Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad heeft drie rollen: kaderstellen, controleren en het vertegenwoordigen van inwoners. Voor het uitvoeren van deze rollen heeft het raadslid verschillende wettelijke instrumenten tot zijn beschikking. Hieronder geven we een overzicht van de wettelijke instrumenten:

  • Budgetrecht
  • Indienen van moties
  • Indienen van amendementen
  • Initiatiefrecht
  • Recht van interpellatie
  • Vragenrecht
  • Inlichtingenplicht van het college
  • Recht van onderzoek

Voor meer informatie over deze instrumenten verwijzen wij via onderstaande link naar de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Verstuur uw brief aan de gemeenteraad ter attentie van de griffie. Zo komt uw brief als ingekomen brief op de raadsagenda. Het mailadres is griffie@t-diel.nl
Het postadres is: postbus 3, 9250 AA Burgum. Het bezoekadres is: Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum.
U kunt de raad bereiken via mail en telefoon van de raadsgriffie. De gegevens vindt u op deze website onder 'contact'.

U kunt via deze website de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden vinden en op die manier met hen in contact treden.

Alle bestuurlijke informatie is openbaar, behalve wanneer de economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen; er vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in voorkomen; de gemeente niet goed meer inspectie, controle en toezicht kan uitoefenen of de privacy van personen in gevaar komt.

Ja. dat kunt u gedeeltelijk zelf doen! Informatie over de periode 10 november 2005 tot en met 2018 vindt u in ons digitale archief. Dit kunt u via onderstaande link raadplegen.


Zoekt u gegevens van vóór 10 november 2005? Neem dan contact op met de raadsgriffie!

De raad heeft beleid vastgesteld over burgerinitiatieven. Dat beleid vind u hier: https://raad.t-diel.nl/Agenda/Index/1800c3a1-55c9-487b-871d-d2dcc4c340ee


Voor vragen over burgerinitiatieven kunt u contact opnemen met de griffie, de coördinator burgerinitiatieven en kijken op de website https://denkmee.t-diel.nl/nl-NL/

De gemeenteraad vergadert over het algemeen om de vier weken en wel op de donderdag. De exacte data voor de vergaderingen vindt u terug via de 'kalender' op deze website.


Tenzij anders vermeld, beginnen de vergaderingen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Raadhuisweg 7 in Burgum. Een ieder is hierbij van harte welkom!


Ga voor het live volgen van de vergaderingen en de agenda's en de stukken naar 'kalender' op deze website.

Spreekrecht
U kunt inspreken op onderwerpen vanuit de raadsagenda, maar het is ook mogelijk om in te spreken op onderwerken die niet op de raadsagenda staan. De inspraak vindt plaats tijdens het Iepen Poadium, een week voorafgaand aan de betreffende raadsvergadering. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan het Iepen Poadium vóór 12.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie onder vermelding van het onderwerp, uw naam en telefoonnummer. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. De gegevens van de griffie vind u onder de tab ‘contact’.

Met ingang van de raadsvergadering van 21 september 2023 worden de Iepen Poadia en raadsvergaderingen achteraf ondertiteld. Dit betekent dat de dag na de vergadering de ondertiteling zichtbaar is. U kunt de ondertiteling aanzetten door in de uitzending te klikken op 'CC', links onder in beeld.
Disclaimer: de ondertiteling werkt nog niet optimaal, hier wordt de komende tijd aan gewerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder in de toelichting.

Jazeker, de raad is te vinden op Twitter en Facebook. Hier worden de activiteiten van de raad geplaatst. U kunt hier op reageren.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden en zorgt voor de goede vergaderstukken. De raadsgriffie organiseert voor de raad de activiteiten in de samenleving van Tytsjerksteradiel en bevordert de communicatie tussen de raad en de Mienskip.


Als u iets wilt weten over de raad kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. De contactgegevens vindt u op deze website.