Raadgevend referendum

Home > Tdiel heeft gekozen > Raadgevend referendum

Raadgevend referendum

Deze pagina is niet meer actueel.

Raadgevend Referendum

Tegelijk met de Gemeenteraadsverkiezing is op 21 maart 2018 ook een Raadgevend Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, in de volksmond ook wel de “Sleepwet” genoemd. Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Op jouw stembiljet wordt de volgende vraag voorgelegd: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

De oproepkaart voor het referendum wordt tegelijk verzonden met de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.