Gast van de raad

Home > Wat kunt u doen? > Gast van de raad

Gast van de raad

De gemeenteraad, hoe zit het?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting en het beleid vast en controleert of burgemeester en wethouders de uitvoering goed hebben gedaan. In Tytsjerksteradiel zijn 23 raadsleden. De voorzitter van de raad is de burgemeester. De gemeenteraad vertegenwoordigt het volk. Eén keer in de vier jaar worden de raadsleden gekozen door de bevolking. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan lid worden van de gemeenteraad.

Wat betekent dit in de praktijk? In de gemeenteraadsvergaderingen wordt regelmatig gesproken en besloten over verschillende onderwerpen die in Tytsjerksteradiel spelen. Grote projecten, bijvoorbeeld de Centrale As. Maar ook bestemmingsplannen, voorstellen om te bezuinigen, het horecabeleid, of regelingen op het gebied van zorg en welzijn.  

Maar: wat wordt er dan precies besloten? Wie zijn de raadsleden? Hoe vertegenwoordigen zij u? Waarom zijn er raadscommissies?  Hoe neemt de raad beslissingen? Wat betekent opiniërend vergaderen? En – belangrijk - hoe kunt u, als inwoner, bij de raad uw invloed uitoefenen?

Introductiebijeenkomsten 

We willen u inwijden in de geheimen van de lokale politiek. Daarom bent u van harte welkom bij één van onze introductieprogramma’s. We combineren ze met raadsvergaderingen, die steeds op donderdagavond één keer in de maand worden gehouden. 

Plaats, tijd, aantal personen en programma

De plaats van samenkomst voor het introductieprogramma is de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. De begintijd is 18.30 uur. Het maximum aantal deelnemers per bijeenkomst is 25.

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt u ontvangen door enkele raadsleden en de griffier. Daarna volgt de introductie. Om 19.30 uur is voor u een plekje gereserveerd op de publieke tribune in de raadzaal. Tot de ‘pauze’ (schorsing) volgt u de raadsvergadering. Als afsluiting van het introductieprogramma kunt u in de pauze uw reacties geven en/of overgebleven vragen stellen. Daarna staat het u vrij om óf naar huis te gaan óf het vervolg van de raadsvergadering bij te wonen.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie over de inhoud van het introductieprogramma en aanmelding kunt u opvragen bij Hinke Hoogland, griffiemedewerkster, telefoon (0511) 460 509 of e-mail griffie@t-diel.nl

Wolkom by de ried en tot ziens in het gemeentehuis!