Kollum fan de ried fan Jasper Agema (CDA)

Home > Kollum fan de ried > Kollum fan de ried fan Jasper Agema (CDA)

Kollum fan de ried fan Jasper Agema (CDA)

De raadsleden van Tytsjerksteradiel schrijven bij toerbeurt een column over een onderwerp dat hen aanspreekt. We plaatsen de teksten hier. Wilt u reageren: graag!

Ontlasting een belasting?!

Recent zijn wij als gemeenteraad door het College van Tytsjerksteradiel geïnformeerd over de kwaliteit van het zwemwater in onze gemeente. De kwaliteit was ten tijde van de metingen aan het einde van het seizoen in 2015 op een aantal zwemplekken ronduit slecht. Wat voor de raad en voor iedere burger vanzelfsprekend van belang is, is om te weten wat de oorzaak hiervan is.

Het blijkt nota bene dat er in hoge mate sprake is van verontreiniging door faecaliën, aldus het College. Waar wellicht in eerste instantie gedacht wordt aan verontreiniging als gevolg van mest uitrijden door agrariërs, blijkt dat niet het geval!  De grootste veroorzaker van de verontreiniging blijkt menselijke ontlasting. Kijk, daar word je toch even anders van. Het is natuurlijk een zeer kwalijke zaak dat onze vrienden, buren, collegae, toeristen, etcetera  ons belasten met hun ontlasting in ons zwemwater. Dit type gedrag moeten en kunnen we natuurlijk niet tolereren. Mocht het zo zijn dat een kleine boodschap groots dreigt te worden, laat dan het verstand de boventoon voeren. Overigens verdient het wellicht een discussie om het aantal voorzieningen langs de waterkant te vergroten?!

Als fractielid en raadslid namens het CDA Tytsjerksteradiel streven wij naar een hoge mate van veiligheid, gezondheid en welzijn voor iedere burger in de meest brede zin van het woord. Daarnaast streven wij naar een optimaal recreatief en toeristisch klimaat, voor onze eigen inwoners, onze gasten én vanzelfsprekend onze ondernemers. Lieve mensen, ontlast ons zwemwater!

Jasper Agema
jagema@t-diel-info.nl

25 mei 2016