Vergadering Gemeenteraad 11-06-2015

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 11-06-2015

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:11:00
Voorzitter:dhr. H. Bouma, wnd. voorzitter

In deze vergadering wordt de Perspectiefnota behandeld.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig zijn: W.A. Meinema, W.J. Koopmans (tot 11.30) en E.J. ter Keurs (vanaf 13.30 uur).

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Aanbieden RKC-rapport Schuldhulpverlening Bekijk dit agendapunt online

De heer W. Zuurbier, voorzitter RKC Tytsjerksteradiel, heeft het rapport Voldoende geholpen? (onderzoek naar schuldhulpverlening) aangeboden aan de voorzitter van de raad.

4 Vragenhalfuurtje/Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

5 Perspectiefnota 2016-2019 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft opiniërend gesproken over de Perspectiefnota 2016 – 2019.

De door de fractie van GrienLinks ingediende motie Klijnsmagelden, waarin het college wordt verzocht de resterende € 12.000 van de Klijnsmagelden zo spoedig mogelijk in te zetten waarvoor het bedoeld is namelijk voor preventie en armoedebestrijding onder kinderen, wordt verder gesteund door de fracties van PvdA en VVD en is derhalve met 8 tegen 14 stemmen verworpen.

6 Ingekomen stukken (A en C) Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken binne neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

7 Beslutelist riedsgearkomste 21 maaie 2015 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 21 maaie 2015 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

8 Toezeggingen

  • Pfh. Rijpstra: de kritearia foar subsydzje KH2018 gean foar kundskip nei de ried.
  • Pfh. Schippers: de ried krijt in notysje oer de rol fan 'e gemeente by de oanlis fan glêstried.