Agendacommissie

Home > Agendacommissie

Agendacommissie

Taken

In mandaat namens de gemeenteraad voert de commissie de volgende taken uit:

 • Vaststellen (concept)agenda's voor de raad:
  • agenda voor de raadsvergadering;
  • kwartaal-/termijnagenda;
  • jaar-/lange termijnagenda.
 • Aangeven van de status van de raadsvoorstellen: informerend, opiniĆ«rend of besluitvormend.
 • Toetsen behandelrijpheid van de raadsvoorstellen (inclusief het ontwikkelen van algemene richtlijnen + nieuwe formats raadsvoorstellen).
 • Voorbereiden van raadsvergaderingen en -debatten: met name presentatie, inspraak, uitnodigen betrokkenen en/of deskundigen (kortere termijn).

Samenstelling commissie

Leden:

 • De heer R. Dijk (FNP), voorzitter
 • De heer R.H. Eizema (PvdA)
 • Mevrouw J. van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie)
 • De heer H.E. Siegers (CDA) 

Adviseur:

 • Mevrouw M. van Gils (interim gemeentesecretaris/algemeen directeur) - met ingang van 1 februari 2018

Secretaris:

 • De heer R.M. Koster (interimgriffier)


Andere commissies