Vergadering Gemeenteraad 21-09-2017

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-09-2017

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:Dhr. L.J. Gebben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Installatie raadslid Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuurtje / Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

5 Rentetarieven Kredietbank (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Schriftelijke vragen GrienLinks over uitzetting uit AZC Bekijk dit agendapunt online

7 Memo nuances kapvergunningen Bekijk dit agendapunt online

8 Notitie eenzaamheid Bekijk dit agendapunt online

9 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

10 Vaststellen Bestemmingsplan Hurdegaryp-It Súd, faze II (weryndieling) (wordt nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

11 Rkc-onderzoek naar jeugd, alcohol en drugs (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

12 Concept Dekkingsplan 2.0 Samen Paraat Veiligheidsregio Fryslân Bekijk dit agendapunt online

13 Benoemen lid Werkgeverscommissie (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

14 Benoemen loco-griffier Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

15 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

16 Besluitenlijsten raadsvergadering van 13 juli en 4 september 2017 Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting Bekijk dit agendapunt online