Kollum fan de ried van Rinze Eizema (PvdA)

Home > Kollum fan de ried > Kollum fan de ried van Rinze Eizema (PvdA)

Kollum fan de ried van Rinze Eizema (PvdA)

Democratie en referenda

Democratie (Demos Kratein), het volk regeert.
Het klinkt mooi, maar echte democratie bestaat niet. Het zou inhouden dat bij elk besluit alle inwoners bij elkaar zouden moeten komen om hierover te praten en uiteindelijk samen een besluit te nemen. Ondoenlijk natuurlijk. Daarom hebben we in Nederland een vertegenwoordigende democratie waarbij gekozen bestuurders de besluiten nemen. In onze gemeente betekent dit dat het college van burgemeester en wethouders de uitvoering verzorgt, maar dat de gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordigers het beleid bepaalt en het college controleert.
Voordat het uiteindelijke besluit genomen wordt, vereist dit natuurlijk het verzamelen en bestuderen van zoveel mogelijk informatie, overleg met de mensen die je vertegenwoordigd, overleg binnen je fractie en daarna nog de discussie binnen de raad in één of meer vergaderingen.
Deze raadsvergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen te volgen: in de raadszalen, op tv of internet.

Daarnaast hebben we nog een instrument ter beschikking, namelijk de volksraadpleging, oftewel het referendum. Hier nemen veel meer mensen aan deel, maar het is natuurlijk de vraag in hoeverre men zich in het onderwerp verdiept. Het Oekraïne Associatieverdrag is een lijvig boekwerk en het lijkt me sterk dat iedereen die gestemd heeft dit gelezen heeft. Er wordt waarschijnlijk meer op gevoel gestemd.

De vraag is dan ook of een besluit dat uit zo'n referendum komt van meer waarde is dan het besluit dat door gekozen volksvertegenwoordigers is genomen.
Persoonlijk ben ik niet tegen een referendum, maar dan over een onderwerp waarvan de consequenties eenvoudiger zijn te overzien.
De referenda over het Oekraïneverdrag (en ook Brexit) voldoen daar mijns inziens niet aan. We zitten nu met de scheve situatie dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer voor dit verdrag is, maar gegijzeld worden door ca 20% van de kiezers.

Rinze Eizema.
reizema@t-diel-info.nl