Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

GEANNULEERD

donderdag 6 juli 2023

19:30 - 19:55
Locatie

Raadszaal

Toelichting

Inspraak kadernota en MFC TytsjerkEr hebben zich geen insprekers gemeld. Het Iepen Poadium is daarom geannuleerd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2
  Vaststellen agenda - 19:32
 3. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 4. 4

  Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn de openbare basisschool Master Fennemaskoalle en de christelijke basisschool It Lemieren in Tytsjerk samen één school: Ontmoetingschool de Romte. De huidige school is te klein en verouderd. Daarom is de bouw van een nieuw schoolgebouw noodzakelijk. Met een grote delegatie uit het dorp is gekomen tot de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC). Omdat de bouw van een MFC strijdig is met het geldende bestemmingsplan, is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 13 juli 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend.

 5. 5

  Als onderdeel van de begrotingscyclus biedt het college de Kadernota 2024-2027 aan.
  De Kadernota wordt beschouwd als richtinggevend voor de voorbereiding en opstelling van de Programmabegroting 2024-2027 zoals die later dit jaar ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 13 juli 2023. Tijdens de informatiemarkt Kadernota heeft de raad de mogelijkheid om vragen te stellen over de kadernota.

 6. 6
  Sluiting - 19:53