Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Kevin Wiersma

Kevin Wiersma
Politieke partij
BVNL
Emailadres
k.wiersma.burgerlidBVNL@t-diel.nl
Extra informatie
Lid Commissie Communicatie, lid klankbordgroep Omgevingswet
Nevenfuncties
Verkoopmanager MediaMarkt Leeuwarden (bezoldigd), bestuurder Jong BVNL (bezoldigd)