Klankbordgroep Sociaal Domein

Home > Klankbordgroep Sociaal Domein

Klankbordgroep Sociaal Domein

Aanleiding en taken

In het kader van alle veranderingen in het sociaal domein, is in 2013 de Klankbord Sociaal Domein in het leven geroepen. In de klankbordgroep zijn zowel gemeenteraadsleden als medewerkers uit de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd.

Taken:

  • vanuit de functie van de raad meedenken over het proces rond de invoering van de drie sociale decentralisaties 
  • monitoring van het proces
  • organiseren informatiebijeenkomsten voor de raad

Samenstelling

Leden:

  • Mevrouw G. Hoekstra-Mozes, raadslid CDA
  • De heer F. de Haan, raadslid FNP
  • Mevrouw E.M. Bruins Slot-Janmaat, raadslid PvdA
  • Mevrouw J. van der Veen-Zeilstra, raadslid ChristenUnie
  • De heer R.M. Koster, interimgriffier


Andere commissies