Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Home > Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Aanleiding en taken 

Als uitloper van de ambtelijke samenwerking tussen onze gemeente en Achtkarspelen, is besloten ook op raadsniveau regelmatig contact tussen de beide raden te organiseren. Daarom is de Radenwerkgroep Samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ingesteld.  

De werkgroep heeft de volgende taken:

  • Het voorbereiden van gezamenlijke raadsbijeenkomsten en andere activiteiten ter versterking van de beeldvorming van de raden over de vormgeving van gemeentelijke samenwerking en/of ten behoeve van de onderlinge binding.
  • Het op verzoek van één of beide raden bewaken van de kaderstellende en controlerende rol van de raden in het proces van de verdere samenwerking.
  • De werkgroep adviseert aan de beide gemeenteraden. De raden kunnen de werkgroep aanwijzingen geven.

Samenstelling 

Leden:

  • Mevrouw L. Westerdijk-Dam (CDA)
  • De heer A. Nijboer (FNP)
  • vacant
  • de werkgroepleden van de gemeente Achtkarspelen worden nog toegevoegd.

Secretarissen:

  • De heer R.M. Koster, interimgriffier Tytsjerksteradiel
  • Mevrouw J. van Hoppe, griffier Achtkarspelen


Andere commissies