Tdielkiest2018

Home > Tdielkiest2018

Tdielkiest2018

Waarom stemmen?

Mee mogen beslissen over zaken uit uw eigen gemeente is een belangrijk recht in onze democratie, voor iedere inwoner van 18 jaar en ouder. Een recht dat u op woensdag 21 maart in de praktijk kunt brengen, want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad beslist namens u over de plannen voor de gemeente.

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan verschillende politieke partijen een college van burgemeester en wethouders vormen. Welke dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag en dus ook van uw stem. Het nieuwe college bepaalt de komende jaren, vanuit de kaders die door de gemeenteraad worden opgesteld, het beleid op gebieden als sluitingstijden van de horeca, vuilnisophaal, sportvoorzieningen, jeugdzorg en het helpen van mensen aan een baan.

Uw stem is belangrijk. Door te stemmen laat u weten wat u belangrijk vindt. Laat uw stem daarom niet verloren gaan!

Jeroen Gebben,

burgemeester / raadsvoorzitter