Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD: Overige bijeenkomsten

Openbare zitting hoofd- en centraal stembureau

maandag 21 maart 2022

10:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

Op 21 maart 2022 om 10.00 uur wordt, in de raadzaal van het gemeentehuis, in een openbare zitting door het hoofdstembureau de uitkomst van de stemming bekend gemaakt. Onmiddellijk daarna stelt het centraal stembureau de verkiezingsuitslag vast. Kiezers mogen hierbij aanwezig zijn.

Van deze zitting maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op. Kiezers kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. Bel dan éérst met 14 0511 om een afspraak te maken.

De verkiezingsuitslag wordt na de zitting zo spoedig mogelijk gepubliceerd op tdielkiest.nl.

U kunt de zitting ook online volgen via deze link: https://channel.royalcast.com/tytsjerksteradiel/#!/tytsjerksteradiel/20220321_1

Wilt u gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om bezwaar in te brengen? De voorzitter van het centraal stembureau moet u dan tijdens de zitting het woord kunnen geven. Hiervoor heeft u een Teamslink nodig, die u tot uiterlijk 18 maart 15.00 uur bij ons op kunt vragen via deze link:
https://www.8ktd.nl/form/opgave-online-zitting-hoofd-en-centraal-stembureau-tytsjerksteradiel-21-03-2022/introductie-0