Hessel Bouma

Home > Eefkes foarstelle > Hessel Bouma

Hessel Bouma

 Ik bin Hessel Bouma

Wenplak: Burgum

Berop: directeur

Hobby: lange afstand lopen

Vrijwilligerswerk: voor diverse organisaties

Politieke partij: GemeenteBelangen Tietjerksteradeel (GBT)

Ik wurd bliid fan: het oplossen van een probleem waar alle betrokkenen content mee zijn.

Ik lis wekker fan: kâlde fuotten.

We zeggen altijd: "Het is prachtig wonen, werken en recreëren in Tytsjerksteradiel". Toch zijn er best nog punten die beter kunnen. Ook zijn er steeds weer nieuwe items waar een besluit over moet worden genomen. Reden voor mij om me daar in GemeenteBelangen Tietjerksteradeel (GBT) actief mee bezig te houden.

Mijn ambities voor deze raadsperiode: ambitie is een groot woord. Realistisch pragmatisme is, denk ik, een beter uitgangspunt. Blijf dus met beide voeten op de grond staan. Probeer het belang van de individuele burger te plaatsen in het belang van de hele gemeenschap. Kom om die manier tot een zo goed mogelijk lange termijn beleid. Op die manier moeten we nog mooier kunnen wonen, werken en recreëren in Tytsjerksteradiel.

Op mijn nachtkastje staat: de wekker.

Ik droom van: .... Met dromen kom je niet veel verder; je wordt wakker en weet dat je hebt gedroomd, maar wat? Dat kun je je vaak niet herinneren. Dus niet dromen maar doen!

Dit wil ik nog kwijt: blijf positief, ook wanneer het een tijd van donkere wolken is. Ooit komt er een zonnestraaltje door die wolken en meestal is dat een teken dat de zon helemaal tevoorschijn gaat komen!

Ha jo in fraach oan my? Wolle jo noch wat kwyt? Graach! Jo kinne my maile op it adres:

hbouma@t-diel-info.nl