Raadgevend referendum

Home > Tdielkiest2018 > Raadgevend referendum

Raadgevend referendum

Raadgevend Referendum

Tegelijk met de Gemeenteraadsverkiezing is op 21 maart 2018 ook een Raadgevend Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, in de volksmond ook wel de “Sleepwet” genoemd. Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kun je vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Op jouw stembiljet wordt de volgende vraag voorgelegd: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

De oproepkaart voor het referendum wordt tegelijk verzonden met de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.