Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 23 november 2023

19:30 - 21:50
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 3 november 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 16 november 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Dhr. Hoekstra (VVD) doet de mededeling niet langer initiatiefnemer te zijn van het initiatiefvoorstel sport en dat het initiatiefvoorstel door de overige initiatiefnemers wordt voortgezet.

  00:00:00 - 00:01:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:01:27 - 00:04:29 - S. Hoekstra
  00:04:29 - 00:04:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:04:42 - 00:04:50 - G.E. vd Meijden
  00:04:50 - 00:05:18 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  Agendapunt 6 wordt na stemming (20 stemmen voor, 3 stemmen tegen) over het ordevoorstel van het CDA  van de agenda gehaald.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Startnotitie Participatie
  00:05:05 - 00:05:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:26 - 00:07:30 - A. Kramer
  00:07:30 - 00:07:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:07:45 - 00:07:57 - F. de Haan
  00:07:57 - 00:07:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:07:59 - 00:08:48 - D.T. Hooijenga
  00:08:48 - 00:08:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:52 - 00:09:00 - J. Looijenga
  00:09:01 - 00:09:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:04 - 00:09:21 - A.B. Agema
  00:09:21 - 00:09:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:27 - 00:11:18 - E.F.H. Duursma
  00:11:21 - 00:11:47 - G.E. vd Meijden
  00:11:49 - 00:11:52 - E.F.H. Duursma
  00:11:52 - 00:11:53 - Portefeuillehouder Gebben
  00:11:53 - 00:12:00 - E.F.H. Duursma
  00:12:01 - 00:12:04 - S. Hoekstra
  00:12:06 - 00:12:09 - Portefeuillehouder Gebben
  00:12:09 - 00:12:23 - D.T. Hooijenga
  00:12:25 - 00:14:06 - Portefeuillehouder Gebben
  00:14:06 - 00:14:11 - D.T. Hooijenga
  00:14:11 - 00:14:30 - Portefeuillehouder Gebben
  00:14:37 - 00:16:28 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.

  1. FNP - Glêsfezel
  2. CDA - Leadersubsidie
  3. PvdA-GL - Leeftijd leden stembureau
  4. Vragen BVNL - Opvang Oekraïense vluchtelingen in de Klinze
  5. Vragen CDA - Verkoop appartementencomplex Hurdegaryp

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:


  1. FNP - Glêsfezel
  2. CDA - Leadersubsidie
  3. PvdA-GL - Leeftijd leden stembureau
  4. BVNL - Opvang Oekraïense vluchtelingen in de Klinze
  5. CDA – Verkoop appartementencomplex Hurdegaryp
  6. BVNL – Vervolgvraag n.a.v. voorgaande vraag CDA
  7. VVD – Opvang Oekraïense vluchtelingen door particulieren

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Leadersubsidie
  Opvang Oekraïense vluchtelingen in De Klinze
  Rechten huurder bij overgang woning naar nieuwe eigenaar
  00:16:21 - 00:16:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:32 - 00:17:59 - F. de Haan
  00:17:59 - 00:19:31 - weth. T. Willemsma
  00:19:31 - 00:20:00 - F. de Haan
  00:20:00 - 00:20:48 - weth. T. Willemsma
  00:20:48 - 00:20:52 - F. de Haan
  00:20:52 - 00:20:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:00 - 00:22:30 - G.E. vd Meijden
  00:22:33 - 00:24:42 - Portefeuillehouder Gebben
  00:24:42 - 00:24:55 - G.E. vd Meijden
  00:24:55 - 00:25:05 - Portefeuillehouder Gebben
  00:25:07 - 00:25:18 - Portefeuillehouder Gebben
  00:25:19 - 00:26:19 - P.J.A. vd Hoef
  00:26:19 - 00:26:25 - Portefeuillehouder Gebben
  00:26:25 - 00:26:31 - P.J.A. vd Hoef
  00:26:31 - 00:27:01 - Portefeuillehouder Gebben
  00:27:01 - 00:27:04 - P.J.A. vd Hoef
  00:27:04 - 00:28:41 - Portefeuillehouder Gebben
  00:28:41 - 00:29:00 - P.J.A. vd Hoef
  00:29:00 - 00:29:13 - Portefeuillehouder Gebben
  00:29:13 - 00:29:21 - P.J.A. vd Hoef
  00:29:21 - 00:29:27 - Portefeuillehouder Gebben
  00:29:27 - 00:30:07 - C.Y. vd Linden
  00:30:07 - 00:30:30 - Portefeuillehouder Gebben
  00:30:37 - 00:31:42 - J. Giesing
  00:31:42 - 00:34:19 - Portefeuillehouder Gebben
  00:34:19 - 00:34:35 - J. Giesing
  00:34:35 - 00:34:39 - Portefeuillehouder Gebben
  00:34:47 - 00:34:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:54 - 00:36:00 - M. Wieringa
  00:36:01 - 00:36:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:06 - 00:36:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:08 - 00:38:25 - Weth. B. van Zandbergen
  00:38:25 - 00:38:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:27 - 00:38:32 - M. Wieringa
  00:38:32 - 00:38:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:44 - 00:38:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:45 - 00:39:08 - J. Looijenga
  00:39:08 - 00:39:17 - Weth. B. van Zandbergen
  00:39:17 - 00:39:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:39:27 - 00:40:00 - D. Wagenaar
  00:40:02 - 00:40:53 - Portefeuillehouder Gebben
  00:40:58 - 00:42:25 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 4

  De raad wordt gevraagd een (ontwerp)- ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor een project op gronden nabij de Engie centrale. Daar wil een initiatiefnemer een zonnepark realiseren. Wanneer de raad in meerderheid positief is over dit project, geeft hij een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af, zodat het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning kan verlenen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)
  tegen
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark op gronden nabij de Engie centrale.
  2. Wanneer geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend, deze ontwerp-vvgb aan te merken als definitieve vvgb.

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. Soepboer (FNP): ik ha foar stimd. Mar ik wol graach meijaan dat wy as minsken de ierdbol yn brûklien ha. Wy kinne de ierde net allinnich brûke. Want as wy de draachkrêft fan 'e ierdbol ûnderhâlde, ûntwikkelje en stimulearje, binne wy pas goed duorsum dwaande.
  • Mevr. Wagenaar (VVD): we zijn tegen, we hebben in het debat al uitgebreid uitgelegd waarom.
  00:41:10 - 00:42:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:32 - 00:43:24 - R.R. Snijder
  00:43:24 - 00:43:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:43:38 - 00:43:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:43:42 - 00:44:26 - Weth. B. van Zandbergen
  00:44:26 - 00:44:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:26 - 00:44:29 - R.R. Snijder
  00:44:29 - 00:44:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:47 - 00:45:09 - J. Looijenga
  00:45:09 - 00:45:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:13 - 00:45:24 - Weth. B. van Zandbergen
  00:45:24 - 00:45:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:51 - 00:47:04 - P.J.A. vd Hoef
  00:47:04 - 00:47:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:18 - 00:52:13 - D. Wagenaar
  00:52:13 - 00:52:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:52:15 - 00:54:22 - D.T. Hooijenga
  00:54:22 - 00:54:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:54:27 - 00:55:30 - E.F.H. Duursma
  00:55:30 - 00:55:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:36 - 00:56:28 - G.E. vd Meijden
  00:56:28 - 00:57:02 - D. Wagenaar
  00:57:02 - 00:57:41 - G.E. vd Meijden
  00:57:41 - 00:57:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:57:47 - 00:58:07 - J. Looijenga
  00:58:07 - 00:58:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:13 - 00:59:29 - J.P. vd Velde
  00:59:30 - 01:00:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:00:07 - 01:02:47 - Weth. B. van Zandbergen
  01:02:48 - 01:03:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:03:00 - 01:03:44 - D. Wagenaar
  01:03:44 - 01:04:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:04:04 - 01:04:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:11:36 - 01:11:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:12:57 - 01:13:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:13:16 - 01:15:33 - Weth. B. van Zandbergen
  01:15:33 - 01:15:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:15:44 - 01:16:15 - P.J.A. vd Hoef
  01:16:15 - 01:16:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:16:25 - 01:17:18 - D. Wagenaar
  01:17:18 - 01:17:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:17:44 - 01:18:04 - G.E. vd Meijden
  01:18:06 - 01:18:16 - S. Hoekstra
  01:18:18 - 01:18:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:18:22 - 01:19:04 - D.T. Hooijenga
  01:19:04 - 01:19:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:19:10 - 01:19:30 - E.F.H. Duursma
  01:19:31 - 01:19:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:19:44 - 01:19:58 - Weth. B. van Zandbergen
  01:19:58 - 01:20:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:21:03 - 01:21:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:21:52 - 01:22:08 - J.P. vd Velde
  01:22:09 - 01:22:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:22:34 - 01:23:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:23:30 - 01:23:47 - W.E. Soepboer
  01:23:47 - 01:23:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:23:51 - 01:23:58 - D. Wagenaar
  01:23:59 - 01:25:56 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 4.1

  Besluit

  Het amendement wordt ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-4-1 - Amendement VVD - Aanvullende kaders VVGB

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verplichte borg
 6. 4.2

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), PvdA/GL (5)

  Besluit

  Na de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Dhr. J.P. van der Velde (FNP): wij vinden duurzame doelen belangrijk dus daarom stemmen we na dit amendement vóór het voorstel.

  Amendementen

  Titel
  A-4-2 - Amendemint FNP - Gjin Verklaring Van Geen Bedenkingen Zonnepark Stoppelsoal (34 hectare)
 7. 5

  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een kapschuur en bedrijfsloods aan de Kloosterlaan 81 te Burgum. Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” omdat de beoogde maatvoeringen niet passen binnen de bouwregels van de bestemming “Bedrijf – 2”. Gelet op het economisch beleid en sprake is van een goede ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige invulling stelt het college de gemeenteraad voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te verklaren als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn ingediend.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een kapschuur en bedrijfsloods aan de Kloosterlaan 81 te Burgum, onder de voorwaarde dat de bedrijfsvoering overeenkomstig de nulmeting wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden.
  2. De onder 1 genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te verklaren als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn ingediend.
  01:24:13 - 01:25:56 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 6

  In het raadsprogramma 2022-2026 heeft de gemeenteraad aangegeven de verbinding tussen inwoners en gemeente te willen verstevigen.
  Berenschot heeft in de afgelopen periode in samenspraak met de gemeenteraad een startnotitie Participatie opgeleverd. In deze startnotitie staan twee scenario’s beschreven om te komen tot visie op participatie voor Tytsjerksteradiel en een goede inbedding van participatie in de gemeentelijke organisatie.


  Het college legt met dit voorstel de startnotitie aan de raad ter vaststelling voor. Het college stelt de raad daarbij voor om te kiezen voor scenario 1 (experimenteerscenario). Dit met de kanttekening dat de raad – met name vanwege de druk op de organisatie en de fase van ontvlechting van de WM8KTD – ervoor zou kunnen kiezen om deze politieke wens (zie het raadsprogramma/coalitieakkoord) aan te houden en op te pakken in samenhang met de opbouwfase voor de organisatie, waarbij de vraag ‘wat voor gemeente willen we zijn’ aan de orde zal komen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  Dit punt is van de agenda afgevoerd.

 9. 6.1

  Besluit

  Het amendement wordt ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-6-1 - Amendement BVNL - Uitstellen van uitvoering startnotitie Participatie
 10. 7

  It hjoeddeistige beliedsplan Frysk Tytsjerksteradiel is opsteld foar de perioade 2017-2021. Dêrom is it belied aktualisearre en leit der no in nije nota foar, ien nota foar sawol Tytsjerksteradiel as Achtkarspelen. Yn de nota formulearje wy doelstellings en útgongspunten foar it Frysk taalbelied, beskriuwe wy de hjoeddeistige situaasje oangeande it Frysk op ferskate domeinen en beneame wy nije ympulsen foar de kommende jierren.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Nota Frysk taalbelied vast te stellen.

  01:25:32 - 01:25:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:25:56 - 01:26:56 - M.R. Klont
  01:26:56 - 01:26:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:27:03 - 01:27:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:27:06 - 01:27:50 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:27:50 - 01:29:21 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 8

  In 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting en de uitvoering van de taak door de antidiscriminatievoorziening. Ondanks het feit dat de uitvoering geregeld is bij antisicriminatievoorziening Tûmba, zijn de regels formeel nog niet vastgesteld in Tytsjerksteradiel. Met het vaststellen van bijgaande verordening wordt dit hersteld.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Verordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Tytsjerksteradiel per 1 december 2023 vast te stellen.

  01:28:26 - 01:29:21 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 9

  Met het vaststellen van het veiligheidsbeleid “Feiligens Foarút, 2023-2026” stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de komende jaren.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het veiligheidsbeleid 2023-2026 “Feiligens Foarút” vast te stellen.

  01:28:51 - 01:29:21 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 10

  In dit voorstel wordt de raad gevraagd een scenario te kiezen waarmee het behoud van waardevolle bomen op particulier terrein doelmatiger wordt uitgevoerd en daartoe te besluiten. Het behoud van waardevolle bomen op particulier terrein vindt plaats door middel van bescherming met behulp van een kapvergunningsplicht.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem, met inachtneming van amendement A-10-1, te kiezen voor scenario 2: Beschermen van bomen op particulier terrein door middel van een kapvergunningsstelsel met verruimde vrijstelling waarbij bomen met een stamomtrek van 150 cm en groter en leibomen met een stamomtrek van 100 cm en groter, beide gemeten op gemeten op 1,30 m hoogte kapvergunningsplichtig zijn. Dit met uitzondering van schubconiferen en pioniersoorten (wilg, populier, els berk). Voor de bomen op terrein van rijk, provincie, gemeente, prorail, wetterskip blijft het huidige vergunningsstelsel van kracht.

  01:47:27 - 01:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:48:01 - 01:48:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:49:03 - 01:49:57 - G.E. vd Meijden
  01:49:58 - 01:50:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:50:14 - 01:50:36 - E.F.H. Duursma
  01:50:36 - 01:50:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:50:48 - 01:50:51 - E.F.H. Duursma
  01:50:51 - 01:50:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:51:00 - 01:51:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:51:28 - 01:51:57 - E.F.H. Duursma
  01:51:57 - 01:52:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:52:09 - 01:52:14 - J.P. vd Velde
  01:52:14 - 01:52:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:52:24 - 01:54:14 - weth. T. Willemsma
  01:54:14 - 01:54:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:54:53 - 01:54:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:55:06 - 01:55:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:55:31 - 01:55:42 - D. Wagenaar
  01:55:43 - 01:57:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij stemmen voor, wij zijn ingenomen want we houden van groen en bomen en minder van zonnepanelen.

  Amendementen

  Titel
  A-10-1 - Amendement CDA en PvdA-GL - Deregulering kapvergunningen bomen op particulier terrein
 15. 10.2

  Besluit

  Het amendement wordt ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-10-2 - Amendement D66 en PvdA-GL - Bomen op erfgrens
 16. 11

  Het is algemeen gebruikelijk om ten behoeve van een doelmatig, efficiënt en snelwerkend openbaar bestuur te werken met een systeem van mandaat en delegatie, waarbij bevoegdheden van bestuursorganen in uitvoering zijn opgedragen respectievelijk zijn overgedragen aan ondergeschikten.
  Er zijn sinds het laatste mandaatbesluit van 2020 een paar (wettelijke) ontwikkelingen geweest die noodzaken tot het aanpassen van de mandaten. Hierdoor is het nodig het Mandaatbesluit 2020 te vervangen door een nieuw Mandaatbesluit 2024. Het gaat om enkele tekstuele aanpassingen (naam en artikelnummers) inzake de wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur naar de Wet open overheid en de aanstaande wijziging van de Wet ruimtelijke ordening die opgaat in de Omgevingswet.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het Mandaatbesluit 2024 gemeenteraad met toelichting vast te stellen en het Mandaatbesluit 2020 in te trekken.

  01:56:13 - 01:57:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 17. 12

  De Verordening Uitvoering en Handhaving Tytsjerksteradiel 2023 (hierna Verordening U&H) regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college van B&W uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) binnen het omgevingsrecht. Deze Verordening vervangt de Verordening Kwaliteit VTH omgevingsrecht van 2017.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Verordening Uitvoering en Handhaving Tytsjerksteradiel 2023 vast te stellen.

  01:56:29 - 01:57:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 18. 13

  De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed Tytsjerksteradiel regelt het instellen van de op grond van de omgevingswet 2024 verplichte adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed Tytsjerksteradiel vast te stellen.

  01:56:41 - 01:57:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 19. 14

  Voorgesteld wordt om voor om voor de functie van Vergunningverlener APV Bijzondere Wetten extra formatie beschikbaar te stellen. De financiële gevolgen worden verwerkt in 2024 en 2025.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Voor de functie van vergunningverlener APV Bijzondere Wetten, waarvan uitvoering binnen de WM8KTD plaatsvindt 0,67 fte beschikbaar te stellen.
  2. De hiervoor benodigde middelen voor 2024 (€ 63.000) en 2025 (€ 58.000) via een verhoging van de bijdrage aan de WM8KTD beschikbaar te stellen en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.
  3. Het DB van de WM8KTD op de hoogte brengen van dit besluit, zodat ook in de WM8KTD via begrotingswijziging de middelen hiervoor beschikbaar komen.

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Hoekstra (VVD): wij zijn voor, we houden van feestjes, die moeten doorgaan.
  • Mevr. Krijgsman (FNP): wy bin foar, it is foar de organisaasje wichtich om in fêst oansprekpunt te hawwen.
  01:57:01 - 01:57:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:57:31 - 01:58:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:58:18 - 01:58:22 - R.R. Snijder
  01:58:22 - 01:58:22 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:58:23 - 01:58:26 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:58:26 - 01:59:24 - R.R. Snijder
  01:59:26 - 01:59:37 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:59:37 - 01:59:53 - IJ. van Kammen
  01:59:53 - 02:00:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:00:05 - 02:00:06 - weth. T. Willemsma
  02:00:07 - 02:01:55 - Portefeuillehouder Gebben
  02:01:56 - 02:02:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:05:34 - 02:06:00 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:06:00 - 02:06:30 - R.R. Snijder
  02:06:30 - 02:06:47 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:06:47 - 02:07:10 - A.B. Agema
  02:07:10 - 02:07:17 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:07:19 - 02:08:05 - Portefeuillehouder Gebben
  02:08:06 - 02:08:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:08:18 - 02:08:24 - R.R. Snijder
  02:08:24 - 02:08:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:09:14 - 02:09:16 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:09:17 - 02:09:30 - R.R. Snijder
  02:09:30 - 02:10:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:10:19 - 02:10:53 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:10:57 - 02:11:06 - S. Hoekstra
  02:11:08 - 02:11:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:11:14 - 02:11:37 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:11:37 - 02:11:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 20. 15

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten en toezeggingenlijsten van de vorige raadsvergaderingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 12 oktober en 2 november 2023 vast.

  02:11:46 - 02:11:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:12:00 - 02:12:34 - Foarsitter L.J. Gebben
 21. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur.

  02:12:27 - 02:12:34 - Foarsitter L.J. Gebben