Kollum fan de ried fan Frans Haenen (CDA)

Home > Kollum fan de ried > Kollum fan de ried fan Frans Haenen (CDA)

Kollum fan de ried fan Frans Haenen (CDA)

Democratie is rekening houden met de minderheid

In de raadsvergadering van 15 december gaan we een notitie bespreken genaamd Nieuwe Democratie. Voor mij is democratie ook betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt verbinding tussen politiek en burgers, met onze mienskip. Dus het gesprek aangaan, open staan voor de mening van de ander, echt willen luisteren en oprecht begrip en tolerantie tonen. Hierdoor ontstaat respect, verbinding en kan vaak tot een gezamenlijk gedragen mening of besluit gekomen worden. We noemen dat in ons land ook wel polderen. We gaan op zoek naar een besluit waarin alle partijen zich kunnen vinden. Door deze aanpak wisten we bijvoorbeeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw ons land uit het economisch moeras te trekken en zelfs een voorbeeld in de wereld te zijn.

Op zoek gaan naar gedragen oplossingen heeft ons als samenleving veel opgeleverd. De democratie moet daarom rekening houden met het standpunt van de minderheid en dat kan door verbinding te leggen, de dialoog aan te gaan en zaken goed uitleggen. Dus niet alleen maar stellingen en verwijten over elkaar uitschudden. De laatste verkiezingen zoals die in de VS en het referendum in Groot Brittannië stonden hier bol van: en zie de resultaten.
In de landelijke politiek zie ik dat ook al enige tijd volop gebeuren. Van alles naar elkaar verbaal toe- werpen, geen dialoog aangaan, beloften maken die onmogelijk zijn. En helaas wordt de kloof tussen burgers en  politiek, maar ook tussen burgers onderling, steeds groter.

Wat ik gelukkig bij ons in de raad zie, is dat we wel de dialoog aangaan, dat we op zoek gaan naar een breed gedragen besluit, dat we afstemming en betrokkenheid  zoeken met burgers en ruimte geven aan professionals en experts om ons te informeren. Daardoor is onze raad misschien niet het spektakel wat publiciteit haalt of de kijker volop amuseert. Onze raad gaat het debat echter heus niet uit de weg: dat doen we op basis van respect en door naar elkaar te luisteren om daarmee tot zo goed mogelijke besluiten te komen.  
Ik ervaar dat onze gemeenteraad stáát voor een krachtig toekomstbestendig Tytsjerksteradiel waar alle burgers plezierig kunnen wonen, waar ruimte is voor verscheidenheid en waar men rekening houdt met elkaar.

Frans Haenen

fhbhaenen@t-diel-info.nl