Politieke partijen

Home > Wie is de raad? > Politieke partijen

Politieke partijen


Naast fracties hebben de politieke partijen in Tytsjerksteradiel ook afdelingsbesturen. Deze afdelingen kunt u bereiken via de bestuurssecretariaten. U vindt ze hieronder.

CDA

Mevrouw R. Postma-Wijmenga
Zomerweg 36
9254 MB  Hurdegaryp
t. (0511) 472694
e.cda-tytsjerksteradiel@live.nl
i. www.tytsjerksteradiel.cda.nl

FNP

Mevrouw W. Baars-Stienstra
Koaikamp 52
9254 EM HURDEGARYP
t.(0511) 475347
e. wytske.baars@fnp.frl 
i. www.fnp-tytsjerksteradiel.nl

PvdA

Mevrouw Z. de Boer
Teije Tolstraat 46
9261 VE  EASTERMAR
t. 06 12 28 36 54
e. pvdatytsjerksteradiel@gmail.com
i. www.kies-pvda.nl

VVD

De heer J. Hiemstra
De Barte 28
9061 DK  GYTSJERK
t.(058) 2894396
e. vvdsecretariaat@gmail.com
i. www.VVDtytsjerksteradiel.nl

GrienLinks

De heer P.J. Sikkema
Dr. Kijlstraweg 1
9062 GS OENTSJERK
t.(058) 2563522
e.pyt.jon@hetnet.nl 
i. www.tytsjerksteradiel.groenlinks.nl

ChristenUnie

De heer R. van den Dolder
Douwelaan 9B
9062 EL OENTSJERK
t.(058) 2562087
e. secretariaat@tytsjerksteradiel.christenunie.nl
i. www.tytsjerksteradiel.christenunie.nl

f. www.facebook.com/cutytsjerksteradiel

Gemeentebelangen Tietjerksteradeel

Mevrouw J. Klopstra-Kuipers
Markt 141
9251 JR BURGUM
t.(0511) 472831
e. gemeentebelangen.t-diel@chello.nl
i. www.gemeentebelangen-tietjerksteradeel.nl

D66

De heer W. Kobus
Tulpebeam 8
9251 PA BURGUM
t.(0511) 463727
e. wkobus@hetnet.nl
i. www.d66tytsjerksteradiel.nl/