Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 21 maart 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 maart hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 14 maart kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.31 uur.


  Het volgende raadslid is met kennisgeving afwezig:

  • B. de Vries

  Meidielings:

  • Wethouder Willemsma doet een mededeling betreffende de stand van zaken brug Skûlenboarch.
  00:00:01 - 00:02:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:02:06 - 00:02:51 - weth. T. Willemsma
  00:02:52 - 00:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  Over dit agendapunt:
  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

  00:03:07 - 00:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Over dit agendapunt:
  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven:


  1. Vragen CDA - Verkoop veld 7 Burgum
  2. Vragen PvdA-GL - Gebiedsteam-zorg in de school (GIS)
  3. Vragen CDA - Verhuurplatformen FrieslandHuurt en WoonFriesland

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:
  1. Vragen CDA - Verkoop veld 7 Burgum
  2. Vragen PvdA-GL - Gebiedsteam-zorg in de school (GIS)
  3. Vragen CDA - Verhuurplatformen FrieslandHuurt en WoonFriesland
  4. Vragen VVD – Vermeend schietincident Noardburgum

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verkoop veld 7 Burgum
  00:03:17 - 00:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:36 - 00:04:24 - G.E. vd Meijden
  00:04:25 - 00:04:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:04:29 - 00:05:17 - weth. C. de Pee
  00:05:17 - 00:05:35 - G.E. vd Meijden
  00:05:35 - 00:05:35 - weth. C. de Pee
  00:05:35 - 00:05:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:59 - 00:07:00 - A.B. Agema
  00:07:00 - 00:07:16 - weth. C. de Pee
  00:07:16 - 00:07:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:07:18 - 00:07:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:07:19 - 00:07:41 - weth. C. de Pee
  00:07:41 - 00:07:44 - A.B. Agema
  00:07:47 - 00:07:59 - A.B. Agema
  00:08:00 - 00:08:02 - weth. C. de Pee
  00:08:02 - 00:08:24 - A.B. Agema
  00:08:24 - 00:08:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:33 - 00:09:31 - G.E. vd Meijden
  00:09:32 - 00:09:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:39 - 00:11:35 - Weth. B. van Zandbergen
  00:11:35 - 00:11:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:11:36 - 00:11:58 - G.E. vd Meijden
  00:11:58 - 00:12:34 - Weth. B. van Zandbergen
  00:12:34 - 00:12:44 - G.E. vd Meijden
  00:12:44 - 00:13:12 - Weth. B. van Zandbergen
  00:13:12 - 00:13:13 - G.E. vd Meijden
  00:13:13 - 00:13:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:13:30 - 00:13:47 - D. Wagenaar
  00:13:49 - 00:14:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:24 - 00:14:28 - D. Wagenaar
  00:14:28 - 00:14:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:58 - 00:16:27 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 4

  Over het raadsvoorstel:
  Het Reglement van Orde van de gemeenteraad biedt de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. De fractie PvdA/GroenLinks maakt gebruik van deze mogelijkheid. Over de aanwijzing wordt geheim gestemd. Na stemming volgt de eventuele beëdiging.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. T.R. Krijgsman, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 22 geldige stemmen zijn uitgebracht vóór de benoeming van dhr. D.S. Pietjou (PvdA/GroenLinks). Daarmee is hij benoemd als burgerlid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel.
  Dhr. Pietjou legt in handen van de voorzitter de belofte af in de Friese taal.

  00:15:07 - 00:16:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:15 - 00:21:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:26 - 00:21:48 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:21:48 - 00:22:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:22:21 - 00:23:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:14 - 00:23:55 - D. Pietjou Boargerlid
  00:23:56 - 00:23:57 - D. Pietjou Boargerlid
  00:24:05 - 00:24:22 - D. Pietjou Boargerlid
  00:24:42 - 00:26:21 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 5

  Over het raadsvoorstel:
  Dit voorstel heeft als doel:

  • Het vaststellen door de raad van de opgestelde visie van 20 januari 2024 voor de Gebiedsvisie Burgum-West “De Warren”.
  • De raad een budget van €34.800 beschikbaar te laten stellen voor de uitvoeringsagenda van deze visie.
   120324: Bijlage 1a - Inventarisatie ideeën en plannen plandag Burgum-West De Warren is toegevoegd.
   190324: Evaluatie proces gebiedsvisie Burgum West is toegevoegd.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd en aangegeven het in drie termijnen te willen bespreken.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, tweede termijn
  • College, tweede termijn
  • Raad, derde termijn
  • College, derde termijn
  • Voorzitter: stemming over:
         o Amendementen
         o  Voorstel
         o  Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), BVNL-fractie (2)
  tegen
  VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:
  1. De Visie voor Burgum-West “De Warren”, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen.
  2. Een budget van € 34.800,- beschikbaar te stellen voor een uitvoeringsagenda van deze visie en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  00:24:56 - 00:26:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:26:25 - 00:29:54 - G.E. vd Meijden
  00:29:54 - 00:29:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:30:00 - 00:33:38 - D.T. Hooijenga
  00:33:38 - 00:33:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:42 - 00:33:55 - G.E. vd Meijden
  00:33:55 - 00:33:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:59 - 00:34:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:01 - 00:34:58 - A.B. Agema
  00:34:58 - 00:35:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:35:15 - 00:36:53 - E.F.H. Duursma
  00:36:54 - 00:37:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:37:04 - 00:37:57 - J. Looijenga
  00:38:00 - 00:38:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:11 - 00:42:18 - D. Wagenaar
  00:42:19 - 00:42:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:29 - 00:42:35 - D. Wagenaar
  00:42:36 - 00:42:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:53 - 00:43:55 - Weth. B. van Zandbergen
  00:43:55 - 00:44:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:28 - 00:44:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:37 - 00:46:48 - IJ. van Kammen
  00:46:48 - 00:47:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:20 - 00:50:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 6

  Over het raadsvoorstel:
  Er is een verzoek ingediend voor het mogelijk maken van opslagruimte, distributie en proeflokaal voor de aldaar gevestigde ambachtelijke bierbrouwerij Grutte Pier, een bestaande woning te voorzien van de aanduiding bedrijfswoning en het realiseren van een nieuwe ambachtelijke werkplaats voor het scheepstimmerbedrijf aan Bartlehiem 23 te Wyns. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Nu de zienswijzeperiode is afgerond wordt de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:
  1. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan ‘Wyns – Bartlehiem 23’ vast te stellen.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wyns – Bartlehiem 23’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.09BPI-OW01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen voor beroep.

  00:48:49 - 00:50:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 7

  Over het raadsvoorstel:
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van af 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Twee binnen de termijn en één buiten de termijn. Alle drie zienswijzen zijn echter niet inhoudelijk tegen het bestemmingsplan gericht, maar gericht op het veiligstellen van de rechten. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:
  1. Geen plan-MER vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hurdegaryp – Rijksstraatweg 42’ met IMRO-code NL.IMRO.0737.13BPVIII ongewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:49:21 - 00:50:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 8

  Over het raadsvoorstel:
  In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:23) is geregeld dat subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een wettelijke grondslag. Om hieraan te voldoen is een gemeentelijke subsidieverordening een vereiste. De Algemene subsidieverordening (ASV) regelt vooral de te volgen procedures en de te hanteren (beslis)termijnen. De huidige ASV is in 2016 vastgesteld en is wegens ontwikkelingen in de regelgeving toe aan herziening.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:
  1. De Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2024 vast te stellen.
  2. De Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 in te trekken.

  00:49:30 - 00:50:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 9

  Over dit agendapunt:
  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 februari 2024 vast.

  00:49:48 - 00:50:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.

  00:50:06 - 00:50:20 - Foarsitter L.J. Gebben