Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen over en van de gemeenteraad lezen.

Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie!

Hier vindt u het overzicht van de ingediende amendementen vanaf mei 2019

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle informatie hierover vindt u op www.tdielkiest.nl

In dit overzicht treft u de ingediende moties aan vanaf april 2019.

Hier vindt u het overzicht van toezeggingen door de portefeuillehouders vanaf de raadsvergadering van 17 april 2019.

Hier vindt u het overzicht van de schriftelijke vragen die zijn ingediend vanaf april 2019.

Via de bovenstaande knop kunt u de meest actuele versie van de termijnagenda downloaden. Hierop staat de meest actuele planning van de onderwerpen per raadsvergadering.

Hier vindt u alle verordeningen en overige regels over de gemeenteraad.

Hier vindt u de regelgeving van de rekenkamercommmissie en het overzicht van de onderzoeksonderwerpen van de afgelopen jaren. De rekenkamercommissie stelt eventuele suggesties over te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. De contactgegevens vindt u onder het tabblad 'Wie is wie?'.

Brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de LIST geplaatst.*
Ook informerende raadsvoorstellen, raadsbrieven en notities van het college komen op de LIST. De opiniƫrende en besluitvormende raadsvoorstellen van het college worden op de agenda van de betreffende raadsvergadering geplaatst.
Brieven met privacygevoelige informatie worden anoniem geplaatst. De inhoud is alleen zichtbaar voor raadsleden.

  • Moties van andere gemeenten worden niet meer op de LIST geplaatst, maar zijn te vinden op: vng.nl/moties
    Raadsleden kunnen dan zelf kijken wat er in andere raden wordt besproken