Commissie communicatie

Home > Commissie communicatie

Commissie communicatie

Taken

In mandaat namens de gemeenteraad voert de commissie de volgende taken uit:

 • Voorbereiden en organiseren van maatschappelijke consultaties zoals werkbezoeken, hoorzittingen, excursies, informatiebijeenkomsten, conferenties, themabijeenkomsten, spreekuren.
 • Voorbereiden en organiseren van interactieve processen: burgerparticipatie, bepalen van de taak/rol van de raad.
 • Voorbereiden van raadsvergaderingen en -debatten: met name presentatie, inspraak, uitnodigen betrokkenen en/of deskundigen (langere termijn).
 • Afstemmen van raadsactiviteiten op acties en voorstellen van het college.
 • Algehele interne en externe presentatie van de raad: raadsstukken, raadsapp, website, twitter, Actief, etc.

Samenstelling van de commissie

Leden:

 • De heer E. Hoekstra (CDA), voorzitter
 • De heer F. de Haan (FNP)
 • Mevrouw S.E. van der Werf-Bieleveld (PvdA)
 • De heer T. van der Tooren (VVD)
   

Adviseur:

 • Mevrouw Y. de Graaf (communicatieadviseur)

Secretaris:

 • Mevrouw A. Dam (griffie)


Andere commissies