Kollum fan de ried Douwe Hooijenga (ChristenUnie)

Home > Kollum fan de ried > Kollum fan de ried Douwe Hooijenga (ChristenUnie)

Kollum fan de ried Douwe Hooijenga (ChristenUnie)

Eigenwijze politiek

Politici weten het beter, daarom zitten ze ook in de politiek toch? Dit geldt misschien voor een aantal, maar voor mij is politiek een manier om mijn overtuiging, mijn visie op de wereld handen en voeten te geven.

Politiek hoort te gaan over waar je naartoe wilt: dicht bij thema’s blijven die je raken, maar wel kijken naar het grotere plaatje. Voor mij gaat het om thema’s als wonen, werk en sociaal ondernemerschap. De ChristenUnie staat voor drie pijlers:  Iedereen telt mee (rijk/arm, gezond/ziek, immigrant of hier geboren), investeren in de toekomst (die van onze kinderen en komende generaties) en als laatste, heel belangrijk, vrijheid.

De vrijheid om vrijuit over je geloof te mogen praten (welk geloof dan ook), vrijheid van onderwijs (waarin jij als ouder meepraat over de inhoud van de school van je kinderen) en vrijheid in het kiezen voor een bepaalde school die aansluit bij jouw visie.

De ChristenUnie Tytsjerksteradiel is eigenwijs, eigenwijs genoeg om het beste voor u, voor jou (onze naasten) te willen realiseren. In 2013 heb ik vol overtuiging JA gezegd om mij in Tytsjerksteradiel in te zetten voor de Mienskip. Niet omdat ik voor alles een oplossing heb of het beter denk te weten, maar omdat ik eigenwijs genoeg ben om te denken dat wij dat verschil kunnen maken. Ik denk dat, of het nu gaat om kleine of grote zaken, wij als ChristenUnie in Tytsjerksteradiel dat doen. Door waarde(n)volle politiek te bedrijven op thema’s die ons raken: onderwijs, duurzaamheid, opkomen voor je naaste, voor de kwetsbare mensen in onze mienskip.

Eigenwijs genoeg om mij daarvoor in te blijven zetten, doet u ook mee?

Douwe Hooijenga

Fractievoorzitter ChristenUnie Tytsjerksteradiel