Fracties

Home > Wie is de raad? > Fracties

Fracties

Vergaderingen van de fracties

Raadsleden die tot dezelfde politieke partij behoren, vormen samen een fractie. De fracties uit de gemeenteraad vergaderen ook afzonderlijk. De fracties vergaderen in principe in de week voorafgaand aan de raadsvergadering, op donderdag om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgum.

Fractiespreekuur

U kunt met de fractieleden van gedachten wisselen over onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde komen. Maar ook algemene en persoonlijke problemen kunnen daar besproken worden. Wilt u naar het fractiespreekuur? Neem vooraf contact op met de griffie via de email, griffie@t-diel.nl of bel (0511) 460509 of 460508. 

Wilt u rechtstreeks in contact komen met (een van) de partijen? Bel of mail met de onderstaande fractiesecretarissen.

DE INFORMATIE HIERONDER WORDT ZSM BIJGEWERKT