Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Opleveren woningbouwprogrammering

ID
114
Agendapunt
RAADSVERGADERING 2021 (19.1. MF-19-1 - Moasje frjemd FNP en GrL - Lytse Hûskes)
donderdag 16 december 19:00 tot 23:00
Raadszaal
Onderwerp
Opleveren woningbouwprogrammering
Fractie(s)
  • FNP
  • GrL
Raadsleden
  • B. van Zandbergen
  • J.P. van der Velde
Portefeuillehouder
B. van Zandbergen
Toelichting
De portefeuillehouder zegt toe eind eerste kwartaal 2022 de woningbouwprogrammering op te leveren waarin de motie vreemd in wordt verwerkt.
Einddatum
1-7-2022
Stand van zaken
Wordt meegenomen in de woningbouwprogrammering, die in het tweede kwartaal wordt vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd. 24-5-2022: Het proces is vertraagd. De raad is hierover op 20 mei via de LIST geïnformeerd over 12-7-2022: de toezegging wordt door het nieuwe college opgepakt 6-12-2022: de raad wordt tijdens een informerende bijeenkomst in januari 2023 geinformeerd. 17-1-2023: wordt meegenomen in startnotitie Bouwen en Wonen 14-3-2023: via het Actieplan Bouwen en Wonen is de raad erover geïnformeerd dat eind 2023 een beleidsnotitie over dit onderwerp wordt voorgelegd aan de raad. Aan de toezegging wordt daarmee tegemoetgekomen
Datum afdoening
14-3-2023
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)