Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 25 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 4 mei 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op woensdag 17 mei 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  • Mevr. Wagenaar en wethouder Willemsma zijn met kennisgeving afwezig.
  • Dhr. Duursma, voorzitter klankbordgroep raadsprogramma, doet een mededeling over het proces raads- en uitvoeringsprogramma.
  00:00:00 - 00:01:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:01:47 - 00:03:18 - E.F.H. Duursma
  00:03:18 - 00:04:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • Dhr. Hoekstra (VVD) geeft aan dat de punten die tijdens het Iepen Poadium zijn geagendeerd als bespreekstuk, omdat zij onverwacht niet aanwezig konden zijn, nu als hamerstuk kunnen worden aangemerkt. Dat betekent dat de agendapunten 8 (GR SW Fryslân), 9 (GR Jobinder) en 10 (VR Fryslân) geen bespreekstukken meer zijn.
  • De agendapunten 3.a.2 en 3.a.3 worden gecombineerd zodat de stemcommissie die in één keer kan afhandelen.
  00:03:38 - 00:04:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen VVD - Bruggetje en toegangspad naar sporthal Burgum.
  2. Vragen CDA - Watertappunt
  3. Vragen VVD - Stopzetten subsidies opruimen zwerfafval - belonen fietsende werknemers
  4. Vragen CDA - Fietspad Tytsjerk-Hurdegaryp

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. VVD - Bruggetje en toegangspad naar sporthal Burgum.
  2. CDA – Watertappunt
  3. VVD - Stopzetten subsidies opruimen zwerfafval - belonen fietsende werknemers
  4. CDA - Fietspad Tytsjerk-Hurdegaryp
  5. VVD – Vergistingsinstallatie Sonac Sumar

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Realisatie bruggetje
  Stopzetten subsidies opruimen zwerfafval
  00:04:45 - 00:04:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:00 - 00:06:52 - S. Hoekstra
  00:06:53 - 00:06:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:58 - 00:08:07 - weth. C. de Pee
  00:08:07 - 00:08:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:07 - 00:08:21 - S. Hoekstra
  00:08:21 - 00:08:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:25 - 00:08:35 - weth. C. de Pee
  00:08:36 - 00:08:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:55 - 00:09:49 - M. Wieringa
  00:09:50 - 00:09:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:57 - 00:10:50 - weth. C. de Pee
  00:10:50 - 00:11:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:11:03 - 00:12:32 - S. Hoekstra
  00:12:33 - 00:12:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:12:40 - 00:15:21 - Weth. B. van Zandbergen
  00:15:21 - 00:15:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:15:28 - 00:15:29 - S. Hoekstra
  00:15:29 - 00:15:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:15:34 - 00:15:51 - G.E. vd Meijden
  00:15:51 - 00:15:58 - Weth. B. van Zandbergen
  00:15:58 - 00:16:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:07 - 00:17:15 - M. Wieringa
  00:17:15 - 00:17:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:17:17 - 00:18:05 - weth. C. de Pee
  00:18:05 - 00:18:22 - M. Wieringa
  00:18:22 - 00:18:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:24 - 00:18:25 - weth. C. de Pee
  00:18:25 - 00:18:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:28 - 00:18:42 - weth. C. de Pee
  00:18:42 - 00:18:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:42 - 00:18:43 - M. Wieringa
  00:18:43 - 00:18:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:57 - 00:20:00 - S. Hoekstra
  00:20:00 - 00:20:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:20:12 - 00:20:26 - Weth. B. van Zandbergen
  00:20:28 - 00:20:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:20:28 - 00:20:53 - S. Hoekstra
  00:20:54 - 00:21:13 - Weth. B. van Zandbergen
  00:21:13 - 00:22:10 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 3.a.1

  Mevr. W. J. Koopmans (BVNL) heeft een ontslagverzoek ingediend en neemt na 13 jaar raadslidmaatschap afscheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.
  De vrijgekomen zetel zal worden ingenomen door mevr. J. Giesing uit Aldtsjerk.

  Behandelwijze:

  • Commissie geloofsbrieven licht het advies toe
  • Raad, evt. eerste termijn
  • Voorzitter: stemming

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel mevrouw J. Giesing (BVNL).
  Mevr. Giesing legt in handen van de voorzitter de belofte af in het Nederlands.

  00:21:32 - 00:22:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:22:16 - 00:29:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:29:58 - 00:30:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:30:20 - 00:33:12 - N. Koopmans
  00:33:12 - 00:34:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:15 - 00:34:57 - M. Wieringa
  00:34:58 - 00:35:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:35:43 - 00:36:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:54 - 00:37:00 - J. Giesing
  00:37:00 - 00:37:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:18 - 00:39:41 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 3.a.2

  Het Reglement van Orde van de gemeenteraad biedt de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. Door een wisseling in de BVNL-fractie wordt voorgesteld de heer K.J. Wiersma te benoemen als burgerlid van BVNL.

  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.

  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. D.T. Hooijenga, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 22 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  Er zijn 22 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming.
  Daarmee is dhr. K.J. Wiersma (BVNL) benoemd als burgerlid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel.

  00:38:32 - 00:39:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:06 - 00:48:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:35 - 00:48:53 - D.T. Hooijenga
  00:48:54 - 00:49:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:49:32 - 00:50:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:50:27 - 00:50:32 - K. Wiersma burgerraadslid
  00:50:32 - 00:51:26 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 3.a.3

  Er heeft een wisseling in de raad plaatsgevonden in, waardoor er een nieuw besluit moet worden genomen over de benoeming in enkele raadscommissies en klankbordgroepen.

  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.

  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. D.T. Hooijenga, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 22 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  Er zijn 22 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de voorgestelde leden.
  Daarmee is:

  • dhr. J. Looijenga (BVNL) benoemd als lid van het Presidium en de Vertrouwenscommissie;
  • mevr. J. Giesing (BVNL) benoemd als lid van de agendacommissie;
  • dhr. K.J. Wiersma (burgerlid BVNL) benoemd als lid van de commissie Communicatie en de klankbordgroep Omgevingswet.
  00:51:39 - 00:52:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:52:08 - 00:52:38 - D.T. Hooijenga
  00:52:38 - 00:54:15 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 4

  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFC Tytsjerk. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn en omdat door verschillende oorzaken het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend is om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.

  Behandelwijze:

  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)
  tegen
  BVNL-fractie (3), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad akkoord te gaan met het verhogen van het investeringskrediet van € 6.735.000 tot € 8.578.000 en de daaruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 48.000 vanaf 2025 mee te nemen in de begroting 2024-2027.

  Dhr. Hoekstra (VVD) legt de volgende stemverklaring af: wij hebben tegen gestemd omdat we Tytsjerk wel een MFC gunnen maar de uitgaven te hoog vinden voor een dorp met 1600 inwoners.

  00:53:03 - 00:54:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:54:18 - 00:54:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:54:23 - 00:56:39 - S. Hoekstra
  00:56:39 - 00:56:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:56:59 - 00:57:54 - D.T. Hooijenga
  00:57:54 - 00:58:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:03 - 00:59:05 - J.P. vd Velde
 8. 4.1

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  BVNL-fractie (3), VVD-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Amendementen

  Titel
  A-4-1 - Amendement VVD en BVNL - Beperken verhoging investeringskrediet en beperken jaarlijkse lasten
  00:58:40 - 00:59:05 - J.P. vd Velde
  00:59:05 - 00:59:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:59:10 - 01:00:18 - G.E. vd Meijden
  01:00:18 - 01:00:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:00:24 - 01:00:25 - A.B. Agema
  01:00:29 - 01:00:52 - A.B. Agema
  01:00:52 - 01:01:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:01:28 - 01:01:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:01:45 - 01:02:18 - Weth. B. van Zandbergen
  01:02:19 - 01:02:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:43 - 01:04:28 - S. Hoekstra
  01:04:30 - 01:04:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:04:42 - 01:05:53 - G.E. vd Meijden
  01:05:53 - 01:05:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:05:58 - 01:07:45 - D.T. Hooijenga
  01:07:45 - 01:07:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:07:52 - 01:09:10 - E.F.H. Duursma
  01:09:10 - 01:09:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:09:25 - 01:12:18 - Weth. B. van Zandbergen
  01:12:21 - 01:13:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:13:42 - 01:14:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:15:03 - 01:15:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:15:24 - 01:15:35 - S. Hoekstra
  01:15:36 - 01:15:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:31:19 - 01:32:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 5

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de jaarstukken voor 2022.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem, na kennisgenomen te hebben van de conceptjaarstukken 2022 van de WM8KTD, geen zienswijze in te dienen.

  01:31:36 - 01:32:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 6

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2024-2027.

  Behandelwijze:

  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem, na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2024-2027 van de werkmaatschappij 8KTD, geen zienswijze in te dienen.

  01:32:12 - 01:32:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:32:20 - 01:33:26 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:34:00 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 7

  De raad moet besluiten of de raad een zienswijze in wil dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting en meerjarenraming van de Marrekrite. Marrekrite vraagt om met ingang van 2024 de bijdrage met 1% te verhogen vanwege de stijging van met name loonkosten. De index stijgt daarmee ten opzichte van de huidige begroting met 1% (is nu 2% en wordt dus 3%). Het college stelt de raad voor om te besluiten in te stemmen met de conceptbegroting, geen zienswijze in te dienen en de gemeentelijke begroting aan te passen vanwege deze kostenstijging.
  090523: de bijlagen 3 t/m 7, 9 en 11 zijn toegevoegd.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming van de Marrekrite.
  2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting.
  3. Het begrotingswijzigingsvoorstel 2023 te verwerken in de gemeentebegroting via een begrotingswijzigingsvoorstel in juni a.s. en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  4. De gemeentebegroting 2024 en meerjarenraming aan te passen door het opnemen van de structurele indexverhoging van 1% (gaat van 2 naar 3%) en ten laste te brengen van de behoedzaamheidsbuffer.
  5. In te stemmen met bijgaande conceptbrief.
  6. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022.
  01:34:50 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 8

  Het college biedt de raad de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) ter kennisname aan en stelt de raad voor om geen zienswijze te geven.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
  2. Geen zienswijze in te dienen.
  01:35:11 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 9

  Met dit raadsvoorstel wordt er kennis genomen van de voorlopige jaarcijfers 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Wijzigingen in de gemeentelijke begroting van 2023 en 2024 worden ook in dit voorstel behandeld. Met het oog op de controlerende taak van de raad legt de GR verantwoording af aan de raad over de financiële resultaten in 2022 en het verwachte financiële resultaat in 2023 en 2024.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2022 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  2. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2023 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  3. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  4. De begroting 2023 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting 2023 van de GR Jobinder en de mutatie voor 2024 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit de behoedzaamheidsbuffer.
  5. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over de begroting 2024 in te dienen.
  01:35:34 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 10

  Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2024, de jaarstukken 2022 en een eerste begrotingswijziging 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
  Naast de financiële stukken wordt ook gevraagd naar eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en programmabegroting 2024;
  2. De toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio voor de autonome ontwikkelingen (90%) ten laste te brengen van de behoedzaamheidsbuffer en voor de nieuwe beleidsontwikkelingen (10%) ten laste van het begrotingssaldo;
  3. Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.
  01:36:08 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 15. 11.a

  In het Reglement van Orde (RvO) staan regels over de gang van zaken in de raadsvergadering. Ook gaat het over de andere werkzaamheden van de raad. Het voorstel is om het RvO op een aantal onderdelen aan te passen als gevolg van de Wet bevordering integriteit en functioneren decentraal bestuur.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het Reglement van Orde en overige werkzaamheden van de gemeenteraad 2023 vast te stellen.

  01:36:43 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 16. 11.b

  De in 2020 vastgestelde Regeling kennisgeving besluiten is door wetswijzigingen niet meer actueel. Voorgesteld wordt om deze regeling in te trekken en te vervangen door een geactualiseerde regeling.
  Daarnaast wordt voorgesteld om de over een aantal besluiten en/of informatie opgelegde geheimhouding weer op te heffen.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De Regeling kennisgeving besluiten college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel 2023 vast te stellen.
  2. De Algemene regeling kennisgeven besluiten college van burgemeester en wethouders van gemeente Tytsjerksteradiel 2020 in te trekken.
  3. De door het college opgelegde en door de raad bij besluit van 18 februari 2021 (S2021-01442) en 25 maart 2021 (S2021-04734 en S2021-04744) bekrachtigde geheimhouding over besluiten en/of informatie op grond van artikel 89 lid 4 Gemeentewet op te heffen.
  01:37:06 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 17. 12

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten en toezeggingenlijsten van de vorige raadsvergaderingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 13 en 20 april 2023 vast.

  01:37:32 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 18. 13

  De raad moet een besluit nemen over het opheffen van de geheimhouding van het verslag van de besloten vergadering van 20 april 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de geheimhouding op het verslag van de besloten vergadering van 20 april 2023 op te heffen.

  01:37:49 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 19. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.11 uur.

  01:38:35 - 01:38:58 - Foarsitter L.J. Gebben