Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

maart 2023

14
RAAD: Overige bijeenkomsten (Gemeentehuis Buitenpost)
Openbare informatiebijeenkomst raden en colleges Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel over de samenwerking
dinsdag 14 maart 2023
19:30 - 22:00

De raden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen komen bij elkaar in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de toekomst van de samenwerking tussen de gemeenten.
De raadsleden van beide gemeenten kunnen technische en politieke vragen stellen naar aanleiding van het raadsvoorstel en inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De griffie publiceert het raadsvoorstel van de beide colleges zo spoedig mogelijk.

Het is voor inwoners uit zowel Tytsjerksteradiel als Achtkarspelen mogelijk om in te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffies van de gemeenten: griffie@t-diel.nl of raadsgriffie@achtkarspelen.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij de griffie van Achtkarspelen: 0511 - 54 81 98 / 0511 - 54 86 98 of bij de griffie van Tytsjerksteradiel: 0511 - 46 05 09 / 0511 - 46 08 08 / 06 - 2441 1763.

16
RAAD IEPEN POADIUM (Raadszaal)
Sociaal en ruimtelijk domein
donderdag 16 maart 2023
19:30 - 20:35

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.

Alle onderwerpen van de raadsagenda van 23 maart staan op de agenda van het Iepen Poadium met geschatte richttijden. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 9 maart) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

23
RAADSVERGADERING (Raadszaal)
donderdag 23 maart 2023
16:00 - 17:35

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 3 maart 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 16 maart 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

29
RAAD IEPEN POADIUM (PUBLIEKSHAL) (Publiekshal)
TESTVERGADERING
woensdag 29 maart 2023
08:30 - 11:00

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.

Alle onderwerpen van de raadsagenda van ... staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op ...) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL) (Raadszaal)
TESTVERGADERING
woensdag 29 maart 2023
08:30 - 11:00

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.

Alle onderwerpen van de raadsagenda van ... staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op ...) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.