Klankbordgroep Omgevingswet

Home > Klankbordgroep Omgevingswet

Klankbordgroep Omgevingswet

Aanleiding en taak

Op 18 februari 2016 besloot de gemeenteraad tot het instellen van deze klankbordgroep. Aanleiding is de invoering van de Omgevingswet in 2018. Onder die wet krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid en is er meer mogelijk. Er moeten daarom veel keuzes worden gemaakt. Met de voorbereidingen wordt in 2016 begonnen. Er is een programma gestart en een programmagroep ingesteld. Wetende wat de wet aan mogelijkheden biedt, wordt gewerkt aan een zodanig invulling dat recht wordt gedaan aan wat er in onze gemeente speelt. Ook om recht te doen aan de waarde van “beginspraak”  Met andere woorden: als vertegenwoordiging van onze inwoners en samen met die inwoners, bepaalt het politiek bestuur welke koers wordt gevolgd. Ongeacht de uitkomst van die koers, wordt vanaf het begin aan ons politiek bestuur gevraagd mee te denken en koers te kiezen.

De taak is om de invoering van de Omgevingswet te begeleiden door:

  1. vanuit de functie van de raad meedenken over het proces rond de invoering van de Omgevingswet;

  2. monitoring van het proces;

  3. organiseren informatiebijeenkomsten voor de raad.

Samenstelling

Leden

De heer A. Kramer (CDA)
De heer R. Dijk (FNP)
De heer M.R. Klont (GL)
Mevrouw D. Wagenaar (VVD)
De heer D.T. Hooijenga (CU)

Secretaris

De heer R.M.  Koster (interimgriffier)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Andere commissies