Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 14 december 2023

19:00 - 22:20
Locatie

Publiekshal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 november 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 7 december 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de publiekshal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Namens het college wordt een mededeling gedaan over de behandeling van de spreidingswet.

  00:00:02 - 00:03:21 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:03:25 - 00:04:30 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:04:38 - 00:07:13 - Voorzitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • Agendapunt 5, ontwerp-VVGB Sonac, wordt na agendapunt 3a behandeld.
  • Daarna MFA Jistrum, agendapunt 6 en 7.
  • Daarna initiatiefvoorstel sport, agendapunt 4.
  • Vervolgens agendapunt 13.a, 13.b en 14.
  • Agendapunt 8 wordt van de agenda gehaald.
  • Twee moties vreemd worden aan de agenda toegevoegd als agendapunt 20.1 en 20.2.
  00:04:47 - 00:07:13 - Voorzitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.

  1. Vragen BVNL - Economizer Sonac
  2. Vragen VVD - Besluit inzameling Oud Papier en Karton Burgum
  3. Vragen CDA - Kerstbomeninzameling Hurdegaryp
  4. Vragen VVD - Pachtbeleid en pachtgronden
  5. Vragen PvdA-GL - Evaluatie gewijzigde aanpak kinderopvangtoeslagenaffaire

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:
  1. Vragen BVNL - Economizer Sonac
  2. Vragen VVD - Besluit inzameling Oud Papier en Karton Burgum
  3. Vragen CDA - Kerstbomeninzameling Hurdegaryp
  4. Vragen VVD - Pachtbeleid en pachtgronden
  5. Vragen PvdA-GL - Evaluatie gewijzigde aanpak kinderopvangtoeslagenaffaire

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Economizer Sonac
  Evaluatie gewijzigde aanpak kinderopvangtoeslagenaffaire
  00:07:08 - 00:07:13 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:07:26 - 00:07:30 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:07:31 - 00:08:30 - J. Looijenga
  00:08:32 - 00:08:33 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:08:40 - 00:09:23 - Wethouder B. van Zandbergen
  00:09:23 - 00:09:31 - J. Looijenga
  00:09:31 - 00:09:37 - Wethouder B. van Zandbergen
  00:09:37 - 00:09:41 - J. Looijenga
  00:09:41 - 00:09:45 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:09:45 - 00:10:21 - D.T. Hooijenga
  00:10:21 - 00:10:21 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:10:28 - 00:10:53 - Wethouder B. van Zandbergen
  00:10:53 - 00:11:10 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:11:12 - 00:11:14 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:11:17 - 00:12:47 - S. Hoekstra
  00:12:47 - 00:12:51 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:12:55 - 00:14:35 - Wethouder T. Willemsma
  00:14:36 - 00:14:38 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:14:38 - 00:15:13 - S. Hoekstra
  00:15:13 - 00:15:14 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:15:15 - 00:16:33 - Wethouder T. Willemsma
  00:16:33 - 00:16:55 - S. Hoekstra
  00:16:55 - 00:16:55 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:16:55 - 00:16:59 - Wethouder T. Willemsma
  00:16:59 - 00:17:05 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:17:10 - 00:19:10 - M. Wieringa
  00:19:11 - 00:19:15 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:19:17 - 00:19:54 - Wethouder T. Willemsma
  00:19:54 - 00:20:04 - M. Wieringa
  00:20:04 - 00:20:15 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:20:19 - 00:23:35 - S. Hoekstra
  00:23:35 - 00:23:37 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:23:40 - 00:25:41 - Wethouder B. van Zandbergen
  00:25:42 - 00:26:12 - S. Hoekstra
  00:26:12 - 00:26:23 - Wethouder B. van Zandbergen
  00:26:24 - 00:26:33 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:26:35 - 00:27:38 - A.B. Agema
  00:27:38 - 00:27:39 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:27:40 - 00:28:37 - Wethouder C. de Pee
  00:28:37 - 00:28:49 - A.B. Agema
  00:28:49 - 00:28:54 - Wethouder C. de Pee
  00:28:54 - 00:30:21 - Voorzitter L.J. Gebben
 4. 3.a

  Op verzoek van raadslid J.W. Sietsma heeft de raadsvoorzitter hem tijdelijk ontslag verleend. Dit geldt voor een periode van 16 weken. De heer Sietsma heeft hierna opnieuw verzocht om tijdelijk ontslag voor een periode van 16 weken. De voorzitter van het stembureau heeft een tijdelijk vervanger benoemd. Na onderzoek van de commissie geloofsbrieven dient de raad te besluiten over de toelating van het tijdelijk gemeenteraadslid.


  141223: Bijlage 3 - Rapport commissie geloofsbrieven toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Commissie geloofsbrieven licht het advies toe
  • Raad, evt. eerste termijn
  • Voorzitter: stemming

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de heer F.H.B. Haenen toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad voor de periode van 2 januari 2024 tot 23 april 2024. De heer Haenen legt in handen van de voorzitter de eed af in het Nederlands.

  00:29:20 - 00:30:21 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:30:22 - 00:30:22 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:30:25 - 00:31:13 - M. Wieringa
  00:31:14 - 00:31:56 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:32:11 - 00:32:58 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:32:58 - 00:33:01 - A.B. Agema
  00:33:01 - 00:33:04 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:33:04 - 00:33:20 - A.B. Agema
  00:33:20 - 00:33:24 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:33:46 - 00:35:47 - Voorzitter L.J. Gebben
 5. 4

  De fracties CDA, PvdA/GL en D66 willen sportverenigingen met eigen sportaccommodatie tussen 1 september 2024 en 31 juli 2027 helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun accommodaties. Daarvoor hebben zij een zogenaamde 1/3-regeling opgezet: minimaal 1/3 deel is eigen inbreng, maximaal 1/3 deel kan worden gesubsidieerd vanuit de gemeente en maximaal 1/3 deel kan worden geleend met borgstelling vanuit de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De gemeente neemt daarbij de helft van de (marktconforme) rentekosten voor haar rekening.


  Behandeling:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Initiatiefnemers kunnen een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  02:49:12 - 02:51:01 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:51:01 - 02:53:03 - G.E. vd Meijden
  02:53:03 - 02:53:12 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:53:16 - 02:54:39 - D.T. Hooijenga
  02:54:40 - 02:54:48 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:54:56 - 02:55:23 - B. de Vries
  02:55:31 - 02:55:35 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:55:42 - 02:55:58 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:56:10 - 02:56:33 - D. Wagenaar
  02:56:39 - 02:56:52 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:56:52 - 02:58:50 - G.E. vd Meijden
  02:58:50 - 02:58:59 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:59:00 - 02:59:42 - G.E. vd Meijden
  02:59:42 - 02:59:56 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:59:56 - 03:01:03 - E.F.H. Duursma
  03:01:03 - 03:01:19 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:01:19 - 03:01:57 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  03:01:57 - 03:01:57 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:02:02 - 03:02:46 - F. de Haan
  03:02:46 - 03:02:47 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:02:47 - 03:03:40 - G.E. vd Meijden
  03:03:40 - 03:03:41 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:03:41 - 03:03:49 - E.F.H. Duursma
  03:03:49 - 03:04:16 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:04:49 - 03:06:24 - Voorzitter L.J. Gebben
 6. 5

  De provincie vraagt de gemeenteraad een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een groengasinstallatie aan de Damsingel 27 te Sumar. Dit punt stond eerder op de agenda van de raadsvergadering van 21 september 2023. Omdat de raad eerst meer informatie wilde hebben is het onderwerp doorgeschoven naar deze raadsvergadering. Om te voorzien in de informatiebehoefte heeft er op 28 november 2023 een extra Iepen Poadium speciaal over dit onderwerp plaatsgevonden.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA-fractie (2), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (3), CU-fractie (1), PvdA/GL (1)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad, met inachtneming van het aangenomen amendement A-5-1:

  1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren voor de aanvraag omgevingsvergunning van Sonac Burgum ten behoeve van de realisatie van een groengasinstallatie aan de Damsingel 27 te Sumar;
  2. De onder 1 genoemde weigering van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve weigering van de verklaring indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de geweigerde ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
  00:33:58 - 00:35:47 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:35:49 - 00:39:59 - P.J.A. vd Hoef
  00:39:59 - 00:40:03 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:40:18 - 00:49:05 - S. Hoekstra
  00:49:07 - 00:49:24 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:49:24 - 00:50:15 - J.P. vd Velde
  00:50:15 - 00:50:19 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:50:21 - 00:50:21 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:50:21 - 00:50:58 - J.P. vd Velde
  00:50:58 - 00:51:10 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:51:15 - 00:52:06 - J. Looijenga
  00:52:06 - 00:52:11 - Voorzitter L.J. Gebben
  00:52:15 - 00:52:15 - D.T. Hooijenga
  00:52:17 - 00:59:18 - D.T. Hooijenga
  00:59:23 - 01:07:16 - G.E. vd Meijden
  01:07:16 - 01:07:23 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:07:27 - 01:09:20 - E.F.H. Duursma
  01:09:21 - 01:09:39 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:09:39 - 01:09:52 - P.J.A. vd Hoef
  01:09:52 - 01:10:11 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:10:13 - 01:15:52 - Wethouder B. van Zandbergen
  01:15:52 - 01:16:46 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:29:13 - 01:29:20 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:30:10 - 01:30:32 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:30:32 - 01:33:23 - P.J.A. vd Hoef
  01:33:23 - 01:33:29 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:33:31 - 01:36:05 - S. Hoekstra
  01:36:05 - 01:36:12 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:36:12 - 01:36:13 - D.T. Hooijenga
  01:36:13 - 01:36:21 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:36:21 - 01:37:56 - D.T. Hooijenga
  01:37:56 - 01:38:26 - S. Hoekstra
  01:38:26 - 01:38:38 - D.T. Hooijenga
  01:38:38 - 01:38:46 - S. Hoekstra
  01:38:46 - 01:39:08 - D.T. Hooijenga
  01:39:08 - 01:39:14 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:39:16 - 01:41:03 - G.E. vd Meijden
  01:41:04 - 01:41:06 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:41:06 - 01:41:40 - G.E. vd Meijden
  01:41:40 - 01:41:45 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:41:45 - 01:42:30 - J.P. vd Velde
  01:42:30 - 01:42:39 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:42:42 - 01:45:48 - E.F.H. Duursma
  01:45:48 - 01:46:33 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:46:33 - 01:46:38 - D.T. Hooijenga
  01:46:38 - 01:46:46 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:50:56 - 01:51:02 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:51:14 - 01:51:48 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:51:48 - 01:52:34 - S. Hoekstra
  01:52:34 - 01:53:26 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:53:57 - 01:54:46 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:54:46 - 01:55:07 - D.T. Hooijenga
  01:55:08 - 01:55:11 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:55:11 - 01:55:26 - P.J.A. vd Hoef
  01:55:29 - 01:55:36 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:55:36 - 01:55:54 - C.Y. vd LINDEN
  01:55:54 - 01:56:01 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:56:01 - 01:56:15 - IJ. van Kammen
  01:56:15 - 01:56:46 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:56:51 - 01:56:55 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:57:26 - 01:58:03 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:58:25 - 01:58:41 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:58:41 - 01:58:54 - D.T. Hooijenga
  01:58:55 - 01:59:01 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:59:05 - 01:59:15 - D. Wagenaar
  01:59:17 - 01:59:38 - Voorzitter L.J. Gebben
  01:59:57 - 02:00:41 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:00:41 - 02:01:03 - D. Wagenaar
  02:01:03 - 02:01:47 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:01:47 - 02:02:16 - D. Wagenaar
  02:02:16 - 02:03:27 - Voorzitter L.J. Gebben
 7. 5.1

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA-fractie (2), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (3), CU-fractie (1), PvdA/GL (1)

  Besluit

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Hooijenga (CU): ik stemde tegen omdat we balans in discussie willen brengen en recht doen aan betrouwbare overheid en vertrouwen in overheid.
  • Dhr. Van de Hoef (PvdA/GL): vier leden van onze fractie stemden voor het amendement omdat ze de bouw een te grote aantasting van het landschap vinden.
  • Mevr. Van der Linden (PvdA/GL): ik ben tegen omdat deze transitiebrandstof een grote rol kan spelen in de energietransitie, terwijl het de energiezekerheid waarborgt, máár waarbij ik Sonac dringend oproep om de geuremissies sterk te verminderen.
  • Dhr. Van Kammen (CU): ik stemde voor vanwege de gevolgen van dit besluit voor inwoners en het op slot zetten van Burgum door deze ontwikkeling.

  Amendementen

  Titel
  A-5-1 - Amendement FNP, VVD en BVNL - Gjin Verklaring Van Geen Bedenkingen groengasinstallatie Damsingel 27 Sumar
 8. 5.2

  Besluit

  Het amendement is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-5-2 - Motie VVD en BVNL - Brief naar fracties Tweede Kamer en opstarten lobbytraject

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Signaal afgeven aan GS
 9. 5.3

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Besluit

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Hooijenga (CU): wij hebben tegen gestemd want deze motie kan niet, we kunnen niet tegen een toekomstige ontwikkeling zijn die we niet kennen.
  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij zijn voor i.h.k.v. verwachtingsmanagement geven we duidelijk aan dat we dit geen geschikte plek vinden.

  Moties

  Titel
  M-5-3 - Motie VVD en BVNL - Geen vergister tussen Sumar en Burgum
 10. 5.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Moties

  Titel
  M-5-4 - Motie VVD, BVNL en CU - Geur- en emissieonderzoek (metingen) bij huidige installaties Sonac
 11. 5.5

  Besluit

  De motie is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-5-5 - Motie VVD, BVNL en CU - Opstarten ontwikkeling Omgevingsplan Burgum-Zuid
 12. 6

  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFA Jistrum. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn. Door verschillende oorzaken is het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), BVNL-fractie (3)
  tegen
  VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad akkoord te gaan met het verhogen van het investeringskrediet van € 4.625.500 tot € 6.543.593 en de daaruit voortvloeiende extra kapitaalslasten van € 59.000 vanaf 2025 mee te nemen in de begroting 2025-2028.


  De volgende stemverklaring wordt afgelegd:

  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij stemden tegen het verhogen van het budget, niet omdat we het MFA geen goed plan vinden maar vanwege de financiële zorgen van de gemeente, we wensen Jistrum veel succes.
  02:16:21 - 02:18:06 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:18:06 - 02:20:41 - D. Wagenaar
  02:20:41 - 02:20:45 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:20:45 - 02:22:39 - G.E. vd Meijden
  02:22:39 - 02:22:47 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:22:48 - 02:23:31 - A.B. Agema
  02:23:32 - 02:23:36 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:23:36 - 02:23:54 - J.P. vd Velde
  02:23:54 - 02:23:56 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:23:58 - 02:25:03 - D.T. Hooijenga
  02:25:03 - 02:25:19 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:25:19 - 02:27:39 - Wethouder T. Willemsma
  02:27:39 - 02:27:57 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:27:57 - 02:30:48 - D. Wagenaar
  02:30:49 - 02:30:52 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:30:52 - 02:31:47 - G.E. vd Meijden
  02:31:47 - 02:31:52 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:31:52 - 02:32:16 - J.P. vd Velde
  02:32:18 - 02:32:21 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:32:22 - 02:32:37 - G.E. vd Meijden
  02:32:37 - 02:32:37 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:32:37 - 02:32:38 - G.E. vd Meijden
  02:32:38 - 02:32:42 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:32:42 - 02:33:37 - D. Wagenaar
  02:33:38 - 02:33:39 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:33:39 - 02:33:59 - G.E. vd Meijden
  02:34:00 - 02:34:05 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:34:07 - 02:34:27 - J. Looijenga
  02:34:28 - 02:34:42 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:34:42 - 02:35:25 - Wethouder T. Willemsma
  02:35:26 - 02:35:59 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:36:27 - 02:37:11 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:37:30 - 02:37:55 - Voorzitter L.J. Gebben
  02:37:58 - 02:38:11 - D. Wagenaar
 13. 6.1

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  VVD-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), BVNL-fractie (3)

  Amendementen

  Titel
  A-6-1 - Amendement VVD - Budgetverhoging
  02:49:00 - 02:51:01 - Voorzitter L.J. Gebben
 14. 7

  In 2019 is in Jistrum een Dorps OntwikkelingsMaatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen / -werpen van het project zijn de bestaande (sport)voorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. Het resultaat is de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA). Omdat de bouw van een MFA strijdig is met het geldende bestemmingsplan is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Bijlagen

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan ‘Jistrum, Fjildwei MFA’ vast te stellen.
  2. De ontvangen zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Jistrum, Fjildwei MFA’ ontvankelijk te verklaren en hierop de reactie te geven overeenkomstig paragraaf 7.2 en 7.3 van de toelichting.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Jistrum, Fjildwei MFA’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.15BPV-ow01 ongewijzigd vast te stellen.
  4. Het vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen voor beroep.
  02:48:56 - 02:51:01 - Voorzitter L.J. Gebben
 15. 8

  In het kader van de heroriëntatie op de bouw- en goothoogtes is een stedenbouwkundige quickscan uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Om het dorpse en historische karakter te behouden wordt in het nieuwe bestemmingsplan de gebouwen met een status en de waardevolle gebouwen zonder status (die een bijdrage leveren aan het dorpskarakter van het centrum) beschermd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  Dit punt is van de agenda gehaald.

 16. 9

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Voorstel is hieraan mee te werken.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
  2. De onder 1 genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
  03:19:43 - 03:20:31 - Voorzitter L.J. Gebben
 17. 10

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.


  Op basis van de input van de raadsleden en de bestuurlijke toetsing is dit voorliggende ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân opgesteld. De raad krijgt nu de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerp te geven.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad unaniem, met inachtneming van amendement A-10-1,  een zienswijze in te dienen door middel van bijgaande aangevulde conceptbrief zoals opgenomen in de bijlage bij dit amendement.

  03:20:07 - 03:20:31 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:20:45 - 03:21:57 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:21:57 - 03:24:32 - P.J.A. vd Hoef
  03:24:37 - 03:25:18 - P.J.A. vd Hoef
  03:25:18 - 03:25:35 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:25:38 - 03:26:02 - B. de Vries
  03:26:06 - 03:26:10 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:26:19 - 03:26:33 - R.R. SNIJDER
  03:26:36 - 03:26:38 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:26:39 - 03:26:58 - E.F.H. Duursma
  03:27:01 - 03:27:04 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:27:05 - 03:27:11 - W.E. SOEPBOER
  03:27:18 - 03:27:20 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:27:21 - 03:27:34 - S. Hoekstra
  03:27:40 - 03:27:41 - R.R. SNIJDER
  03:27:42 - 03:28:41 - P.J.A. vd Hoef
  03:28:41 - 03:28:43 - S. Hoekstra
  03:28:43 - 03:28:44 - P.J.A. vd Hoef
  03:28:44 - 03:29:06 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:29:13 - 03:33:17 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  03:33:17 - 03:33:22 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:33:27 - 03:35:38 - P.J.A. vd Hoef
  03:35:40 - 03:35:44 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:35:44 - 03:35:56 - F. de Haan
  03:35:56 - 03:35:57 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:39:17 - 03:39:28 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:39:28 - 03:39:41 - W.E. SOEPBOER
  03:39:43 - 03:39:48 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:39:52 - 03:40:34 - D. Wagenaar
  03:40:36 - 03:40:49 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:41:02 - 03:41:55 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  03:41:58 - 03:42:17 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:42:51 - 03:45:30 - D. Hooijenga PLV foarsitter
  03:46:00 - 03:47:32 - Voorzitter L.J. Gebben
 18. 10.1

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5)

  Amendementen

  Titel
  A-10-1 - Amendement PvdA-GL - Instellen adviescommissie
 19. 11

  In het centrum van Burgum is binnen een begrensd gebied een reclameheffing (reclamebelasting). De gelden worden door de gemeente geïnd en vervolgens via de stichting Ondernemersfonds Burgum beschikbaar gesteld aan ondernemerscollectieven voor het organiseren van allerlei (promotie)activiteiten in het centrum. Dit jaar is het centrum van Burgum uitgebreid met de bebouwing van ‘de 3 van Sminia’ aan het Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein. In de plint van de panden is horeca en zakelijke dienstverlening gevestigd. De ondernemers in ‘de Edelman’ en ‘de Werkman’ vallen buiten het begrensd gebied voor de reclameheffing. Er is draagvlak bij de ondernemers om bij te dragen aan het ondernemersfonds en mee te doen aan de (promotie)activiteiten ten behoeve van het centrum. Daarom wordt voorgesteld het centrumgebied aan te passen, zodat ook ‘de Edelman’ en ‘de Werkman’ in het begrensde gebied van de reclameheffing vallen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. In te stemmen het begrensde gebied voor de reclameheffing in het centrum van Burgum uit te breiden met de panden ‘de Edelman’ en ‘de Werkman’ aan het Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein.
  2. De Verordening Reclameheffing Burgum 2017 als volgt te wijzigen:

  Was:
  Artikel 2 Gebiedsomschrijving
  Deze verordening is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Tytsjerksteradiel in het centrum van Burgum zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart. Dit is de kaart behorende bij de “verordening Reclameheffing Burgum centrum 2014”.


  Wordt:
  Artikel 2 Gebiedsomschrijving
  Deze verordening is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Tytsjerksteradiel in het centrum van Burgum zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart. Dit is de kaart opgemaakt in november 2023. (bijlage 1)


  Artikel II

  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
  2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2024.
  3. De verordening kan worden aangehaald als “Eerste wijzigingsverordening Reclameheffing Burgum 2017”.
  03:46:08 - 03:47:32 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:47:32 - 03:48:04 - F. de Haan
  03:48:04 - 03:49:56 - Voorzitter L.J. Gebben
 20. 12

  Artikel 33 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op ambtelijke bijstand (lid 1) en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (fracties) recht hebben op ondersteuning (lid 2).
  De raad legt zelf regels in een verordening vast over de besteding en de verantwoording daarvan (lid 3).
  De voorgestelde wijzigingen in de verordening gaan over het toetsingskader, de controle en verantwoording en een technische actualisatie.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de gewijzigde verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1.

  03:48:31 - 03:49:56 - Voorzitter L.J. Gebben
 21. 13.a

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Deze wet kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijk rekenkamer moeten hebben.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De rekenkamer Tytsjerksteradiel in te stellen per 1 januari 2024 door de Verordening op de Rekenkamer Tytsjerksteradiel 2024 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1.
  2. De samenwerking met de rekenkamer gemeente Achtkarspelen voort te zetten in de vorm van een personele unie.
  03:04:49 - 03:06:24 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:13:49 - 03:13:54 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:14:10 - 03:14:26 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:14:26 - 03:15:00 - A.B. Agema
  03:15:02 - 03:15:43 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:15:52 - 03:15:54 - E.F.H. Duursma
  03:15:55 - 03:18:11 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:18:29 - 03:19:05 - Voorzitter L.J. Gebben
 22. 13.b

  Door de invoering van de Wet decentrale rekenkamers en het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer Tytsjerksteradiel 2024 moeten de voorzitter en de leden van de rekenkamer Tytsjerksteradiel worden benoemd en beëdigd.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:
  · Schriftelijke stemming over het voorstel.
  · De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  · De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  · De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  · De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. A.B. Agema, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 23 geldige stemmen zijn uitgebracht.

  • Er zijn 23 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. G.S.H. Janssen.
  • Er zijn 23 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van mevr. J.P.M. Vervoort.
  • Er zijn 23 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. E.A.M. de Swart.
  • Er zijn 23 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van mevr. T. Clevering.
   Daarmee zijn ze alle vier benoemd als leden van de rekenkamer Tytsjerksteradiel.
   Dhr. Janssen legt in handen van de  voorzitter de belofte af in het Nederlands.
 23. 14

  Per 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding, Adenium geheten. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid, draagt Adenium aan de gemeenteraden van Smallingerland en Tytsjerksteradiel een nieuw lid Raad van Toezicht voor. Zij voldoet aan het door de gemeenteraden vastgestelde profiel.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:
  · Schriftelijke stemming over het voorstel.
  · De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  · De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  · De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  · De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. A.B. Agema, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 23 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  Er zijn 23 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming. Daarmee is mevrouw J. Groenveld met ingang van 1 januari 2024 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Adenium.

  03:19:02 - 03:19:05 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:19:05 - 03:19:24 - A.B. Agema
  03:19:25 - 03:20:31 - Voorzitter L.J. Gebben
 24. 15

  De huidige Algemene plaatselijke verordening is van december 2021. Door ontwikkelingen is er behoefte aan het wijzigen van de APV. Deze ontwikkelingen zijn gelegen in gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe jurisprudentie en lokale wensen. Het (bij voorkeur jaarlijks) updaten van de APV zorgt ervoor dat we ontwikkelingen periodiek een plek kunnen geven in de verordening en dat er continu sprake is van actuele lokale regelgeving.


  271123: er is een aangepast raadsvoorstel met bijlagen toegevoegd n.a.v. het aangenomen amendement A-10-1 in de raadsvergadering van 23 november 2023.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem, met inachtneming van het aangenomen amendement A-15-1:


  1. De Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2024 vast te stellen met de aanvulling dat het volgende artikel wordt toegevoegd:


  Artikel 4:11i Afstand tot de erfgrens
  De afstand tot de erfgrens als bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 50 cm voor bomen met een stamomtrek tot 50 cm, gemeten op 1,30 m boven maaiveld en nihil voor heesters, heggen en bomen met een stamomtrek van 50 cm en groter, gemeten op 1,30 m boven maaiveld, en bestaande houtwallen (elzensingels, dykswallen).


  2. De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Tytsjerksteradiel, versie ‘raadsbesluit 16 december 2021’ in te trekken per datum inwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2024.

  03:48:46 - 03:49:56 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:50:00 - 03:52:00 - E.F.H. Duursma
  03:52:00 - 03:52:15 - Wethouder T. Willemsma
  03:52:15 - 03:53:42 - E.F.H. Duursma
  03:53:42 - 03:55:09 - Voorzitter L.J. Gebben
 25. 15.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Amendementen

  Titel
  A-15-1 - Amendement D66, CDA, PvdA-GL en FNP - Afstand bomen en houtopstanden tot de erfgrens
 26. 16

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen december 2023' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage.
  2. Akkoord te gaan met het in 2023 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten en onttrekkingen uit de Algemene Reserve vanuit 2023 naar 2024 via de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten.
  4. Akkoord te gaan met het in 2024 onttrekken aan de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  5. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2024 voor wat betreft middelen voor de inzet van Fiscaliade (€ 31.000) en het werkbudget opbouw gemeentelijke organisatie (€ 75.000)
  6. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD.
  7. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.
 27. 17

  Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is het noodzakelijk dat de huidige verordeningen op grond van GW artikel 212, 213 en 213a worden aangepast. De aanpassingen zijn in hoofdzaak gelegen in het feit dat met ingang van het boekjaar 2023 niet de accountant een rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan de gemeenteraad maar het college. Om die reden zijn een aantal bepalingen op het gebied van rechtmatigheid toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De ‘Financiële verordening gemeente Tytsjerksteradiel 2023’ (GW art. 212) vast te stellen;
  2. De ‘Controleverordening 2023’ (GW art. 213) vast te stellen;
  3. De ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2023’ (GW art. 213a) vast te stellen; en
  4. Na vaststelling van de voormelde verordeningen gelijktijdig de oude verordeningen in te trekken.
  03:53:58 - 03:55:09 - Voorzitter L.J. Gebben
 28. 18

  Voor het eerst over het verslagjaar 2023 moet het college ten behoeve van de jaarrekening een collegeverklaring afgeven over het financieel rechtmatig handelen van de gemeente. De externe accountant toetst deze beoordeling als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.


  Het hebben van een actueel Normenkader is een verplicht onderdeel als basis voor de rechtmatigheidsverklaring. Het kader dient jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld te worden.
  Het normenkader is een overzicht van (financieel) gerelateerde wet- en regelgeving van hogere overheden en de gemeente zelf (die door de Raad zijn vastgesteld) waarmee de gemeente in de uitoefening van haar taken en bevoegdheden te maken krijgt. Het normenkader is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Tevens zijn de einddata, waar van toepassing, vermeld voor de gemeentelijke verordeningen.


  Het Jaarplan VIC betreft een uitwerking van de periodieke verbijzonderde controles o.b.v. het Jaarplan VIC 2021-2024 en de uitgangspunten in het Controleprotocol 2021-2024. Waar van toepassing wordt rekening gehouden met het geldende Normenkader.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van het Normenkader 2023 (geactualiseerd) en 2024 en deze vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het geactualiseerde Jaarplan VIC 2024.
  03:54:15 - 03:55:09 - Voorzitter L.J. Gebben
 29. 19

  Besluitenlijst is op 29 november 2023 toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 november 2023 vast.

  03:54:35 - 03:55:09 - Voorzitter L.J. Gebben
 30. 20.1

  Besluit

  De motie wordt door de indieners ingetrokken.

  Moties

  Titel
  MV-20-1 - Motie vreemd CDA en PvdA-GL - Pilot instellen dorpenbudget

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Onderzoek verhogen leefbaarheidsbudget
  03:54:56 - 03:55:09 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:55:09 - 03:57:12 - G.E. vd Meijden
  03:57:12 - 03:57:18 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:57:19 - 03:58:04 - D.T. Hooijenga
  03:58:05 - 03:58:07 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:58:08 - 03:59:17 - D. Wagenaar
  03:59:19 - 03:59:21 - Voorzitter L.J. Gebben
  03:59:24 - 04:02:33 - E.F.H. Duursma
  04:02:33 - 04:02:37 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:02:39 - 04:03:05 - W.E. SOEPBOER
  04:03:05 - 04:03:12 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:03:13 - 04:04:04 - D.T. Hooijenga
  04:04:04 - 04:04:06 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:04:06 - 04:05:25 - G.E. vd Meijden
  04:05:26 - 04:05:33 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:05:33 - 04:07:05 - E.F.H. Duursma
  04:07:05 - 04:07:15 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:07:19 - 04:11:33 - Wethouder T. Willemsma
  04:11:33 - 04:11:50 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:13:47 - 04:13:50 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:13:50 - 04:14:22 - G.E. vd Meijden
  04:14:22 - 04:14:25 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:14:26 - 04:14:29 - G.E. vd Meijden
  04:14:29 - 04:14:52 - Voorzitter L.J. Gebben
 31. 20.2

  Stemuitslag

  voor 13%
  tegen 87%
  voor
  BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Kramer (CDA): wij zijn tegen, ook indachtig wat er nu in Den Haag gebeurt, dat is beschamend, wij nemen onze verantwoordelijkheid.
  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij zijn tegen, omdat we denken dat het goed is dat de opvang gecentreerd blijft en we vinden dat het college goed naar de zorgen heeft gekeken en vertrouwen er op dat het college goed zal reageren op klachten.

  Moties

  Titel
  MV-20-2 - Motie vreemd BVNL - Geen uitbreiding opvang Oekraïense vluchtelingen in de Klinze te Aldtsjerk
  04:14:46 - 04:14:52 - Voorzitter L.J. Gebben
  04:15:30 - 04:15:52 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:15:52 - 04:19:28 - J. Looijenga
  04:19:28 - 04:19:30 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:19:38 - 04:20:32 - M. Wieringa
  04:20:32 - 04:21:22 - J. Looijenga
  04:21:24 - 04:21:45 - M. Wieringa
  04:21:45 - 04:21:47 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:21:50 - 04:22:36 - A.B. Agema
  04:22:36 - 04:23:05 - J. Looijenga
  04:23:05 - 04:23:05 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:23:06 - 04:23:54 - IJ. van Kammen
  04:24:00 - 04:25:13 - E.F.H. Duursma
  04:25:16 - 04:25:18 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:25:23 - 04:25:44 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  04:25:46 - 04:25:53 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:25:53 - 04:26:21 - D. Wagenaar
  04:26:26 - 04:26:34 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:26:38 - 04:30:13 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:30:13 - 04:30:32 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:31:36 - 04:31:51 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:31:51 - 04:32:09 - J. Looijenga
  04:32:10 - 04:32:15 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:32:15 - 04:32:37 - S. Hoekstra
  04:32:37 - 04:32:40 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:32:43 - 04:33:14 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:33:14 - 04:33:30 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:33:59 - 04:34:19 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:34:20 - 04:34:24 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:34:30 - 04:34:49 - A. Kramer
  04:34:49 - 04:35:00 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:35:00 - 04:35:24 - D. Wagenaar
  04:35:24 - 04:35:24 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:35:26 - 04:35:33 - P. vd Hoef PLV Foarsitter
  04:35:45 - 04:37:10 - Voorzitter L.J. Gebben
 32. 21

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.37 uur.

  04:36:56 - 04:37:10 - Voorzitter L.J. Gebben