Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 23 juni 2022

17:00 - 22:20
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
D.T. Hooijenga / P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 30 juni staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.30 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde.


  Voorzitter: dhr. D.T. Hooijenga

  00:04:11 - 00:04:25 - griffier A. Dam
  00:28:39 - 00:38:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 2. 1.1

  00:28:41 - 00:38:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 3. 1.2

  00:30:40 - 00:38:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12:00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich aangemeld:

  1. Mevr. S. Hylkema spreekt namens Humanitas Noordoost Friesland in over agendapunt 1.4 (Subsidies versterken sociale basis).
  2. Dhr. H. Bosma spreekt als penningmeester namens de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel (FCJT) in over agendapunt 1.4 (Subsidies versterken sociale basis).
  3. Mevr. A. Kalmijn spreekt als beroepskracht van de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel (FCJT) in over agendapunt 1.4 (Subsidies versterken sociale basis).
  4. Dhr. E. Blank spreekt namens Stjoer in over agendapunt 1.4 (Subsidies versterken sociale basis).
  00:30:52 - 00:38:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:38:14 - 00:40:19 - S. Kleinhuis
  00:40:19 - 00:41:43 - F. de Haan
  00:41:43 - 00:41:45 - F. de Haan
  00:41:45 - 00:42:01 - F. de Haan
  00:42:01 - 00:42:59 - D. Wagenaar
  00:42:59 - 00:52:49 - D. Wagenaar
  00:52:49 - 00:53:46 - D. Wagenaar
  00:53:46 - 01:01:09 - R.R. SNIJDER
  01:01:09 - 01:02:36 - R.R. SNIJDER
  01:02:36 - 01:04:18 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:04:18 - 01:06:02 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 5. 1.4

  Geen stukken.


  In de raadsvergadering van november 2021 is toegezegd dat er een financiële en inhoudelijke onderbouwing komt naar aanleiding van de ingediende subsidieaanvragen versterken sociale basis 2023-2027. De raad wordt geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële consequenties. De fracties GroenLinks/PvdA hebben aangegeven nadere vragen te hebben.

  01:05:24 - 01:06:02 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:06:02 - 01:15:15 - Ondersteunend ambtenaar
  01:15:15 - 01:15:35 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:15:35 - 01:16:23 - Ondersteunend ambtenaar
  01:16:24 - 01:16:32 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:16:32 - 01:18:20 - M. Wieringa
  01:18:28 - 01:18:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:18:50 - 01:21:38 - Ondersteunend ambtenaar
  01:21:42 - 01:21:49 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:21:49 - 01:22:26 - M. Wieringa
  01:22:29 - 01:23:36 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:23:37 - 01:23:42 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:23:45 - 01:24:21 - F. de Haan
  01:24:23 - 01:24:26 - Ondersteunend ambtenaar
  01:24:26 - 01:24:32 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:24:33 - 01:25:00 - Ondersteunend ambtenaar
  01:25:00 - 01:25:16 - F. de Haan
  01:25:16 - 01:25:57 - Ondersteunend ambtenaar
  01:25:57 - 01:26:21 - F. de Haan
  01:26:21 - 01:26:59 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:27:02 - 01:27:07 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:27:07 - 01:28:14 - D. Wagenaar
  01:28:14 - 01:28:34 - Ondersteunend ambtenaar
  01:28:34 - 01:29:46 - D. Wagenaar
  01:29:47 - 01:31:27 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:31:31 - 01:31:33 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:31:33 - 01:31:37 - D. Wagenaar
  01:31:37 - 01:33:31 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:33:31 - 01:33:46 - S. Kleinhuis
  01:33:46 - 01:34:22 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:34:25 - 01:37:49 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 6. 1.5

  De raad heeft in november 2021 de Drank- en horecaverordening aangepast. Hierdoor is het mogelijk geworden dat in sportkantines in sporthallen op zaterdag- en zondagavond - onder voorwaarden en in bepaalde gevallen - alcohol wordt geschonken. Het gaat om een tijdelijke bepaling tot 1 juli 2022. De raad heeft een eventueel vervolg afhankelijk gesteld van evaluatie. Het college stelt nu voor om de werking van de tijdelijke bepaling te verlengen tot 1 juli 2023.


  Het college stelt daarnaast voor om, de aanpassingen in de Drank- en horecaverordening (DHV), die als gevolg van de inwerkingtreding van de Alcoholwet nog doorgevoerd moeten of kunnen worden in deze verordening, ook uiterlijk medio 2023 vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  01:36:15 - 01:37:49 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:37:49 - 01:38:39 - D. Wagenaar
  01:38:40 - 01:38:46 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:38:46 - 01:41:37 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:41:37 - 01:42:28 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 7. 1.6.A

  01:42:13 - 01:42:28 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  02:55:13 - 02:55:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:55:41 - 02:55:57 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
 8. 2

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.30 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde.


  Voorzitter: dhr. P.J.A. van de Hoef

  02:55:46 - 02:55:57 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
 9. 2.1

  Besluit

  Portefeuillehouder Gebben doet een mededeling over het bericht dat namens de gemeente op Social Media is verschenen over stikstof. Omdat het bericht voor verwarring zorgt bij de raadsleden, zal het worden ingetrokken.

  02:55:48 - 02:55:57 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  02:55:57 - 02:55:58 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:55:58 - 02:56:31 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  02:56:31 - 03:04:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 10. 2.2

  Besluit

  Agendapunt 2.15 (Zienswijze inwoner op ontwerp bestemmingsplan Ryptsjerk 2022) wordt na agendapunt 2.4 behandeld.

  02:57:55 - 03:04:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 2.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12:00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich aangemeld:

  1. Mevr. E. Bosma spreekt namens werkgroep Soarch yn t Doarp in over agendapunt 2.4 (Incidentele bijdrage voor ontmoetingsplek Eastermar).
  2. Dhr. R. Hendriks spreekt in over agendapunt 2.15 (Ingekomen stuk: Zienswijze inwoner op ontwerp bestemmingsplan Ryptsjerk 2022).
  02:58:14 - 03:04:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:04:39 - 03:06:47 - S. Kleinhuis
  03:06:47 - 03:07:57 - D.T. Hooijenga
  03:07:57 - 03:10:14 - D.T. Hooijenga
  03:10:14 - 03:10:51 - S. Hoekstra
  03:10:51 - 03:11:09 - S. Hoekstra
  03:11:09 - 03:12:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 2.4

  De werkgroep Soarch Yn It Doarp vraagt de gemeente om eenmalig € 60.000, - beschikbaar te stellen voor een startsubsidie voor een ontmoetingsplek, zodat zij de eerste jaren kunnen overbruggen en het Mienskipshûs in Eastermar kunnen realiseren. Eastermar heeft geen ontmoetingsplek waar inwoners activiteiten kunnen ontplooien, terwijl er wel een toenemende behoefte is aan een plek waar de dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Coöperatie Enerzjyk Eastermar, Doarpsbelang, lokaal loket zijn daarom samen tot het plan gekomen om in de Kjellingen een Mienskipshûs op te zetten.
  Bij ontwikkeling van een nieuwe ontmoetingsplek beslist de raad over het budget voor de nieuwe locatie. Het Mienskipshûs zal een nieuwe ontmoetingsplek worden in Eastermar. Dit is dus de ontwikkeling van een nieuwe locatie waar geen budget voor is gereserveerd. Het college heeft de bevoegdheid om de subsidie te verstrekken.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Op verzoek van de fracties CDA, VVD en GroenLinks/PvdA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  03:11:29 - 03:12:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:12:28 - 03:12:57 - G.E. vd Meijden
  03:12:58 - 03:13:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:13:13 - 03:13:56 - S. Hoekstra
  03:13:57 - 03:14:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:14:15 - 03:14:44 - S. Kleinhuis
  03:14:45 - 03:14:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:14:56 - 03:15:32 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:15:34 - 03:15:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:15:41 - 03:16:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 2.5

  In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de legesverordening per 1 januari 2023 worden herzien. In bijgaande notitie is uitgewerkt wat er gaat veranderen en wat op hoofdlijnen (vooralsnog) de keuzes zijn voor de grondslagen en uitgangspunten van de nieuwe legesverordening 2023. De noodzakelijke wijziging biedt tegelijk de mogelijkheid om de legesverordeningen van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen te harmoniseren. Gelet op de uniforme werkwijze vanuit de werkorganisatie stelt het college voor dat beide gemeenten zo veel mogelijk dezelfde tarieven hanteren.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. De FNP-fractie heeft vooraf vragen ingediend. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  • Op verzoek van dhr. J.P. van der Velde (FNP) wordt er aan de hand van een concreet voorbeeld de bouwleges van de verschillende gemeentes doorgerekend zodat gemakkelijker een vergelijk kan worden gemaakt.
  • Op verzoek van dhr. D.T. Hooijenga (CU) worden de groene leges, zo mogelijk, meegenomen in het besluitvormende raadsvoorstel in november.

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  03:15:56 - 03:16:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:16:46 - 03:17:12 - S. Hoekstra
  03:17:12 - 03:17:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:17:22 - 03:17:27 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:17:27 - 03:17:57 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:17:57 - 03:26:05 - Ondersteunend ambtenaar
  03:26:05 - 03:26:19 - S. Hoekstra
  03:26:19 - 03:26:45 - Ondersteunend ambtenaar
  03:26:45 - 03:26:46 - S. Hoekstra
  03:26:46 - 03:26:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:26:52 - 03:27:13 - G.E. vd Meijden
  03:27:13 - 03:28:59 - Ondersteunend ambtenaar
  03:28:59 - 03:29:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:29:07 - 03:29:41 - G.E. vd Meijden
  03:29:41 - 03:30:44 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:30:44 - 03:31:44 - G.E. vd Meijden
  03:31:44 - 03:32:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:32:02 - 03:32:15 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:32:15 - 03:32:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:32:43 - 03:48:06 - Ondersteunend ambtenaar
  03:48:06 - 03:49:28 - J.P. vd Velde
  03:49:28 - 03:49:42 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:49:42 - 03:49:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:49:46 - 03:50:45 - Ondersteunend ambtenaar
  03:50:45 - 03:51:29 - J.P. vd Velde
  03:51:29 - 03:51:36 - Ondersteunend ambtenaar
  03:51:36 - 03:52:09 - D.T. Hooijenga
  03:52:09 - 03:52:40 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:52:40 - 03:52:41 - Ondersteunend ambtenaar
  03:52:41 - 03:53:06 - D.T. Hooijenga
  03:53:06 - 03:53:42 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:53:42 - 03:53:43 - D.T. Hooijenga
  03:53:43 - 03:53:55 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:53:56 - 03:55:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 2.6

  Onderdeel van het Kik Hurdegaryp is de herinrichting van het stationskwartier. In een hiervoor opgestelde visie is besloten twee woongebouwen in dit gebied te projecteren. Hiervoor is een bestemmingsplan in procedure gebracht. De raad is op 3 maart jl. van de resultaten van de inspraak op de hoogte gebracht. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft tot en met 6 mei jl. ter inzage gelegen. Er is een zienswijze door de provincie ingediend. De zienswijze heeft geen betrekking op de planologische keuze maar op de uitvoering van het bestemmingsplan.
   De raad heeft op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. De bevoegdheid van de raad om geen exploitatieplan vast te stellen is geregeld in artikel 6.12 Wro. Een exploitatieplan is in dit geval niet nodig omdat de gemeente de eigenaar is van de gronden en de kosten van planrealisatie via de grondprijs zullen worden verdisconteerd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  03:54:03 - 03:55:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:55:15 - 03:56:20 - S. Hoekstra
  03:56:23 - 03:56:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:56:31 - 03:58:27 - Ondersteunend ambtenaar
  03:58:27 - 04:00:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 15. 2.7

  Zoals is vermeld in de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel (raadsvergadering 10-12-2020) legt het college eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad. Het doel van de Meerjarenprognose Grondexploitaties is het geven van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Door vaststelling van de MPG kan de jaarrekening 2021 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2021 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  03:58:52 - 04:00:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:00:08 - 04:00:52 - S. Hoekstra
  04:00:52 - 04:00:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:00:57 - 04:03:49 - Ondersteunend ambtenaar
  04:03:49 - 04:04:53 - S. Hoekstra
  04:04:53 - 04:05:07 - Ondersteunend ambtenaar
  04:05:07 - 04:05:17 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:05:18 - 04:07:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 16. 2.8

  De jaarstukken 2021 worden ter vaststelling aangeboden aan de raad. Door de accountant is bij deze jaarstukken zowel voor getrouwheid, als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven.


  100622: voor de raad is er (versleuteld) een conceptaccountantsverslag en verklaring toegevoegd. Na bespreking in de accountantscommissie op 14 juni volgt een definitieve versie van het accountantsverslag plus accountantsverklaring.
  160622: het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring zijn toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  04:05:22 - 04:07:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 17. 2.9

  Tijdens de raadsvergadering op 3 maart 2022 heeft de raad ingestemd met het sluiten van een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en een ontwikkelaar, die ziet op de realisatie van woningen en een recreatiemeer in Aldtsjerk. In paragraaf 11 van de realisatieovereenkomst is afgesproken dat het voorkeursrecht op de betreffende gronden zal worden gevestigd. Om die reden is het wenselijk een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Hiermee wordt voorkomen dat de gronden binnen de locatie Aldtsjerk Foarút, ongewenst worden vervreemd (verkocht) en dat de gemeente als gevolg daarvan grip en regie op de ontwikkeling van Aldtsjerk Foarút verliest.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  04:06:06 - 04:07:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 18. 2.10

  De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen. Het college stelt de raad voor om de Verordening nadeelcompensatie gemeente Tytsjerksteradiel vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  04:06:29 - 04:07:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 19. 2.11

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen juni 2022' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  04:06:53 - 04:07:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:07:22 - 04:08:08 - S. Hoekstra
  04:08:10 - 04:08:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:08:11 - 04:13:06 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:13:06 - 04:14:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 20. 2.12

  Het vaststellen van een beleidsplan voor openbare verlichting met uitvoeringsprogramma is noodzakelijk om noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen doen. Voorgesteld wordt om het beleid uit het beleidsplan 2016-2020 te continueren voor de periode 2022-2026 en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de door de raad vastgestelde kaders binnen de duurzaamheidsagenda.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Op verzoek van de fracties FNP en VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. De VVD heeft verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  04:13:42 - 04:14:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:14:50 - 04:31:15 - Ondersteunend ambtenaar
  04:31:15 - 04:32:23 - G.E. vd Meijden
  04:32:23 - 04:32:26 - Ondersteunend ambtenaar
  04:32:26 - 04:32:27 - G.E. vd Meijden
  04:32:27 - 04:33:42 - J.P. vd Velde
  04:33:42 - 04:33:58 - Ondersteunend ambtenaar
  04:33:58 - 04:34:10 - S. Hoekstra
  04:34:10 - 04:34:22 - Ondersteunend ambtenaar
  04:34:22 - 04:34:31 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:34:31 - 04:34:47 - Ondersteunend ambtenaar
  04:34:47 - 04:35:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 21. 2.13

  De benoeming van leden van een radenwerkgroep is een bevoegdheid van de raad.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  04:34:48 - 04:35:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 22. 2.14

  Bij een benoeming van wethouders stelt de raad, op voordracht van de griffier, een commissie ‘Benoembaarheid wethouders’ in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid van de kandidaat-wethouders en de raad hierover adviseert. Het onderzoek naar de geloofsbrieven van de wethouders wordt door de griffier voorbereid. Deze commissie kan ook worden benoemd als de commissie ‘Geloofsbrieven nieuw raadslid’ als het benoemen van de wethouders leidt tot de beëdiging van een nieuw raadslid.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 juni 2022.

  04:35:20 - 04:35:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 23. 2.15

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de zienswijze van een inwoner op ontwerp bestemmingsplan Ryptsjerk 2022 die op 8 juni 2022 op de LIST is geplaatst.
  De zienswijze en de vragen van de VVD zijn als bijlage toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
  03:16:02 - 03:16:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:16:46 - 03:17:12 - S. Hoekstra
  03:17:12 - 03:17:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:17:22 - 03:17:27 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:17:27 - 03:17:57 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:17:57 - 03:26:05 - Ondersteunend ambtenaar
  03:26:05 - 03:26:19 - S. Hoekstra
  03:26:19 - 03:26:45 - Ondersteunend ambtenaar
  03:26:45 - 03:26:46 - S. Hoekstra
  03:26:46 - 03:26:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:26:52 - 03:27:13 - G.E. vd Meijden
  03:27:13 - 03:28:59 - Ondersteunend ambtenaar
  03:28:59 - 03:29:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:29:07 - 03:29:41 - G.E. vd Meijden
  03:29:41 - 03:30:44 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:30:44 - 03:31:44 - G.E. vd Meijden
 24. 3

  04:35:31 - 04:35:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef