Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 20 januari 2022

17:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P. Reitsma / P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 27 januari staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 13 januari) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek en pers aanwezig zijn. Ook de inspraak vindt digitaal plaats. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 20.00 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde.


  Voorzitter: dhr. P. Reitsma

  00:03:07 - 00:03:24 - griffier O.E. de Vries
  00:14:02 - 00:18:19 - VOORZITTER P. Reitsma
 2. 1.1

  00:14:57 - 00:18:19 - VOORZITTER P. Reitsma
 3. 1.2

  00:17:22 - 00:18:19 - VOORZITTER P. Reitsma
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.
  Let op: de inspraak vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u verdere instructies en een link om deel te nemen.


  De volgende insprekers hebben zich tot nog toe aangemeld voor onderwerpen op het gebied van het Sociaal Domein:


  1. Dhr. J. Stellingwerf spreekt namens Vereniging voor Dorpsbelangen Ryptsjerk in over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (agendapunt 1.7).
  2. Dhr. J. Brouwer spreekt namens Doarpsbelang Gytsjerk in over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (agendapunt 1.7).
  00:17:34 - 00:18:19 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:24:48 - 00:24:49 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:25:18 - 00:26:13 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:29:34 - 00:31:45 - VOORZITTER P. Reitsma
 5. 1.4

  De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft ook een aantal inwoners van onze gemeente geraakt. Gemeenten zijn bij de hersteloperatie ingeschakeld om deze inwoners hulp en ondersteuning te bieden bij problemen op het gebied van financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie. Van dit aanbod is door slechts 6 ouders gebruik gemaakt. Er is op basis van gewijzigde inzichten een andere aanpak nodig.


  100122: in het raadsbesluit bij besluitpunt 2 stonden de verkeerde bedragen. De bedragen genoemd in het raadsvoorstel op blz. 1 bij 'Wy stelle jo foar te besluten om' zijn de juiste bedragen. Er is een gewijzigde versie van het raadsvoorstel geplaatst.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven. De fracties CDA, FNP en CU hebben technische vragen aangekondigd. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  00:30:36 - 00:31:45 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:31:45 - 00:33:26 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:33:30 - 00:34:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:34:16 - 00:48:03 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:48:03 - 00:48:59 - M. Wieringa
  00:49:01 - 00:49:03 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:49:06 - 00:49:10 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:49:10 - 00:49:49 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:49:49 - 00:49:53 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:50:01 - 00:51:42 - F. de Haan
  00:51:42 - 00:51:52 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:51:52 - 00:51:53 - F. de Haan
  00:51:53 - 00:51:54 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:51:54 - 00:52:22 - F. de Haan
  00:52:22 - 00:54:27 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:54:27 - 00:54:34 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:54:34 - 00:55:09 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:55:09 - 00:55:11 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:55:11 - 00:55:32 - F. de Haan
  00:55:33 - 00:55:39 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:55:39 - 00:55:42 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:55:50 - 00:55:52 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:55:58 - 00:57:20 - D. Jager BOARGERLID
  00:57:20 - 00:57:37 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:57:37 - 00:57:54 - D. Wagenaar
  00:57:54 - 00:58:21 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:58:21 - 00:58:51 - D. Wagenaar
  00:58:51 - 01:00:16 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:00:16 - 01:00:36 - D. Wagenaar
  01:00:36 - 01:01:39 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:01:39 - 01:01:50 - D. Wagenaar
  01:01:50 - 01:03:38 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:03:38 - 01:03:49 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:03:49 - 01:04:23 - M. Wieringa
  01:04:24 - 01:05:01 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:05:05 - 01:05:06 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:05:09 - 01:05:19 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:05:21 - 01:06:10 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:06:10 - 01:06:13 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:06:17 - 01:06:33 - E.F.H. Duursma
  01:06:33 - 01:07:00 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:07:00 - 01:07:22 - E.F.H. Duursma
  01:07:22 - 01:07:50 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:07:50 - 01:08:03 - E.F.H. Duursma
  01:08:03 - 01:08:44 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:08:44 - 01:08:59 - E.F.H. Duursma
  01:08:59 - 01:09:48 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:09:48 - 01:09:57 - E.F.H. Duursma
  01:09:57 - 01:10:21 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:10:21 - 01:10:30 - E.F.H. Duursma
  01:10:30 - 01:11:14 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:11:14 - 01:11:15 - E.F.H. Duursma
  01:11:15 - 01:11:26 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:11:26 - 01:11:53 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:11:53 - 01:13:00 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:13:00 - 01:13:01 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:13:01 - 01:13:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:13:06 - 01:13:17 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:13:17 - 01:13:24 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:13:25 - 01:13:26 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:13:27 - 01:14:51 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:14:51 - 01:15:08 - D. Wagenaar
  01:15:10 - 01:15:54 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:15:54 - 01:17:54 - VOORZITTER P. Reitsma
 6. 1.5

  Gemeenten zijn verplicht periodiek gezondheidsbeleid vast te stellen. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen dat ‘je gezond voelen’ bereikbaar is voor iedereen. In de gezamenlijke beleidsnota ‘Tegearre sûn fiele’, gezondheidsbeleid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2022-2026, staat beschreven hoe de gemeenten hier samen met inwoners en organisaties de komende vijf jaar aan gaan werken. Het college vraagt de gemeenteraad de nota vast te stellen.


  130121: Samenvatting Gezondheidsbeleid 8KTD versie 16122021 is als losse bijlage toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven. De CDA-fractie heeft technische vragen aangekondigd. Ook de VVD heeft vragen ingediend. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  01:16:25 - 01:17:54 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:19:31 - 01:19:33 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:20:08 - 01:20:24 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:36:53 - 01:37:05 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:40:51 - 01:41:23 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:41:24 - 01:41:53 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:42:06 - 01:42:29 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:43:53 - 01:44:28 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:44:30 - 01:44:33 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:44:33 - 01:45:31 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:45:31 - 01:45:34 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:45:34 - 01:46:34 - E.F.H. Duursma
  01:46:34 - 01:46:59 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:47:03 - 01:48:15 - D. Wagenaar
  01:48:16 - 01:48:18 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:48:18 - 01:48:20 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:48:56 - 01:48:59 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:48:59 - 01:49:42 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:49:42 - 01:49:53 - D. Wagenaar
  01:49:53 - 01:50:37 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:50:37 - 01:51:34 - D. Wagenaar
  01:51:34 - 01:51:38 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:51:38 - 01:52:03 - F. de Haan
  01:52:06 - 01:52:09 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:52:09 - 01:52:10 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:52:10 - 01:53:10 - VOORZITTER P. Reitsma
 7. 1.6

  Voorgesteld wordt om van de publiekshal een multifunctionele ruimte te maken waar men met grote groepen in de namiddag en avond kan vergaderen en die voorzien is van presentatie- en streamingsmogelijkheden. Daarnaast kan overdag deze ruimte gebruikt worden door medewerkers als informeel vergader- en ontmoetingsplaats.


  110122: het raadsvoorstel is toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  01:52:22 - 01:53:10 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:53:18 - 01:53:19 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:53:27 - 02:01:40 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:01:40 - 02:01:47 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:01:48 - 02:01:49 - D. Wagenaar
  02:01:50 - 02:02:06 - D. Wagenaar
  02:02:06 - 02:02:12 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:02:12 - 02:02:14 - D. Wagenaar
  02:02:14 - 02:02:41 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  02:02:41 - 02:02:51 - D. Wagenaar
  02:02:51 - 02:03:05 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  02:03:05 - 02:03:19 - D. Wagenaar
  02:03:19 - 02:03:59 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  02:03:59 - 02:04:18 - D. Wagenaar
  02:04:18 - 02:04:19 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:05:40 - 02:06:38 - VOORZITTER P. Reitsma
 8. 1.7

  Het integraal huisvestingsplan (IHP) is het gemeentelijk beleidskader voor de huisvesting van onderwijsvoorzieningen en tevens een planningsdocument. In dit plan worden de ontwikkelingen voor de onderwijshuisvesting benoemd. Daarnaast geeft het plan inzicht in de beschikbare voorzieningen en noodzakelijke omvang voor de korte en lange termijn.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven. De fracties PvdA en CDA hebben technische vragen aangekondigd. Ook de FNP heeft vragen ingediend. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  02:06:23 - 02:06:38 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:07:08 - 02:14:24 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:14:24 - 02:15:06 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:15:12 - 02:15:58 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:15:58 - 02:17:55 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:17:55 - 02:18:01 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:18:03 - 02:18:04 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:18:05 - 02:18:35 - E.F.H. Duursma
  02:18:35 - 02:18:37 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:18:39 - 02:18:58 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:18:58 - 02:19:05 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:19:07 - 02:19:56 - M. Wieringa
  02:19:59 - 02:20:01 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:20:01 - 02:22:39 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:22:39 - 02:23:49 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:23:54 - 02:25:25 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:25:25 - 02:25:27 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:25:44 - 02:26:42 - M.H.G.I. Steenland
  02:26:42 - 02:27:02 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:27:02 - 02:27:47 - M.H.G.I. Steenland
  02:27:47 - 02:28:46 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:28:46 - 02:31:21 - VOORZITTER P. Reitsma
 9. 1.8

  Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden ontstaat ook de uitdaging om het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving naast de Participatiewet ook binnen de Jeugdwet en de WMO 2015 te borgen. Hiervoor dient een nalevingsvisie (beleidskader) te worden vastgesteld.


  130122: de volgende bijlagen zijn toegevoegd:

  • Advies cliëntenraad op nota Naleving met zorg en vertrouwen
  • Mail adviesstuk Cliëntenraad
  • Reactie college op advies Cliëntenraad

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van de PvdA-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Ook de VVD heeft vragen ingediend. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022.
  De vooraf ingediende vragen van de fracties PvdA en VVD worden schriftelijk beantwoord.

  02:29:20 - 02:31:21 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:31:23 - 02:32:09 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:32:14 - 02:32:15 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:32:15 - 02:32:16 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:32:16 - 02:32:18 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:32:18 - 02:32:54 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:32:54 - 02:33:17 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:33:17 - 02:33:32 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:33:32 - 02:34:05 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:34:05 - 02:34:45 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:34:45 - 02:35:26 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:35:26 - 02:35:42 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:35:42 - 02:35:50 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:35:50 - 02:35:58 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:35:58 - 02:35:59 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:36:00 - 02:36:16 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:36:16 - 02:36:18 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:36:18 - 02:36:20 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:36:25 - 02:38:48 - VOORZITTER P. Reitsma
 10. 1.9

  Onze gemeente kent een regeling om kosten voor maatschappelijke participatie te vergoeden voor inwoners met een laag inkomen. Uit de evaluatie van ons minimabeleid is gebleken dat er beperkt gebruik van wordt gemaakt. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het college verwacht hiermee de drempel te verlagen en meer inwoners met een laag inkomen maatschappelijk te laten participeren. Hiervoor is het nodig dat de raad een nieuwe verordening vaststelt en de voorgaande verordening intrekt.


  170121: de volgende bijlagen zijn toegevoegd:

  • Advies cliëntenraad op Verordening Maatschappelijke Participatie
  • Reactie college op advies cliëntenraad

  180121: er is een nieuwe versie van de verordening (bijlage 1) toegevoegd. Er stond nog een deel van een zin in de toelichting op artikel 4 en artikel 5 dat verwees naar bedragen, die in de verordening zelf niet terugkomen. Dit is in bijgaand exemplaar aangepast.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van het college wordt er een presentatie gegeven. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld al hamerstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  02:37:00 - 02:38:48 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:38:57 - 02:44:34 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:44:34 - 02:44:43 - M. Wieringa
  02:44:43 - 02:45:01 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:45:01 - 02:45:22 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:45:22 - 02:45:55 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:45:55 - 02:47:04 - VOORZITTER P. Reitsma
 11. 1.10.A

  02:46:26 - 02:47:04 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:53:30 - 02:53:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:04:24 - 03:04:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:04:27 - 03:04:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:04:45 - 03:04:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:10:42 - 03:10:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 2

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 20.00 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde.


  Voorzitter: dhr. P.J.A. van de Hoef

  03:13:31 - 03:15:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 2.1

  03:15:37 - 03:15:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 2.2

  Besluit

  Mevr. A.B. Agema (PvdA) geeft aan dat agendapunt 2.12 van de agenda kan worden gehaald. De vragen zijn inmiddels naar tevredenheid te beantwoord.

  03:15:39 - 03:15:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:15:48 - 03:16:01 - A.B. Agema BOARGERLID
  03:16:01 - 03:18:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 15. 2.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.
  Let op: de inspraak vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u verdere instructies en een link om deel te nemen.


  De volgende insprekers hebben zich tot nog toe aangemeld voor onderwerpen op het gebied van het Ruimtelijk Domein:

  1. Dhr. Th. Veenstra spreekt in over Startnotitie locatiekeuze Kloosterlaan Noord (agendapunt 2.4).
  2. Dhr. H. Plantinga spreekt namens het bestuur van het Observeum in over Startnotitie locatiekeuze Kloosterlaan Noord (agendapunt 2.4).
  3. Mevr. W. Kloosterman spreekt in over Startnotitie locatiekeuze Kloosterlaan Noord (agendapunt 2.4).
  4. Dhr. P. Bruining spreekt namens Dorpsbelangen Burgum in over Startnotitie locatiekeuze (agendapunt 2.4).
  5. Dhr. R. Hendriks spreekt in op de Notitie inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Ryptsjerk 2020 (dit onderwerp staat niet op de agenda).
  6. Dhr. T.J. Bergsma spreekt in op de Notitie inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Ryptsjerk 2020 (dit onderwerp staat niet op de agenda).
  7. Mevr. W. de Groot spreekt in over Startnotitie locatiekeuze (agendapunt 2.4).
  8. Dhr. E. Willems spreekt in over Startnotitie locatiekeuze Kloosterlaan Noord (agendapunt 2.4).
  9. Mevr. M. Pama spreekt in over Startnotitie locatiekeuze Kloosterlaan Noord (agendapunt 2.4).
  10. Mevr. M. Zijlstra spreekt in over Startnotitie locatiekeuze Kloosterlaan Noord (agendapunt 2.4).
  11. Dhr. H. de Boer spreekt in over Startnotitie locatiekeuze (agendapunt 2.4).
  03:16:19 - 03:18:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:23:38 - 03:24:35 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:30:19 - 03:32:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:33:58 - 03:34:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:34:12 - 03:34:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:36:03 - 03:37:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:41:54 - 03:42:21 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:42:29 - 03:42:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:46:55 - 03:47:04 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:47:36 - 03:48:10 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:49:33 - 03:50:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:51:08 - 03:51:55 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:53:35 - 03:54:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:57:52 - 03:58:38 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:02:57 - 04:03:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:08:50 - 04:08:58 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:09:01 - 04:09:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:09:11 - 04:09:17 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:09:54 - 04:12:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:12:50 - 04:12:55 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:13:08 - 04:21:05 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
 16. 2.4.a

  • Voor de locatiestudie zijn twee raadsvoorstellen aangeleverd (6a en 6b). Om de raad maximaal te faciliteren in de besluitvorming heeft het college besloten om de raad twee raadsvoorstellen met bijlagen voor te leggen. Op deze wijze kan de raad per locatie een goed besluit nemen.


  In mei 2020 zijn de regionale woningbouwafspraken tot stand gekomen. Tijdens een opiniërende raadsbehandeling op 19 november 2020 is een evenwichtige verdeling van de woningbouw over de gemeente gevraagd. Vervolgens is de woningbouwprogrammering voor de gemeente uitgewerkt en in maart door het college vastgesteld. Hierbij is er een motie aangenomen met een herverdeling van de Centrale As woningen verspreidt over de gemeente. Voor Burgum zijn er nu 68 CA woningen beschikbaar. Op basis daarvan kon een actualisering van de locatiestudie voor Burgum worden gestart met een enquête en gesprekken met grondeigenaren en makelaars.


  Op 25 november 2021 heeft het college de uitkomsten van de locatiestudie opiniërend aan de raad voorgelegd. In deze opiniërende behandeling heeft een meerderheid van de raad aangegeven een voorkeur te hebben voor het ontwikkelen van de eigen locatie Kloosterlaan Noord. Daarnaast zijn de locaties It Heechhiem en Elingsloane genoemd als mogelijke ontwikkellocaties. Het college heeft in haar overwegingen besloten om de eigen locatie Kloosterlaan-Noord aan te wijzen als locatie voor woningbouw. Het college heeft dit besluit genomen op basis van in het voorstel genoemde argumenten.
  Ten behoeve van deze ontwikkelingen worden een deel van de 68 centrale as woningen ingezet uit het compensatie pakket van de totale 150 centrale as woningen van de Provincie.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven. De fracties FNP en CU hebben technische vragen aangekondigd. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.
  De beantwoording van de vooraf ingediende vragen van de fracties FNP en CU komen digitaal beschikbaar.

  04:13:21 - 04:21:05 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:21:05 - 04:21:10 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:21:14 - 04:21:29 - S. Hoekstra
  04:21:32 - 04:21:33 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:21:37 - 04:22:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:22:06 - 04:22:31 - S. Hoekstra
  04:22:32 - 04:22:33 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:22:34 - 04:23:02 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:23:02 - 04:23:08 - S. Hoekstra
  04:23:11 - 04:23:34 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:23:35 - 04:23:36 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:23:36 - 04:23:42 - S. Hoekstra
  04:23:42 - 04:23:51 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:24:06 - 04:24:13 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:24:13 - 04:24:37 - J.P. vd Velde
  04:24:37 - 04:24:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:24:41 - 04:25:11 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:25:11 - 04:25:21 - J.P. vd Velde
  04:25:24 - 04:25:50 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:25:50 - 04:25:52 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:25:53 - 04:26:30 - D.T. Hooijenga
  04:26:30 - 04:27:03 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:27:03 - 04:27:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:27:13 - 04:27:49 - J.P. vd Velde
  04:27:49 - 04:28:33 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:28:34 - 04:28:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:28:38 - 04:29:02 - S. Hoekstra
  04:29:06 - 04:29:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:29:07 - 04:29:29 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:29:29 - 04:29:40 - S. Hoekstra
  04:29:40 - 04:29:56 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:29:56 - 04:29:57 - S. Hoekstra
  04:29:59 - 04:30:01 - S. Hoekstra
  04:30:01 - 04:31:12 - D.T. Hooijenga
  04:31:12 - 04:31:18 - S. Hoekstra
  04:31:18 - 04:31:19 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:31:19 - 04:31:22 - S. Hoekstra
  04:31:22 - 04:32:22 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:32:27 - 04:32:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:32:29 - 04:32:49 - S. Hoekstra
  04:32:51 - 04:32:55 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:32:55 - 04:33:21 - D.T. Hooijenga
  04:33:21 - 04:33:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:33:23 - 04:33:25 - D.T. Hooijenga
  04:33:25 - 04:33:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:33:28 - 04:33:29 - D.T. Hooijenga
  04:33:29 - 04:34:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:34:18 - 04:34:23 - D.T. Hooijenga
  04:34:23 - 04:34:38 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:34:38 - 04:36:31 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:36:31 - 04:36:32 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:36:32 - 04:36:35 - S. Hoekstra
  04:36:37 - 04:37:06 - J.P. vd Velde
  04:37:06 - 04:37:40 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:37:42 - 04:37:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:37:44 - 04:40:27 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:40:28 - 04:42:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 17. 2.4.b

  Voor de locatiestudie zijn twee raadsvoorstellen aangeleverd (6a en 6b). Om de raad maximaal te faciliteren in de besluitvorming heeft het college besloten om de raad twee raadsvoorstellen met bijlagen voor te leggen. Op deze wijze kan de raad per locatie een goed besluit nemen.


  In mei 2020 zijn de regionale woningbouwafspraken tot stand gekomen. Tijdens een opiniërende raadsbehandeling op 19 november 2020 is een evenwichtige verdeling van de woningbouw over de gemeente gevraagd. Vervolgens is de woningbouwprogrammering voor de gemeente uitgewerkt en in maart door het college vastgesteld. Hierbij is er een motie aangenomen met een herverdeling van de Centrale As woningen verspreidt over de gemeente. Voor Burgum zijn er nu 68 CA woningen beschikbaar. Op basis daarvan kon een actualisering van de locatiestudie voor Burgum worden gestart met een enquête en gesprekken met grondeigenaren en makelaars.


  Op 25 november 2021 heeft het college de uitkomsten van de locatiestudie opiniërend aan de raad voorgelegd. In deze opiniërende behandeling heeft een meerderheid van de raad aangegeven een voorkeur te hebben voor het ontwikkelen van de eigen locatie Kloosterlaan Noord. Daarnaast zijn de locaties It Heechhiem en Elingsloane genoemd als mogelijke ontwikkellocaties. Het college heeft in haar overwegingen besloten om de eigen locatie Kloosterlaan-Noord en It Heechhiem aan te wijzen als locaties voor woningbouw. Het college heeft dit besluit genomen op basis van in het voorstel genoemde argumenten.


  Ten behoeve van deze ontwikkelingen worden de 68 centrale as woningen ingezet uit het compensatie pakket van de totale 150 centrale as woningen van de Provincie.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven. De fracties FNP en CU hebben technische vragen aangekondigd. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.
  De beantwoording van de vooraf ingediende vragen van de fracties FNP en CU komen digitaal beschikbaar.

  04:41:10 - 04:42:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 18. 2.5

  Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  04:41:12 - 04:42:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 19. 2.6

  Op 19 november 2020 heeft de raad een motie aangenomen om een herziening van het bestemmingsplan voor de kavel tussen Kloosterlaan 12 en 14 in procedure te brengen. Bij brief van 15 januari 2021 heeft het college meegedeeld dat in samenspraak met initiatiefnemer de voorbereiding van het bestemmingsplan is gestart. Een ontwerp van het bestemmingsplan heeft met ingang van 21 oktober tot en met 2 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen en daarbij (ambtshalve) het onderdeel 4.7 van de plantoelichting voor het onderdeel vleermuizen nog tekstueel aan te vullen (zie bijlage 1).


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  04:41:29 - 04:42:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 20. 2.7

  Bij de controle van de jaarrekening 2019 heeft de accountant geconstateerd dat het beheerplan van het kapitaalgoed sportvelden niet actueel is vanuit de reflectie op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Middels dit voorstel wordt voorzien in een actuele versie van het beheerplan voor gemeentelijke sportvelden.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van GroenLinks is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  04:41:56 - 04:42:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:42:15 - 04:42:44 - B. van Zandbergen
  04:42:46 - 04:42:47 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:42:47 - 04:45:01 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:46:03 - 04:46:04 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:46:07 - 04:46:08 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:46:54 - 04:47:17 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 21. 2.8

  In de Kaderbrief 2023-2026 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren.


  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.


  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft 2 december 2021 de Kaderbrief 2023-2026 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân, met het verzoek hier uiterlijk 3 februari 2022 op te reageren. De Kaderbrief geeft de ontwikkelingen aan die invloed kunnen hebben op de realisatie of de financiering van de beleidsplannen die zijn vastgesteld. Deze kaderbrief voor 2023 en verder geeft met name de financiële impact op de autonome ontwikkelingen weer. De financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen zijn op het moment van schrijven nog niet voorzien.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  04:47:00 - 04:47:17 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:49:12 - 04:50:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 22. 2.9

  Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, het principebesluit genomen tot het oprichten van ‘stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen’. Deze stichting adviseert veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en koopt voor de veiligheidsregio’s verzekeringen in.


  Met de oprichting van de landelijke stichting hebben de veiligheidsregio’s straks een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico’s door dit expertisebureau worden opgepakt en vindt ook de schadebehandeling centraal plaats. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio’s.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  04:49:47 - 04:50:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 23. 2.10

  In oktober 2017 heeft het bestuur van Brandweer Fryslân het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vastgesteld.


  Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s is het bestuur van de Veiligheidsregio verplicht om tenminste één keer per vier jaar een dekkingsplan vast te stellen. In een dekkingsplan wordt vastgelegd welke opkomsttijden in de regio van de brandweer verwacht kunnen worden. Daarnaast biedt een dekkingsplan inzicht in de positionering van kazernes, de meest efficiënte spreiding van materieel en de gewenste beschikbaarheid van vrijwilligers in relatie tot de risico’s.


  Om te beoordelen of het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat van 2017 in de praktijk goed werkbaar was heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit is geconcludeerd dat Dekkingsplan 2.0 uit 2017 met een minimale aanpassing nog steeds voldoet. Voorgesteld wordt daarom dit Dekkingsplan opnieuw vast te stellen met hierin de aanpassing verwerkt.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Op verzoek van GroenLinks is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  04:50:06 - 04:50:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:50:22 - 04:50:59 - B. van Zandbergen
  04:50:59 - 04:51:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:51:08 - 04:54:11 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:54:11 - 04:54:12 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:54:12 - 04:54:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:54:13 - 04:54:17 - B. van Zandbergen
  04:54:17 - 04:55:22 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:55:22 - 04:55:32 - B. van Zandbergen
  04:55:32 - 04:55:40 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:55:41 - 04:55:52 - G.E. vd Meijden
  04:55:52 - 04:56:55 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:56:55 - 04:56:58 - G.E. vd Meijden
  04:56:58 - 04:58:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 24. 2.11

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de aanloop daarnaartoe moeten er veel zaken worden geregeld en afgestemd. De aanloop naar de verkiezing, de verkiezingsdag zelf, het afscheid van de oude raad en installatie van de nieuwe raad en het inwerkprogramma van de nieuwe raad worden omschreven in deze notitie. Per fase worden de verschillende onderdelen beschreven met als doel de verkiezingen, de overgang van oude naar nieuwe raad en de benoeming van de wethouders zo goed mogelijk te laten verlopen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 27 januari 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

  04:57:39 - 04:58:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 25. 2.12

  De PvdA-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over het informerend raadsvoorstel - Arrest Hoge Raad 26 november 2021 dat op 13 januari 2022 op de LIST is geplaatst.
  Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over het bieden van mededingingsruimte bij verkoop van onroerende zaken. De gemeente moet voortaan bij iedere grondverkoop een openbare verkoopprocedure volgen.
  De PvdA-fractie is benieuwd wat de gevolgen zijn voor het beleid in Tytsjerksteradiel.


  Behandeling:

  • PvdA/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  Dit agendapunt is niet behandeld. De vragen zijn al naar tevredenheid beantwoord.

  04:58:12 - 04:58:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 26. 3

  04:58:15 - 04:58:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef