Vergadering Informerende raad 14-06-2017

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Informerende raad

Vergadering Informerende raad 14-06-2017

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis Burgum
Tijd:19:00-21:30

Voor het bouwen van een biomassa vergistingsinstallatie en de aanleg van een zonneweide heeft Engie een vergunningsverzoek ingediend bij de Provinsje Fryslân. Voordat de gemeenteraadsleden een advies van het college bespreken, willen zij zich nader verdiepen en vertegenwoordigers uit de bevolking daarbij betrekken.  

Op 14 juni zal er daarom overdag een excursie zijn naar de (vergelijkbare) biovergistingsinstallatie in Bemmel en is er aansluitend een bezoek op locatie (terrein 'Centrale') aan de Burgumer Mar.

De planning voor het gedeelte overdag ziet er als volgt uit:

08.00 uur             vertrek naar Bemmel
10.15 uur             presentaties / rondleiding
12.15 uur             vertrek voor lunch (van der Valk, Nijmegen-Lent)
14.00 uur             vertrek naar Burgum
16.15 uur             bezoek locatie energiecentrale Burgum
17.45 uur             warme maaltijd (gemeentehuis)

Het avondprogramma bestaat uit een informerende raadsvergadering, met daarin: reflectie / hoorzitting in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. De agenda vindt u op deze pagina.

Vooruitblik
In de raadsvergadering van 15 juni 2017 worden de plannen van Engie opiniërend besproken in de gemeenteraadsvergadering.
Uiterlijk 21 juni brengt het college van burgemeester en wethouders advies uit aan de Provinsje Fryslân.
In de raadsvergadering van 13 juli 2017 wordt het advies van het college ter kennisneming aangeboden aan de raad.

U vindt op deze pagina een aantal documenten die betrekking hebben op de plannen van Engie. We beschikken ook over een filmpje van Groen Gas Gelderland over de biovergister in Bemmel. Daarnaast is praktische informatie toegevoegd over de bijeenkomst op 14 juni zelf.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening informerende raadsbijeenkomst / hoorzitting

2 Presentatie plannen Engie

3 Deskundige reflectie

3a drs. L.J.M. Heijne: maatschappelijke acceptatie

De heer drs. L.J.M. Heijne is econoom en als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen.

Bijgevoegde documenten

3b prof.dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp: duurzaamheid / energietransitie

Prof.dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp is honorair hoogleraar milieukunde Rijks Universiteit Groningen.

Bijgevoegde documenten

3c ing. R. van Dijk: milieutechnisch / geluid / geur

De heer Van Dijk is senior adviseur vergunningen & procedures Antea Group.

Bijgevoegde documenten

4 Vragen aan deskundigen

5 Pauze

6 Hoorzitting / inspraak

Bijgevoegde documenten

7 Samenvatting en uitleg verdere procedure

8 Sluiting