Inspreken bij raadsvergadering

Home > Wat kunt u doen? > Inspreken bij raadsvergadering

Inspreken bij raadsvergadering

U kunt inspreken op onderwerpen die op de agenda staan van de betreffende raadsvergadering. Het moment van inspraak is aan het begin van de vergadering zelf, ná de behandeling van het Vragenhalfuurtje. Nadat u hebt ingesproken, wordt het betreffende onderwerp direct door de raad behandeld. Aan het inspreken zijn een aantal regels verbonden, zoals:

  • insprekers melden zich vooraf aan bij de griffie;
  • insprekers zijn aanwezig op het moment dat de raadsvergadering begint;.
  • de aangemelde inspreker krijgt éénmaal, voor maximaal 5 minuten, het woord van de raadsvoorzitter.

Bel (0511 460 508) of mail voor meer informatie en aanmelding vooraf altijd met (interim)griffier Reinoud Koster.