Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 21 september 2023

19:00 - 22:55
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 september 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 14 september 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:

  • Dhr. Nijboer
  • Dhr. Sietsma
  • Mevr. Agema
  • Dhr. Hoekstra
  00:28:08 - 00:31:30 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • Agendapunt 11, VGGB groengasinstallatie Sumar, wordt van de agenda afgevoerd.
  • Agendapunten 8 en 20 zullen vanwege schriftelijke stemming worden gecombineerd.
  00:31:16 - 00:31:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:31:30 - 00:32:24 - G.E. vd Meijden
  00:32:24 - 00:33:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:01 - 00:33:18 - J. Looijenga
  00:33:19 - 00:33:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:23 - 00:33:34 - D.T. Hooijenga
  00:33:34 - 00:33:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:46 - 00:34:44 - Weth. B. van Zandbergen
  00:34:44 - 00:35:09 - D.T. Hooijenga
  00:35:09 - 00:35:43 - Weth. B. van Zandbergen
  00:35:43 - 00:36:21 - G.E. vd Meijden
  00:36:21 - 00:36:36 - Weth. B. van Zandbergen
  00:36:36 - 00:38:12 - G.E. vd Meijden
  00:38:12 - 00:38:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:17 - 00:39:56 - D.T. Hooijenga
  00:39:56 - 00:40:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:40:04 - 00:40:23 - J.P. vd Velde
  00:40:23 - 00:40:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:40:29 - 00:40:30 - D.T. Hooijenga
  00:40:33 - 00:41:07 - P.J.A. vd Hoef
  00:41:07 - 00:41:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:41:09 - 00:42:22 - D. Wagenaar
  00:42:22 - 00:42:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:31 - 00:42:49 - D. Wagenaar
  00:42:50 - 00:42:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:55 - 00:43:01 - J. Looijenga
  00:43:01 - 00:43:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:43:07 - 00:43:12 - E.F.H. Duursma
  00:43:12 - 00:43:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:10 - 00:45:18 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.


  De volgende vragen zijn ingediend:

  1. CDA - Wet- en regelgeving organisatie evenementen
  2. PvdA-GL - Doorsturen brieven naar de raad

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen van de raad:

  1. CDA - Wet- en regelgeving organisatie evenementen
  2. PvdA-GL - Doorsturen brieven naar de raad
  00:45:06 - 00:45:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:24 - 00:46:15 - G.E. vd Meijden
  00:46:17 - 00:52:57 - Portefeuillehouder Gebben
  00:52:57 - 00:53:42 - G.E. vd Meijden
  00:53:42 - 00:54:14 - Portefeuillehouder Gebben
  00:54:18 - 00:55:14 - C.Y. vd Linden
  00:55:14 - 00:57:51 - Portefeuillehouder Gebben
  00:57:51 - 00:57:54 - C.Y. vd Linden
  00:58:00 - 00:59:26 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 4

  In januari 2020 is het beleidsplan integrale schulddienstverlening 2020-2024 gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel door de gemeenteraad vastgesteld. Bij het vaststellen van het beleidsplan is toegezegd de gemeenteraad in 2023 een evaluatie aan te bieden.
  In het raadsprogramma heeft de raad opdracht gegeven om te onderzoeken hoe nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt. Dit wordt in de evaluatie aangegeven.  De raad wordt gevraagd om in de opiniërende behandeling suggesties en/of aanvullingen mee te geven.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:58:12 - 00:59:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:59:35 - 01:02:30 - M. Wieringa
  01:02:37 - 01:05:16 - IJ. van Kammen
  01:05:17 - 01:06:15 - S. Kleinhuis
  01:06:21 - 01:07:22 - F. de Haan
  01:07:28 - 01:09:38 - D. Wagenaar
  01:09:40 - 01:09:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:09:57 - 01:14:30 - E.F.H. Duursma
  01:14:31 - 01:15:26 - F. de Haan
  01:15:30 - 01:15:33 - F. de Haan
  01:15:35 - 01:15:52 - J. Giesing
  01:15:52 - 01:16:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:16:14 - 01:18:36 - weth. C. de Pee
  01:18:36 - 01:19:34 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 5

  Eind 2021 heeft de raad opiniërend gesproken over het behoud van waardevolle bomen op particulier terrein.
  Aan het college is opdracht gegeven de suggesties van de raad te onderzoeken en uit te werken.
  De raad wordt gevraagd te opiniëren over de voorliggende scenario's.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:19:05 - 01:19:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:19:35 - 01:20:47 - C.Y. vd Linden
  01:20:51 - 01:21:06 - J.P. vd Velde
  01:21:16 - 01:21:17 - J.P. vd Velde
  01:21:18 - 01:22:02 - D. Wagenaar
  01:22:06 - 01:22:37 - C.Y. vd Linden
  01:22:37 - 01:22:51 - D. Wagenaar
  01:22:51 - 01:23:06 - C.Y. vd Linden
  01:23:10 - 01:23:41 - E.F.H. Duursma
  01:23:48 - 01:24:08 - J. Looijenga
  01:24:11 - 01:24:25 - J.P. vd Velde
  01:24:30 - 01:24:52 - E.F.H. Duursma
  01:24:55 - 01:25:54 - A. Kramer
  01:26:00 - 01:27:09 - D.T. Hooijenga
  01:27:11 - 01:28:08 - G.E. vd Meijden
  01:28:14 - 01:28:37 - J.P. vd Velde
  01:28:40 - 01:29:02 - D. Wagenaar
  01:29:05 - 01:29:34 - C.Y. vd Linden
  01:29:38 - 01:29:57 - G.E. vd Meijden
  01:29:57 - 01:30:35 - C.Y. vd Linden
  01:30:35 - 01:30:38 - G.E. vd Meijden
  01:30:38 - 01:30:41 - C.Y. vd Linden
  01:30:46 - 01:31:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:31:30 - 01:34:08 - weth. T. Willemsma
  01:34:08 - 01:34:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:34:29 - 01:34:56 - weth. T. Willemsma
  01:34:56 - 01:35:44 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 6

  It hjoeddeistige Beliedsplan Frysk Tytsjerksteradiel is opsteld foar de perioade 2017-2021. Dêrom is it belied aktualisearre en leit der no in nije nota foar. Ien nota foar sawol Tytsjerksteradiel as Achtkarspelen. De ried wurdt frege dizze nota opiniearjend te behanneljen.


  Behanneling:

  • Wethâlder: kin in ynliedende taljochting jaan
  • Opiniearjende behanneling: ried diskusjearret mei-inoar sûnder fêste terminen
  • Kolleezje: kin noch ynhâldlik reagearje
  • Foarsitter: konklúzje ferfolchproses

  Besluit

  De rie behandelet it ûnderwerp opiniearjend.

  01:35:09 - 01:35:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:35:53 - 01:37:37 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:37:41 - 01:40:00 - M.R. Klont
  01:40:00 - 01:42:39 - E.F.H. Duursma
  01:42:39 - 01:42:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:42:47 - 01:44:35 - R.R. Snijder
  01:44:42 - 01:46:19 - W.E. Soepboer
  01:46:25 - 01:47:19 - D.T. Hooijenga
  01:47:24 - 01:47:30 - D. Wagenaar
  01:47:31 - 01:49:17 - D. Wagenaar
  01:49:19 - 01:49:48 - D.T. Hooijenga
  01:49:49 - 01:49:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:50:04 - 01:54:30 - weth. T. Willemsma
  01:54:30 - 01:55:28 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 7

  Op 19 september 2019 is het grondstoffenbeleidsplan 2020-2025 vastgesteld. Er is afgesproken om tot en met het jaar 2022 tussentijds te evalueren en deze evaluatie opiniërend te bespreken. Hierbij ligt de vraag voor of het ingezette beleid onveranderd door moet gaan of moet worden aangepast.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:54:43 - 01:55:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:55:28 - 01:55:40 - J. Looijenga
  01:55:40 - 01:55:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:56:02 - 01:58:27 - IJ. van Kammen
  01:58:27 - 01:58:30 - IJ. van Kammen
  01:58:32 - 01:58:36 - IJ. van Kammen
  01:58:36 - 01:58:53 - J.P. vd Velde
  01:58:56 - 01:59:38 - C.Y. vd Linden
  01:59:46 - 02:02:15 - D. Wagenaar
  02:02:22 - 02:02:38 - R.R. Snijder
  02:02:41 - 02:03:05 - J.P. vd Velde
  02:03:08 - 02:03:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:03:11 - 02:03:12 - J.P. vd Velde
  02:03:14 - 02:04:05 - F. de Haan
  02:04:11 - 02:04:50 - E.F.H. Duursma
  02:04:55 - 02:05:14 - C. Zuidema
  02:05:15 - 02:07:35 - D.T. Hooijenga
  02:07:40 - 02:07:58 - A. Kramer
  02:07:58 - 02:08:12 - F. de Haan
  02:08:12 - 02:08:39 - A. Kramer
  02:08:39 - 02:08:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:08:41 - 02:09:27 - F. de Haan
  02:09:29 - 02:09:44 - G.E. vd Meijden
  02:09:45 - 02:09:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:09:58 - 02:11:40 - weth. T. Willemsma
  02:11:43 - 02:11:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:11:49 - 02:12:04 - weth. T. Willemsma
  02:12:04 - 02:12:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:12:32 - 02:12:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:30:03 - 02:31:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 7.a

  Op verzoek van raadslid J.W. Sietsma heeft de raadsvoorzitter hem tijdelijk ontslag verleend. Dit geldt voor een periode van 16 weken. De voorzitter van het stembureau heeft een tijdelijk vervanger benoemd. Na onderzoek van de commissie geloofsbrieven dient de raad te besluiten over de toelating van het tijdelijk gemeenteraadslid.


  Behandelwijze:

  • Commissie geloofsbrieven licht het advies toe
  • Raad, evt. eerste termijn
  • Voorzitter: stemming

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de heer F.H.B. Haenen toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad tot 2 januari 2024.
  Dhr. Haenen legt in handen van de voorzitter de eed af in het Nederlands.

  02:30:22 - 02:31:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:31:52 - 02:32:38 - M. Wieringa
  02:32:39 - 02:33:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:33:22 - 02:33:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:33:23 - 02:35:21 - F. Haenen
  02:35:41 - 02:37:17 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 8

  Het Reglement van Orde van de gemeenteraad biedt de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. De fracties VVD en CU maken gebruik van deze mogelijkheid. Over de aanwijzing wordt geheim gestemd. Na stemming volgt de eventuele beëdiging.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen. 
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. J.P. van der Velde, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 20 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  Er zijn 20 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. J.T. Kamminga (VVD) en er zijn 20 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. M. de Haan (CU).
  Daarmee zijn dhr. J.T. Kamminga (VVD) en dhr. M. de Haan (CU) benoemd als burgerlid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel.

  02:37:16 - 02:37:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:45:17 - 02:45:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:45:43 - 02:46:09 - F. Haenen
  02:46:09 - 02:46:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:46:53 - 02:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:47:47 - 02:47:58 - J. Kamminga Burgerraadslid
  02:47:58 - 02:48:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:48:21 - 02:49:05 - M. de Haan Burgerraadslid
  02:49:05 - 02:49:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:50:47 - 02:51:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:51:11 - 02:51:32 - J.P. vd Velde
  02:51:32 - 02:53:35 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 9

  Nadat er tegen een eerder bestemmingsplan voor het perceel Skûlenboargerwei 10 Eastermar een reactieve aanwijzing is gegeven door de provincie, is er in nauwe samenwerking met de provincie een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
  Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn met instemming van het college ter inzage gelegd. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan “Skûlenboargerwei 10 Eastermar” vast te stellen en de omgevingsvergunning te verlenen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het definitieve (ongewijzigde) bestemmingsplan “Skûlenboargerwei 10 Eastermar”, met IMRO-code NL.IMRO.0737.16BPIX.VG01, vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan “Skûlenboargerwei 10 Eastermar” vast te stellen.
  02:51:44 - 02:53:35 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 10

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 62 te Noardburgum’ heeft vanaf 30 maart 2023 tot en met 10 mei 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het bestemmingsplan Rijksstraatweg 62 te Noardburgum overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737. 01BPXXII-VG01 met regels, toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen.

  02:52:08 - 02:53:35 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 11

  De provincie vraagt de gemeenteraad een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een groengasinstallatie aan de Damsingel 27 te Sumar.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  De behandeling van dit agendapunt is doorgeschoven naar een latere datum.

  02:52:25 - 02:53:35 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 12

  Voor Tytsjerksteradiel is een omgevingsvisie opgesteld met als horizon het jaar 2040. Een ontwerpversie van de visie heeft in 2022 ter inzage gelegen en op basis daarvan worden nu een aantal wijzigingen en aanvullingen voorgesteld. In de Zienswijzennotitie Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2040 is omschreven welke zienswijzen er binnengekomen zijn en wat hiermee gedaan is in de teksten van de visie.


  Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de zienswijzennotitie en de Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2040, Romte foar elkoar, vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)
  tegen
  BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad met inachtneming van het aangenomen amendement A-12-1:

  1. Akkoord te gaan met de zienswijzennotitie en de daarin voorgestelde wijzigingen van de Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2040.
  2. De Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2040, Romte foar elkoar, met inachtneming van de volgende wijziging vast te stellen:
   De tekst op pagina 14 onder 2, derde zin:
  • Het betekent ook dat we voor onze ondernemers werken aan voldoende geschikte bedrijfskavels zowel op bedrijventerreinen als in het buitengebied bij voorkeur bij vrijkomende agrarische bebouwing.
  02:52:36 - 02:53:35 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:53:41 - 02:54:40 - P.J.A. vd Hoef
  02:54:40 - 02:54:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:54:54 - 02:56:33 - G.E. vd Meijden
  02:56:33 - 02:56:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:56:42 - 02:57:03 - J.P. vd Velde
  02:57:03 - 02:57:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:57:18 - 02:57:56 - D. Wagenaar
  02:57:56 - 02:57:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:57:58 - 02:58:18 - D.T. Hooijenga
  02:58:18 - 02:58:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:58:23 - 02:59:07 - J. Looijenga
  02:59:08 - 02:59:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:59:13 - 02:59:32 - E.F.H. Duursma
  02:59:32 - 02:59:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:59:44 - 03:01:26 - Weth. B. van Zandbergen
  03:01:28 - 03:01:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:01:38 - 03:02:21 - P.J.A. vd Hoef
  03:02:21 - 03:02:35 - D. Wagenaar
  03:02:35 - 03:02:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:02:36 - 03:02:42 - P.J.A. vd Hoef
  03:02:42 - 03:02:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:02:47 - 03:02:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:10:14 - 03:10:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:10:32 - 03:11:14 - P.J.A. vd Hoef
  03:11:14 - 03:11:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:11:24 - 03:12:01 - G.E. vd Meijden
  03:12:01 - 03:12:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:12:02 - 03:12:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:12:09 - 03:12:50 - J. Looijenga
  03:12:50 - 03:12:52 - G.E. vd Meijden
  03:12:52 - 03:13:17 - J. Looijenga
  03:13:18 - 03:13:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:13:20 - 03:13:21 - G.E. vd Meijden
  03:13:21 - 03:13:34 - P.J.A. vd Hoef
  03:13:34 - 03:13:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:13:38 - 03:13:50 - D. Wagenaar
  03:13:50 - 03:14:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:14:02 - 03:14:27 - Weth. B. van Zandbergen
  03:14:29 - 03:14:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:14:35 - 03:14:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:14:37 - 03:14:41 - Weth. B. van Zandbergen
  03:14:42 - 03:15:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 12.1

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)
  tegen
  BVNL-fractie (3)

  Amendementen

  Titel
  A-12-1 - Amendement PvdA-GL, FNP, CDA en CU - Bedrijfskavels bij vrijgekomen agrarische bebouwing in buitengebied
  03:15:01 - 03:15:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:15:37 - 03:17:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 15. 13

  Het voorstel om de raad te laten besluiten binnen welke kaders de 'gebiedsvisie Burgum-West' opgesteld mag worden is onderdeel van een een pilot "brede participatie". Deze wordt uitgevoerd volgens "De Nieuwe Route", waarbij aan de "Mienskip" binnen die vastgestelde kaders alle ruimte wordt gegeven om mee te doen aan de besluitvorming. Deze pilot sluit aan bij de principes uit de Omgevingswet. 


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad in aanvulling op de eerder vastgestelde kaders voor de totstandkoming van de gebiedsvisie Burgum-West, zijnde:

  • In het gebied Burgum-West worden geen woningen gebouwd;
  • Elke ontwikkeling moet getoetst worden aan de impact op de ecologie van het gebied en de omkeerbaarheid (mate van circulariteit) van de ontwikkeling;
  • Bij elke ontwikkeling wordt de ecologie op één gezet (toonaangevend en innovatief) en de economie op twee in een realistische en uitvoerbare basis;
  • Initiatieven worden toegelaten binnen het bestaande beleid en richtlijnen.
   de volgende aanvullende kaders vast te stellen:
  • De ontwikkelingen binnen het gebied zijn van toegevoegde waarde voor de Mienskip;
  • De gemeente wil extra aandacht in het gebied voor duurzaamheid, gezondheid, recreatie, biodiversiteit, circulariteit en/of klimaatadaptatie;
  • De ontwikkelingen sluiten logisch aan op de kenmerken van het huidige landschap en op het omliggende gebied;
  • Het oostelijk deel van Burgum-West is een zoekgebied voor een recreatieve functie en voor zonnepanelen;
  • Binnen de visie is er in het gebied ruimte voor fietsen, wandelen en andere vormen van bewegen en ontspanning;
  • Toekomstige functies in het gebied zijn goed ontsloten en toegankelijk;
  • De ontwikkeling van het gebied is onder aan de streep voor de gemeente minimaal budgetneutraal ten opzichte van boekwaarde van de grond in juni 2023.
  03:16:22 - 03:17:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:17:14 - 03:18:07 - J.P. vd Velde
  03:18:07 - 03:18:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:18:24 - 03:19:17 - D. Wagenaar
  03:19:19 - 03:19:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:19:27 - 03:21:36 - G.E. vd Meijden
  03:21:37 - 03:21:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:21:40 - 03:22:25 - D.T. Hooijenga
  03:22:25 - 03:22:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:22:29 - 03:23:06 - D.T. Hooijenga
  03:23:08 - 03:23:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:10 - 03:23:14 - D.T. Hooijenga
  03:23:14 - 03:23:34 - P.J.A. vd Hoef
  03:23:34 - 03:23:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:38 - 03:23:53 - E.F.H. Duursma
  03:23:54 - 03:24:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:24:08 - 03:24:56 - Weth. B. van Zandbergen
  03:24:58 - 03:25:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:25:13 - 03:25:47 - G.E. vd Meijden
  03:25:48 - 03:25:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:25:51 - 03:26:04 - D. Wagenaar
  03:26:06 - 03:26:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:26:10 - 03:26:49 - G.E. vd Meijden
  03:26:49 - 03:26:59 - D. Wagenaar
  03:26:59 - 03:27:04 - G.E. vd Meijden
  03:27:04 - 03:27:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:27:38 - 03:28:01 - D.T. Hooijenga
  03:28:01 - 03:28:47 - J.P. vd Velde
  03:28:48 - 03:29:15 - D.T. Hooijenga
  03:29:15 - 03:29:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:29:28 - 03:30:15 - Weth. B. van Zandbergen
  03:30:17 - 03:30:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:30:36 - 03:30:58 - G.E. vd Meijden
  03:30:58 - 03:31:19 - Weth. B. van Zandbergen
  03:31:20 - 03:31:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:31:34 - 03:31:39 - J. Looijenga
  03:37:26 - 03:37:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:37:37 - 03:37:44 - J. Looijenga
  03:37:44 - 03:38:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:38:26 - 03:39:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:39:20 - 03:39:21 - J. Looijenga
  03:39:21 - 03:39:35 - J. Looijenga
  03:39:35 - 03:39:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:39:36 - 03:40:29 - P.J.A. vd Hoef
  03:40:29 - 03:40:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:40:32 - 03:40:48 - G.E. vd Meijden
  03:40:49 - 03:42:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 16. 13.1

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  FNP-fractie (4), VVD-fractie (1)
  tegen
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), PvdA/GL (4)

  Besluit

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Looijenga (BVNL): wij hebben tegen het amendement gestemd, omdat wij ons niet kunnen vinden in de tweede bullet.
  • Dhr. Van de Hoef (PvdA/GL): wij hebben ook tegengestemd, omdat we geen verdere beperking willen van de kaders.
  • Dhr. Van der Meijden (CDA): wij hebben tegen het amendement gestemd, omdat wij voor heldere kaders zijn, niet voor knellende kaders.

  Amendementen

  Titel
  A-13-1 - Amendemint FNP - Aanvullende kaders voor oostelijk deel Gebiedsvisie Burgum-West
 17. 14

  Op 22 juni 2023 heeft de raad een ontwerp-Vvgb (Verklaring van geen bedenkingen) afgegeven.
  Er is één zienswijze ingediend waardoor de gemeenteraad, met inachtneming van die zienswijze, opnieuw moet besluiten om een (definitieve) Vvgb af te geven.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van natuurvriendelijke oevers en stapstenen It Nijdjip en van de reactienota daarop.
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven op de omgevingsvergunning voor realisatie van natuurvriendelijke oevers en stapstenen It Nijdjip.’
  03:41:04 - 03:42:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 18. 15

  Het huidige beheerplan wegen 2019-2023 moet dit jaar worden geactualiseerd. In het raadsprogramma “Samen in actie voor Tytsjerksteradiel” is aangegeven dat de raad het huidige wegenbeheerplan wil evalueren en sturing wil geven op budgetten voor de verschillende soorten wegen (langzaam/snel verkeer). Om de raad handvatten te geven om de juiste keuzes te maken wordt naar aanleiding van de startnotitie een beeldkwaliteitsplan uitgewerkt.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de startnotitie ‘voorbereiding op te stellen beheerplan wegen’ vast te stellen.

  03:41:25 - 03:42:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 19. 16

  Het voorstel om tussen sporthal de Nije Westermar en Burgum west een fietsontsluiting te realiseren stond tijdens de bouw van de sporthal al in de planning, maar is destijds om financiële redenen niet doorgegaan. De raad wordt nu gevraag om de financiële middelen die zijn overgebleven uit het projectbudget beschikbaar te stellen.  06-09-2023 - Op verzoek van het college is toegevoegd: Brief bewoners - Bezwaar fietsontsluiting.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het overgebleven projectbudget van sporthal de Nije Westermar en omgeving aan te wenden voor de aanleg van de fietsontsluiting naar Burgum West.

  03:41:41 - 03:42:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 20. 17

  Als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen worden maatschappelijke organisaties geconfronteerd met hoge energiekosten. 
  Met het oog hierop heeft het college een concept-subsidieregeling opgesteld. Maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor een (gedeeltelijke) compensatie van de hogere energiekosten.
  De gemeenteraad voorgesteld om een bedrag van € 550.000,-- ter beschikking te stellen uit de 'behoedzaamheidsbuffer; een buffer die de gemeenteraad onder andere heeft ingesteld om nood in het maatschappelijk veld te verlichten. 


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem een bedrag ter hoogte van € 550.000,-- ter beschikking te stellen uit de Behoedzaamheidsbuffer als budget voor de uitvoering van de subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke organisaties, waarvan € 500.000,-- als budget voor de subsidieverstrekking en € 50.000,-- (maximaal) als budget voor de uitvoering.

  03:42:03 - 03:42:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:42:52 - 03:43:14 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  03:43:14 - 03:43:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:43:27 - 03:43:51 - weth. T. Willemsma
  03:43:52 - 03:45:23 - Foarsitter L.J. Gebben
 21. 18

  Op 20 april 2023 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het wijzigen van een aantal regels voor het centrumgebied van Burgum. Om deze wijzigingen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 20.000,-- beschikbaar te stellen waarmee een planschade risicoanalyse en parkeernota ‘Parkeerfonds centrumgebied Burgum’ opgesteld kan worden voor het nieuwe bestemmingsplan voor het centrumgebied van Burgum.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem een voorbereidingskrediet van € 20.000,-- beschikbaar te stellen waarmee een planschade risicoanalyse en parkeernota ‘Parkeerfonds centrumgebied Burgum’opgesteld kan worden ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan voor het centrumgebied van Burgum.

  03:44:15 - 03:45:23 - Foarsitter L.J. Gebben
 22. 19

  Het contract met de huidige accountant loopt na de controle van het boekjaar 2023 af. 
  Er moet een nieuw contract worden gesloten, waarbij de raad een aantal keuzes moet maken. De aanbesteding zal samen met gemeente Achtkarspelen plaatsvinden en is ook voor de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD tot het moment van ontvlechting.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het document met betrekking tot Openbare Europese aanbesteding Accountants-dienstverlening ten behoeve van de gemeente Achtkarspelen, de gemeente Tytsjerksteradiel, de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD vast te stellen en de aanbestedingsprocedure conform te starten.

  03:44:36 - 03:45:23 - Foarsitter L.J. Gebben
 23. 20

  Zoals vastgelegd in de statuten van Adenium wordt de raad gevraagd in te stemmen met de benoeming van mevrouw M. Scholman als lid Raad van Toezicht Adenium met ingang van 1 januari 2024.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. Van der Velde, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 20 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  Er zijn 20 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming.
  Daarmee is mevr. M. Scholman met ingang van 1 januari 2024 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Adenium.

 24. 21

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (4), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 juli 2023 vast.

  03:44:56 - 03:45:23 - Foarsitter L.J. Gebben
 25. 22

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.21 uur.

  03:45:10 - 03:45:23 - Foarsitter L.J. Gebben