Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD: Overige bijeenkomsten

Openbare informatiebijeenkomst raden en colleges Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel over de samenwerking

dinsdag 14 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentehuis Buitenpost

Voorzitter
Externe voorzitter, dhr. T. van Mourik
Toelichting

De raden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen komen bij elkaar in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de toekomst van de samenwerking tussen de gemeenten.
De raadsleden van beide gemeenten kunnen technische en politieke vragen stellen naar aanleiding van het raadsvoorstel en inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De griffie publiceert het raadsvoorstel van de beide colleges zo spoedig mogelijk.


Het is voor inwoners uit zowel Tytsjerksteradiel als Achtkarspelen mogelijk om in te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffies van de gemeenten: griffie@t-diel.nl of raadsgriffie@achtkarspelen.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij de griffie van Achtkarspelen: 0511 - 54 81 98 / 0511 - 54 86 98 of bij de griffie van Tytsjerksteradiel: 0511 - 46 05 09 / 0511 - 46 08 08 / 06 - 2441 1763.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 2. 2

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De portefeuillehouders mevrouw Tytsy Willemsma en de heer Oebele Brouwer lichten het raadsvoorstel toe.

 5. 5

  Inwoners en organisaties van de beide gemeenten kunnen inspreken (maximaal een uur, 30 minuten voor iedere gemeente).

  Besluit

  Er wordt ingesproken door:
  - Mevrouw 'S. Hofstede' (Achtkarspelen)
  - De heer F. de Meer (Tytsjerksteradiel)
  - De heer G.A. Lenstra (Achtkarspelen)
  - De heer O. de Vries (Tytsjerksteradiel)
  - De heer E. Wiersma (Tytsjerksteradiel)
  - De heer H. Bouma (Tytsjerksteradiel)

 6. 6

  De raadsleden, burgerleden en steunfractieleden kunnen tot 10 maart 2023 technische en politieke vragen indienen. Beantwoording van de vragen door de portefeuillehouders en directie/gemeentesecretarissen.

  Besluit

  De portefeuillehouders mevrouw Tytsy Willemsma, de heer Oebele Brouwer en de heer Tjibbe Brinkman beantwoorden de vooraf ingediende vragen.

 7. 7

  Besluit

  De heer IJ. van Kammen (FNP Achtkarspelen) stelt nog een aanvullende vraag die wordt beantwoord door mevrouw Willemsma.

 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur.