Fracties

Fracties

Vergaderingen van de fracties

Raadsleden die tot dezelfde politieke partij behoren, vormen samen een fractie. De fracties uit de gemeenteraad vergaderen ook afzonderlijk. De fracties vergaderen in principe in de week voorafgaand aan de raadsvergadering, op donderdag om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgum.

Fractiespreekuur

U kunt met de fractieleden van gedachten wisselen over onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde komen. Maar ook algemene en persoonlijke problemen kunnen daar besproken worden. Wilt u naar het fractiespreekuur? Neem vooraf contact op met de griffie via de email, griffie@t-diel.nl of bel (0511) 460509 of 460597. 

Wilt u rechtstreeks in contact komen met (een van) de partijen? Bel of mail met de onderstaande fractiesecretarissen.

CDA

https://www.cda-tytsjerksteradiel.nl/ De heer E. Hoekstra
E.M. Beimastrjitte 68
9261 VK  Eastermar
tel. (0512) 47 20 83
e-mail: ehoekstra@t-diel-info.nl

FNP

http://tytsjerksteradiel.fnp.nl/

De heer W.K. Postma
't Hôf 5
9261 VS  Eastermar
tel. (0512) 47 16 15
email: wkpostma@t-diel-info.nl

PVDA

http://tytsjerksteradiel.pvda.nl/

De heer R.H. Eizema
De Wylch 15
9251 PB  Burgum
tel. (0511) 46 34 01
e-mail: reizema@t-diel-info.nl

VVD

http://www.vvdtytsjerksteradiel.nl/

Mevrouw W.J. Koopmans-van der Veen
Rustenburgerweg 1
9255 XH  Tytsjerk
(0511) 43 26 01
e-mail: wjkoopmans@t-diel-info.nl

GrienLinks

http://tytsjerksteradiel.groenlinks.nl/

Mw. W.A. Scheepsma
Sinderhôven 50
9254 GE  Hurdegaryp
tel. (0511) 47 70 72
e-mail: wascheepsma@t-diel-info.nl

ChristenUniehttp://tytsjerksteradiel.christenunie.nl/

Mevrouw J. van der Veen-Zeilstra
Skûlenboargerwei 
9261 XB  Eastermar
tel. (0512) 47 14 86
e-mail: jvanderveen@t-diel-info.nl

Gemeentebelangen Tietjerksteradeelhttp://www.gemeentebelangen-tietjerksteradeel.nl/

De heer H. Bouma
Ymkersstrjitte 1A
9251 EM Burgum
tel. (0511) 46 36 35
e-mail: hbouma@t-diel-info.nl