Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst Ingekomen Stukken (LIST)

22-457-B - Collectief bezwaar en zienswijze zonnepark Koumarwei

ID
1503
Titel
22-457-B - Collectief bezwaar en zienswijze zonnepark Koumarwei
Agendapunt
RAAD LIST 2022 (B. Overige ingekomen stukken)
donderdag 1 december 0:00 tot 1:00
Datum
29-11-2022
Advies griffie
Ter afdoening in handen stellen van het college. De formele bezwaarschriftenprocedure is (nog) niet aan de orde. Vanwege privacygevoelige gegevens is de bijlage geanonimiseerd.
Bijlage(s)