Kollum fan de ried fan Gelbrig Hoekstra-Mozes (CDA)

Home > Kollum fan de ried > Kollum fan de ried fan Gelbrig Hoekstra-Mozes (CDA)

Kollum fan de ried fan Gelbrig Hoekstra-Mozes (CDA)

America First! It’s great! en Tytsjerksteradiel?

U heeft ze vast voorbij zien komen. Filmpjes uit diverse landen waarin Trump gevraagd wordt of zij tweede mogen worden na de U.S.A. Om dat voor elkaar te krijgen laten deze landen heel ludiek zien wat hun kwaliteiten zijn. Waarom vinden ze zichzelf ook ‘great’?

De focus op kwaliteiten zette mij aan het denken. Natuurlijk hebben wij in Tytsjerksteradiel zo onze uitdagingen. Denk maar eens aan buren, collega’s of dorpsgenoten, die leven in armoede of met schulden en aan ouderen én jongeren, die eenzaam zijn, ook in onze gemeente,  en daardoor niet meer meedoen.

Maar wat als we nu eens kijken wat wij, sociaal en betrokken, voor elkaar krijgen in onze gemeente. Elke burger, elk bedrijf en elke instelling heeft immers kwaliteiten om trots op te zijn. In Tytsjerksteradiel zijn de resultaten daarvan goed te zien. We hebben bijvoorbeeld sterke en levendige dorpen, goed onderwijs, een snellere verbinding via de Centrale As en we zijn de MKB-vriendelijkste gemeente van Fryslân. Ik weet zeker dat iedereen hier zelf nog wel iets aan toe kan voegen.

Ik denk dat juist in die kwaliteiten binnen onze gemeente de antwoorden voor onze uitdagingen kunnen liggen. Voor het CDA geldt ‘Mei inoar en Foar inoar’. Als wij samen bedenken wat wij vanuit onze kwaliteiten voor elkaar kunnen betekenen, kan iedereen meedoen en gaan we met z’n allen vooruit. Dat is waar het CDA in gelooft. Dat is waar ik in geloof.

Tytsjerksteradiel! It’s great! It’s true!

Gelbrig Hoekstra-Mozes

ghoekstra@t-diel-info.nl