Dirk van der Wal

Home > Eefkes foarstelle > Dirk van der Wal

Dirk van der Wal

Wenplak               :Burgum
Bertedatum          :12 november 1961
Berop                   :advocaat
Hobby                  :wielrennen, hardlopen, fotografie
Frijwilligerswurk   :politiek
Politike partij        :GrienLinks

Ik wurd bliid fan:      

dat mensen veel aandacht geven aan anderen, los van inkomen of waar iemand vandaan komt.

Ik lis wekker fan:       

het respectloos met elkaar omgaan: alles maar zeggen, zonder rekening te houden met de ander.

Ik woe riedslid foar myn partij wurde, omdat:

ik mij wil inzetten voor wat kwetsbaar is (het milieu, mensen met beperkingen/laag inkomen of mensen zonder verblijfstitel).

Myn ambysjes foar dizze riedsperioade binne:

de rol van een raadslid van een oppositiepartij is beperkt, het gaat erom de stroom te verleggen, soms vergt dat tijd, veel tijd.

Op myn nachtkastje leit:

het Pauperparadijs van Suzanna Jansen, dit voor de derde keer gelezen na een bezoek aan Veenhuizen.

Ik dream fan:

dat weet ik ‘s ochtends niet meer.

Ha jo in fraach oan my? Wolle jo noch wat kwyt? Graach! Jo kinne my maile op it adres: dvanderwal@t-diel-info.nl