Brigitta Scheepsma

Home > Eefkes foarstelle > Brigitta Scheepsma

Brigitta Scheepsma

 

Wenplak                 : Hurdegaryp
Bertedatum            : 18 februari 1961
Berop                     : Geestelijk Verzorger
Hobby                    : lezen, wandelen, sporten, muziek
Frijwilligerswurk     : bestuurslid FSU, bestuurslid Stichting voor de Zorgeconomie
Politike partij          : GrienLinks

Ik wurd bliid fan:

lente!

Ik lis wekker fan:

oneerlijkheid en onrecht

Ik woe riedslid foar myn partij wurde, omdat:

GrienLinks de partij is die idealistisch is en daar vervolgens handen en voeten aangeeft. Ik voel me daar bij thuis. Ik wil het sociale en het groene inbrengen in de gemeenteraad omdat het om mensen gaat en niet om cijfers.

Myn ambysjes foar dizze riedsperioade binne:

initiatief nemen tot verandering van het sociale syteem door middel van experimenten regelvrije bijstand, een pilot basisinkomen en/of een vorm van zorgcredits. Ik vind het belangrijk dat alle vormen van participatie gelijkwaardig gewaardeerd worden. Zeker in een tijd dat er niet voor iedereen die dat wil betaald werk aanwezig is,
maar er toch verlangd wordt dat mensen blijven zoeken naar een betaalde baan. Dit gegeven noopt ons naar nieuwe vormen te zoeken op het terrein van werk en inkomen. Het vraagt om de moed tot echte verandering.

Op myn nachtkastje leit:

een boek van Nietzsche. Nietzche is mijn favoriete filosoof. Een groot denker die het verlies van waarden in de samenleving vreesde. Ik ben benieuwd wat hij van de kanteling zou vinden.....

Ik dream derfan:

dat het boek dat ik in samenwerking schrijf dit jaar afkomt en vervolgens uitgegeven wordt.....

Dit wol ik noch kwyt:  

Dat ik het een voorrecht vind om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ik ben erg gemotiveerd om me in te zetten voor onze gemeente.

Ha jo in fraach oan my? Wolle jo noch wat kwyt?

Graach! Jo kinne my maile op it adres: wascheepsma@t-diel-info.nl