Kollum fan de ried fan Nynke Koopmans-van der Veen (VVD)

Home > Kollum fan de ried > Kollum fan de ried fan Nynke Koopmans-van der Veen (VVD)

Kollum fan de ried fan Nynke Koopmans-van der Veen (VVD)

Ga kathedralen bouwen!!

Regels en protocollen nemen steeds meer toe. Hoe kan dat? Hoe meer regels, hoe groter de kans op missers en overtredingen. Dús de regels aanscherpen en verrijken met nieuwe regels om de leemtes te regelen. Een ijzeren logica! Maar mensen balen zo langzamerhand enorm van de regeldruk en systeemzucht van de overheid. Hoog tijd dus voor een andere aanpak! Wetgeving moet meer gaan passen bij de snelheid en dynamiek van de 21e eeuw.

Een stap in de goede richting van minder regels is de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Onder het motto “beter goed gejat dan slecht bedacht” maakte ik voor de titel van dit stukje dankbaar gebruik van een zeer inspirerende bijeenkomst die in het kader van de nieuwe omgevingswet werd verzorgd door de heer Daan Quakernaat. Nu is het niet zozeer de bedoeling dat er in Tytsjerksteradiel kathedralen gebouwd gaan worden. In deze zin is alles waaraan je begint zonder vooraf precies te weten of het gaat lukken een kathedraal.

Wat mij het meest is bijgebleven is de zin: “De kathedralenbouwers hadden niks en konden alles. Wij hebben alles en kunnen niks”.

Ik hoop dat wij als raadsleden vóór 2019 onder de knie krijgen wat ze in de Middeleeuwen al konden. Dat wij aan onze inwoners vragen welke stenen ze nodig hebben en dan durven te zeggen: “Ga maar gewoon doen!!”

Nynke Koopmans-van der Veen

wjkoopmans@t-diel-info.nl