Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 8 december 2022

19:30 - 21:50
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 15 december staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In dit deel komen onderwerpen met betrekking tot het Sociaal- en Ruimtelijk Domein aan de orde.

  00:00:07 - 00:00:18 - griffier A. Dam
  00:12:27 - 00:12:29 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:27:04 - 00:27:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:29:10 - 00:29:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:29:50 - 00:32:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 2. 1.1

  00:30:39 - 00:32:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 3. 1.2

  00:31:57 - 00:32:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich gemeld:

  1. Dhr. L. Groen spreekt in over onwenselijkheden in bestemmingsplan Burgum Centrum (niet geagendeerd onderwerp, zie bijlage 1).
  2. Mevr. Y. Boomsma spreekt namens de wurkgroep Skuorren yn Muorren in over schade aan woonhuizen en gebouwen in Eastermar (niet geagendeerd onderwerp, zie bijlage 2).
  3. De schrijvers van de brief behorende bij agendapunt 1.13 spreken in op de door hen verzonden brief.
  00:32:03 - 00:32:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:42:07 - 00:44:32 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:44:32 - 00:52:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:52:09 - 00:52:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:52:29 - 00:53:09 - weth. T. Willemsma
  00:53:11 - 00:53:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:53:48 - 00:53:49 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:53:53 - 00:54:17 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:00:18 - 01:00:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 5. 1.4

  Het college heeft besloten de gewijzigde aanpak van de Kinderopvangtoeslagaffaire voort te zetten in 2023 met één ervaringsdeskundige. De Agendacommissie heeft verzocht om dit besluit opiniërend aan u voor te leggen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 15 december 2022. Op verzoek van de fracties PvdA/GL en CU is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 15 december 2022.

  01:07:01 - 01:07:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:07:10 - 01:07:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:07:53 - 01:08:58 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:09:18 - 01:10:39 - A.B. Agema
  01:10:39 - 01:10:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:10:58 - 01:12:00 - M.C. VAN DER MEER
  01:12:00 - 01:12:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:12:14 - 01:13:24 - M. Wieringa
  01:13:25 - 01:13:32 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:13:42 - 01:14:47 - A. Hekkema BOARGERLID
  01:14:47 - 01:14:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:15:05 - 01:38:40 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:38:40 - 01:38:50 - M.C. VAN DER MEER
  01:38:50 - 01:39:16 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:39:16 - 01:40:14 - F. de Haan
  01:40:14 - 01:40:18 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:40:18 - 01:40:54 - A.B. Agema
  01:40:54 - 01:41:58 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:41:58 - 01:42:04 - F. de Haan
  01:42:04 - 01:42:07 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:42:07 - 01:42:10 - F. de Haan
  01:42:10 - 01:42:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:42:13 - 01:45:19 - F. de Haan
  01:45:19 - 01:45:31 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:45:31 - 01:46:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 6. 1.5

  051222: op voorstel van het college heeft de agendacommissie besloten de behandeling van dit onderwerp door te schuiven naar een later moment. Dit geeft ruimte voor nader onderzoek en contact. De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Dit onderwerp is doorgeschoven naar een ander moment.

  01:45:47 - 01:46:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 7. 1.6

  Als gevolg van een bezwaarschrift tegen een besluit op een aanvraag subsidie op grond van de Subsidieregeling Sociale Basis stelt het college de raad voor om meerjarige subsidie te verlenen aan de partners uit het voorliggend veld aan wie die deze subsidie nog niet is verleend.


  281122: de bijlagen 1 t/m 3 zijn toegevoegd.
  061222: op verzoek van de VVD is het eerdere advies van TRIP d.d. 28 september 2022 toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 december 2022. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Ook de fracties PvdA/GL, CDA en VVD hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 15 december 2022.

  01:45:48 - 01:46:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:46:54 - 02:04:42 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:04:42 - 02:04:44 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:04:44 - 02:06:39 - weth. C. de Pee
  02:06:40 - 02:06:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:06:50 - 02:07:20 - S. Hoekstra
  02:07:22 - 02:07:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:07:25 - 02:07:59 - weth. C. de Pee
  02:07:59 - 02:08:11 - S. Hoekstra
  02:08:11 - 02:08:29 - weth. C. de Pee
  02:08:29 - 02:08:35 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:08:39 - 02:08:56 - M. Wieringa
  02:08:59 - 02:09:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:09:05 - 02:09:48 - A. Hekkema BOARGERLID
  02:09:48 - 02:10:30 - A.B. Agema
  02:10:30 - 02:10:44 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:10:45 - 02:12:25 - G.E. vd Meijden
  02:12:25 - 02:12:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:12:26 - 02:12:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:12:31 - 02:12:32 - S. Hoekstra
  02:12:32 - 02:12:35 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:12:35 - 02:12:41 - S. Hoekstra
  02:12:41 - 02:12:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:12:43 - 02:13:27 - S. Hoekstra
  02:13:27 - 02:13:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:13:46 - 02:15:54 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:15:54 - 02:15:55 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:15:55 - 02:18:33 - weth. C. de Pee
  02:18:33 - 02:18:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:18:41 - 02:18:48 - A.B. Agema
  02:18:48 - 02:18:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:18:50 - 02:18:52 - A.B. Agema
  02:18:52 - 02:18:57 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:18:57 - 02:19:14 - weth. C. de Pee
  02:19:15 - 02:19:51 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:38:40 - 02:40:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 8. 1.7

  Het college stelt voor de Verordening WMO 2023 vast te stellen waarin de de verkorte aanvraagprocedure is geborgd en ook de de financiële tegemoetkoming als een vorm van maatschappelijke ondersteuning is opgenomen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 december 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2022.

  02:39:08 - 02:40:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 9. 1.8

  De GR Marrekrite stelt op verschillende onderdelen voor om de regeling te wijzigingen. De GR is een collegeregling, Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor hier geen zienswijze op in te dienen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 december 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2022.

  02:39:27 - 02:40:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 10. 1.9

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om akkoord te gaan met diverse begrotingswijzigingen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 december 2022. Op verzoek van de CDA-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2022.

  02:39:42 - 02:40:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:40:09 - 02:40:17 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:40:36 - 02:42:20 - R.R. SNIJDER
  02:42:20 - 02:42:33 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:42:42 - 02:42:59 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:42:59 - 02:43:03 - R.R. SNIJDER
  02:43:03 - 02:46:45 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:46:45 - 02:46:50 - R.R. SNIJDER
  02:46:50 - 02:47:03 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:47:03 - 02:48:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 1.10

  De zittingstermijn van één van de leden van de RKC loopt af en om die reden stelt het Presidium de herbenoeming van dit lid voor.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 december 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2022.

  02:47:27 - 02:48:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 1.11

  De fractie PvdA/GL heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de Handreikingen Autoriteit Persoonsgegevens die op 11 november op de LIST zijn geplaatst.
  De handreikingen zijn als bijlagen toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • PvdA/GL/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  02:47:47 - 02:48:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:48:13 - 02:50:39 - M.R. Klont
  02:50:39 - 02:50:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:50:52 - 02:57:47 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:57:47 - 02:58:15 - M.R. Klont
  02:58:15 - 02:58:28 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:58:28 - 02:58:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 1.12

  De VVD-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over het informerend raadsvoorstel Afwijkingenbeleid binnenstedelijk bouwen dat op 11 november op de LIST is geplaatst. De stukken zijn bijgevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  02:58:31 - 02:58:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:58:47 - 02:58:49 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:58:52 - 03:01:01 - S. Hoekstra
  03:01:03 - 03:01:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:01:11 - 03:03:45 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:03:45 - 03:03:54 - S. Hoekstra
  03:03:54 - 03:04:05 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:04:05 - 03:04:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:04:06 - 03:06:13 - Weth. B. van Zandbergen
  03:06:14 - 03:06:39 - S. Hoekstra
  03:06:40 - 03:06:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:06:45 - 03:09:22 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:09:22 - 03:09:25 - S. Hoekstra
  03:09:25 - 03:09:27 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:09:27 - 03:09:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:09:30 - 03:10:13 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 1.13

  De VVD-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 11 november op de LIST is geplaatst en wenst hierover een presentatie. De stukken zijn bijgevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  01:00:39 - 01:00:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:02:11 - 01:05:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:05:46 - 01:05:49 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:05:50 - 01:05:52 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:05:52 - 01:06:00 - G.E. vd Meijden
  01:06:00 - 01:06:54 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:06:54 - 01:07:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 15. 2

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

  03:09:48 - 03:10:13 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef