Kollum fan de ried Brant Knossen (CDA)

Home > Kollum fan de ried > Kollum fan de ried Brant Knossen (CDA)

Kollum fan de ried Brant Knossen (CDA)

Goed nieuws

Als je  ‘s ochtends de krant openslaat kom je veel slecht nieuws tegen. Maar zo af en toe is er toch een positief lichtpuntje.

In de Trynwâlden wordt al 14 jaar op een met rubber ingestrooid sportveld getraind en gespeeld. Na de uitzending van Zembla op de televisie over het risico van met rubbergranulaat ingestrooide velden, vraag je je  wel even af: aan welke risico’s  hebben onze sporters  de afgelopen jaren blootgestaan? Het destijds gehouden onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu ( RIVM)  kwam niet zo professioneel over. Nog maar kort geleden, afgelopen herfst, hebben de voetbalverenigingen Hardegarijp en BCV/Burgum hun zo gewenste kunstgrasvelden in gebruik genomen. Dergelijke berichten gaven toch wel even een domper op de sportvreugde.

Nu het RIVM, na een uitgebreid onderzoek gedurende enkele maanden, tot de conclusie komt dat van het sporten op kunstgras met rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten, is dat toch goed nieuws. Niet alleen voor de sporters die er al vele jaren op sporten maar ook voor de gemeente als eigenaar van de kunstgrasvelden.

Ook goed nieuw is dat de gemeente(raad) vanaf  12 januari  kan beschikken over de resultaten  van de enquête over het wonen in de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeentelijke woonvisie wordt in 2017 geactualiseerd. Om tot een goede afweging te komen heeft de gemeente dit najaar een onderzoek laten doen naar de woningbehoefte van haar inwoners. Alle huishoudens hebben een enquête toegestuurd gekregen. Ruim 3.000 van de 13.000 huishoudens hebben de enquête ingevuld, dat is 23 %. Mogen wij daarmee aannemen dat  een groot percentage van onze inwoners hier naar tevredenheid woont? Wij als CDA fractie horen bij bezoeken aan de dorpen dat er voor eigen jonge inwoners geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn.  Het toewijzingsbeleid van de woningen door Woon Friesland (woningcorporatie) roept vraagtekens op. Soms worden woningen aan mensen toegewezen die helemaal geen binding hebben met het dorp. Dit, terwijl  jongeren uit het eigen dorp geen woonruimte kunnen vinden en noodgedwongen naar de grotere plaatsen in de omgeving, zoals Drachten en Leeuwarden, moeten uitwijken. De daling van het inwonertal met 66 in onze gemeente lijkt dit beeld  te bevestigen.

De woonvisie is belangrijk voor de prestatieafspraken die gemaakt worden met de woningcorporaties die in onze gemeente werkzaam zijn. Als CDA willen wij realiseren dat er woonruimte komt naar behoefte. Het CDA heeft een motie ingediend om speciaal  aandacht te besteden aan woningen voor jongeren en statushouders.

Zomaar twee berichten die bijdragen aan waar het CDA voor staat. Het is belangrijk dat de mensen zich thuis voelen in hun omgeving en daar met genoegen kunnen wonen,  werken en recreëren. Dat geldt voor alle leeftijden. Voor ouderen, maar zeker ook voor jongeren die de toekomst hebben.

Daar zetten wij ons graag voor in.

Brant Knossen