Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

Sociaal en ruimtelijk domein

donderdag 16 maart 2023

19:30 - 20:35
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
D.T. Hooijenga
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 23 maart staan op de agenda van het Iepen Poadium met geschatte richttijden. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 9 maart) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:13 - 00:08:41 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 2. 1

  00:00:43 - 00:08:41 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 3. 2

  00:01:57 - 00:08:41 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende inspreker heeft zich gemeld:

  1. Dhr. W. Postma oer de ferkearsfeiligens by it oerstekplak by de Lits-brêge te Eastermar (niet geagendeerd onderwerp).
  00:02:04 - 00:08:41 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:08:41 - 00:08:44 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:08:44 - 00:11:09 - A. Nijboer
  00:11:09 - 00:11:35 - A. Nijboer
  00:11:35 - 00:11:38 - A. Nijboer
  00:11:38 - 00:11:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:11:39 - 00:11:43 - A. Nijboer
  00:11:44 - 00:12:31 - G.E. vd Meijden
  00:13:20 - 00:14:27 - G.E. vd Meijden
  00:14:27 - 00:14:31 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:14:31 - 00:15:42 - P.J.A. vd Hoef
  00:15:42 - 00:17:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 5. 4

  In het raadsprogramma heeft de raad aangegeven dat ze een actie-/crisisplan Bouwen en Wonen verwachten van het college. Met deze notitie geeft het college invulling aan deze wens.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 23 maart 2023. Op verzoek van de fracties PvdA/GL en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 23 maart 2023.

  00:16:30 - 00:17:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:17:39 - 00:17:44 - G.E. vd Meijden
  00:17:44 - 00:19:31 - P.J.A. vd Hoef
  00:19:32 - 00:19:35 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:19:36 - 00:20:45 - G.E. vd Meijden
  00:20:45 - 00:20:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:20:52 - 00:31:41 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:31:41 - 00:33:23 - G.E. vd Meijden
  00:33:24 - 00:33:25 - G.E. vd Meijden
  00:33:25 - 00:33:29 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:33:29 - 00:34:14 - P.J.A. vd Hoef
  00:34:19 - 00:34:22 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:34:22 - 00:34:26 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:34:37 - 00:35:55 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:35:55 - 00:36:14 - P.J.A. vd Hoef
  00:36:14 - 00:36:15 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:36:16 - 00:36:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:36:38 - 00:36:38 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:36:42 - 00:36:55 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:36:58 - 00:37:44 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:37:47 - 00:37:47 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:37:47 - 00:39:19 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:39:19 - 00:39:22 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:39:23 - 00:40:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 6. 5

  Per 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociale Werkvoorziening (SW) Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie die alleen nog optreedt als formeel werkgever van SW-medewerkers. Hierdoor is de verordening cliëntenparticipatie die de GR heeft vastgesteld, van rechtswege vervallen. Daarom moeten de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GR een verordening cliëntenparticipatie vaststellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 maart 2023. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 23 maart 2023.

  00:39:48 - 00:40:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:40:36 - 00:41:18 - S. Hoekstra
  00:41:20 - 00:41:26 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:41:26 - 00:43:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:43:13 - 00:43:21 - S. Hoekstra
  00:43:21 - 00:43:25 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:43:25 - 00:43:29 - S. Hoekstra
  00:43:29 - 00:43:45 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:43:45 - 00:43:53 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:43:54 - 00:45:11 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 7. 6

  In maart/april 2022 ontvluchtten veel burgers het oorlogsgeweld in Oekraïne. Gelet op de expertise van de AZC school Papilio ontvangen Oekraïense leerlingen
  onderwijs vanuit deze school. Daarnaast neemt het aantal leerlingen vanuit het AZC centrum en de leerlingen vanuit de statushouders toe. Om goed onderwijs aan deze leerlingen te kunnen geven is uitbreiding noodzakelijk met 3 tijdelijke lokalen in de nabijheid van Papilio.
  Het college is het bevoegde orgaan om te besluiten op aanvragen onderwijshuisvesting. De raad stelt de financiële kaders waarbinnen het college kan handelen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 maart 2023. Op verzoek van de ChristenUnie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 23 maart 2023.

  00:44:04 - 00:45:11 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:45:11 - 00:45:43 - M. Wieringa
  00:45:43 - 00:45:56 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:45:57 - 00:47:21 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:47:21 - 00:47:25 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:47:25 - 00:47:46 - S. Hoekstra
  00:47:49 - 00:47:52 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:47:52 - 00:48:29 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:48:29 - 00:48:33 - S. Hoekstra
  00:48:33 - 00:48:52 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:48:52 - 00:48:53 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:48:53 - 00:49:10 - J.P. vd Velde
  00:49:10 - 00:49:42 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:49:42 - 00:50:31 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 8. 7

  De FNP heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 16 februari 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk met twee bijlagen is bijgevoegd.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:50:08 - 00:50:31 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:50:31 - 00:52:12 - W.E. SOEPBOER
  00:52:13 - 00:52:22 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:52:22 - 00:57:01 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:57:01 - 00:57:26 - W.E. SOEPBOER
  00:57:26 - 00:58:03 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:58:03 - 00:58:05 - W.E. SOEPBOER
  00:58:05 - 00:58:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:58:13 - 00:58:48 - M. Wieringa
  00:58:48 - 00:59:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:59:09 - 00:59:17 - M. Wieringa
  00:59:17 - 00:59:26 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:59:26 - 01:00:05 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 9. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.29 uur.

  01:00:00 - 01:00:05 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER