Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
23-202-A - Informerend raadsvoorstel - ENSIA verantwoordingsjaar 2022 Lijst Ingekomen Stukken (LIST) Vandaag
23-201-B - Wynser Courant - April 2023 Lijst Ingekomen Stukken (LIST) Vandaag
23-200-A - Informatie huis-aan-huis-krant 7 juni 2023 Lijst Ingekomen Stukken (LIST) Vandaag
23-199-A - Persuitnodiging - Huldiging sportkampioenen Tytsjerksteradiel - 8 juni 2023 Lijst Ingekomen Stukken (LIST) Vandaag
23-198-B - VNG ledenbrief - Nazending ALV 14 juni 2023 Lijst Ingekomen Stukken (LIST) Vandaag
23-191-B - Doarpskrante De Einekoer - juni-juni 2023 Lijst Ingekomen Stukken (LIST) Vandaag
PTA - Vastgesteld door agendacommissie 24 mei 2023 Plannings- en termijnagenda Vandaag
23-197-A - Informerend raadsvoorstel - Nationaal Isolatieprogramma Lijst Ingekomen Stukken (LIST) 02-06-2023
Reglement van orde 2023 gemeenteraad Tytsjerksteradiel Verordeningen en regels 02-06-2023
Gedragscode raad Tytsjerksteradiel 2021 Verordeningen en regels 02-06-2023

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen